Tábori tüzérség (Típuskönyv) - kolektiv

dělostřelecká encyklopedie

Diskuse

Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség (Típuskönyv),
nákladem Zrínyi Katonai Kiadó, Budapešť 1988, str. 408, rozm. 242x165x26 mm, ISBN 963-326-368-9


Kniha seznamuje čtenáře s některými dělostřeleckými zbraněmi těchto zemí: Argentiny, Belgie, Československa, Čínské lidové republiky, Čínské republiky - Tajvan, Egypta, Finska, Francie, Indie, Itálie, Izraele, Japonska, Jihoafrické republiky, Jihoslávie, Jižní Koreje, Maďarska, Německé říše, Německé spolkové republiky, Nizozemska, Norska, Rakouska, Rakouskouherska, Ruské říše, Sovětského svazu, Spojených států, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.


Kniha převážně popisuje pouze dva druhy děl: houfnice a kanony, pouze v rakouskouherské části jsou navíc uvedeny asi dva moždíře. U každého popisu zbraně jsou fotografie a tabulka se základními technickými údaji.


Připomíná-li pamětníkům tento popis polskou knihu: Artyleria lądowa 1871-1970, nemýlí se, jedná se o jakýsi maďarský remake v malém.
Tábori tüzérség (Típuskönyv) - kolektiv - Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség

Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség
URL : https://www.valka.cz/Tabori-tuezerseg-Tipuskoenyv-kolektiv-t68267#239744 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více