Main Menu
User Menu

Tábor - Kotnov

hrad

     
Název:
Name:
Tábor - Kotnov
Další názvy:
Other Names:
Tabor
Kotnov
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Tábor
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°24'40.00"N 14°39'21.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotnov
https://www.hrady.cz/index.php?OID=519
URL : https://www.valka.cz/Tabor-Kotnov-t184289#537957Verze : 1
Tábor

Zbytky hradu přestavěného na pivovar zvaný též Hradiště nebo Kotnov, ležící na rozlehlé ostrožně, chráněné tokem Lužnice a Tismenického potoka. Hrad spolu s městem dal vystavět Přemysl Otakar II. Stáří hradu je doloženo archeologickým výzkumem, ale do historie vstoupil až v roce 1370, dávno po zániku města, když byl majetkem pánů z Ústí. Za husitských válek v roce 1420 byl hrad i s městem znovu obnoven husity, kteří předtím opustili a vypálili nedaleko stojící Sezimovo Ústí. Hrad byl spojen s městskými hradbami. Významné přestavby byly prováděny ve 30. letech 15. století, kdy byla zesilována jeho obranyschopnost. V roce 1532 hrad vyhořel. Na konci 16. století byl hrad postupně přestavován na městský pivovar. Za třicetileté války byl hrad s městem obléhán vojskem císařského generála Marradase a po půlročním obléhání město kapitulovalo z důvodu vyčerpání zásob. Na konci války město obsadilo švédské vojsko. Největší ztrátu utrpěl v roce 1908, kdy byla zbourána severovýchodní část hradu. Z hradu se dochovala jen jižní část s věží a fragment parkánu. Východní část zmizela při zmíněných úpravách. Prvně byla poškozena severní část, situovaná k městu a pak východní. Názory o podobě hradu se velice rozcházejí. Raně gotický hrad se stal městským hradem, ale kvůli své poloze nebyl součástí města. Pětiboký půdorys hradu byl vymezen hradbou, která se jen zčásti dochovala na jihu a severovýchodě. Hradba byla zpevněna nejméně čtyřmi věžemi, dochovala se však jen jedna – okrouhlá, stojící v západním nároží. Dnes je dominantou města. Z doby rané gotiky jsou jen spodní tři patra. Z druhé věže se dochovalo jen torzo. Tato stávala na protější straně jižní fronty hradu, nikoli v nároží, což souvisí s tím, že zde zřejmě stával palác. V severozápadní části areálu, vedle brány, stávala čtyřhranná věž. Tyto tři věže nevystupovaly z hradeb, pouze vystupovala čtyřhranná věž, která stávala ve východní části hradu, směrem k městu. Při obnovení města husity byl hradní parkán opatřen novou hradbou, která neměla žádné zesilující prvky a obtáčela celý hrad. Přestavba ve 30. letech 15. století se pokoušela začlenit hrad do systému městského opevnění, který byl výtečný pro dělostřeleckou obranu. Vzhled raně gotického hradu se svými věžemi nesporně náleží k francouzským kastelům. Jde sice o dost hybridní schéma kastelu, protože věže nedisponují flankovací schopností, přesto při jeho vzniku nejspíše šlo o jejich napodobení. Významná je přestavba z 30. let 15. století - bateriová věž je nejstarší svého druhu na našem území a představuje jeden z nejlepších fortifikačních prvků z dob husitských válek

Zdroje:
Šmahel, F. - Drda, M. - Krajíc, R. - Máca, J. - Richter, M. - Tecl, R. 1988: Dějiny Tábora : I. díl : 1. svazek : Do roku 1421. České Budějovice.
Tábor - Kotnov - Bechyňská brána (Hradská brána) - hrad je výrazně zakomponován do městského opevnění.
Foto vlastní

Bechyňská brána (Hradská brána) - hrad je výrazně zakomponován do městského opevnění.
Foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Tabor-Kotnov-t184289#537958Verze : 2