Main Menu
User Menu

TUR - Mauser 1887

opakovací puška

Historie
V roce 1884 byla do výzbroje německé armády zavedena opakovací puška Mauser 1871/84 na náboj 11,15x60R. Sám Paul Mauser však tento náboj nepovažoval za ideální a proto ve stejné době navrhl nový náboj ráže 9,5 mm, plněný černým prachem (náboj je normalizován jako 9,5x60R) a upravil na něj opakovačku M1871/84. Nejpodstatnější odlišností nové zbraně bylo uzamykání závěru nejenom hranolem kořenu páky závěru, jako u M1871/84, ale i jedním protilehlým ozubem, který se uzamykal do pouzdra závěru.
Nabídka zbraně britské armádě nepřinesla kýžené ovoce, proto svoji pozornost upřel na Turecko, kde se zrovna připravovala soutěž na novou armádní pušku. Mauser, který tušil, že pro tento projekt jeho samotné síly nestačí, se pro tento účel spojil s Isidorem Löwem, majitelem berlínské zbrojovky Ludwig Löwe & Co. Po náročných porovnávacích zkouškách nakonec byla Mauserova zbraň prohlášena za vítěze a v únoru 1887 byla podepsána smlouva na dodávku 500 tisíc pušek a 50 tisíc karabin. Podle dohody s Löwem měl Mauser vyrobit 270 tisíc pušek a 25 tisíc karabin, zbytek pak firma Löwe. Změna priorit firmy Löwe a nárůst výrobních kapacit Mausera však nakonec zapříčinil, že většina zbraní byla stejně vyrobena Mauserem.
Turecká vláda, která si přála držet krok s vývojem zbrojní techniky a chtěla být informována o nejnovějších technických řešeních si do smlouvy prosadila dva zajímavé body. Firma Mauser byla povinna, po dobu plnění smlouvy, informovat tureckou stranu o všech nových patentech, uplatněných na kterékoli Mauserově zbrani a Turecko si vyhrazovalo právo požadovat uplatnění těchto patentů na ještě nepřevzatých puškách M1887. Druhým bodem bylo, že pokud během plnění smlouvy německá armáda zavede novou pušku systému Mauser, Turecko může požadovat dodávku těchto nových pušek, namísto ještě nedodaných M1887.
Tyto body smlouvy došly naplnění již v roce 1889, kdy se belgická armáda do výzbroje zavedla pušku Mauser 1889 ráže 7,65 mm a používající náboje, plněné bezdýmným prachem. Z rozhodnutí turecké vlády byla v roce 1890 výroba modelu 1887 ukončena po vyrobení 220 tisíc kusů a předmětem dalšího plnění smlouvy již byly upravené „belgické“ pušky, nazvané Model 1890.


Objem turecké zakázky však Paulu Mauserovi přidělal i mnoho vrásek. Zatímco
výrobní kapacita Oberndorfského závodu byla 250 pušek denně, pro naplnění turecké zakázky bylo nutno denně vyrábět 500 zbraní. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření závodu Mauser o novou budovu, ve které, mimo výroby, měla sídlit i skupina tureckých přejímacích důstojníků. Aby se Turci v budově cítili jako doma, nese budova mnoho prvků orientální architektury a zaměstnanci zbrojovky byla proto nazývána „tureckou budovou“.


Konstrukce
Puška Mauser 1887 je opakovací zbraň s odsuvným válcovým závěrem; hlava závěru je vůči závěrnici otočná. Závěr se uzamykal hranolem kořene kliky závěru a jedním uzamykacím ozubem (protilehlým klice) do pouzdra závěru. Náboje jsou uloženy v trubicové, neodnímatelné, nábojové schránce pod hlavní. Náboje jsou do nábojiště podávány pákou podavače, mechanicky aktivovanou při pohybu závěru dozadu. Páčkou na levé straně závěru bylo možno funkci podavače vyřadit z činnosti. Nabíjení trubicové nábojové schránky se provádělo po otevření závěru jednotlivými náboji přes nábojiště.
Mířidla byla otevřená, stavitelná. Hledí bylo osazeno třemi překlopnými plátky, se zářezem tvaru V. Standardní plátek byl určen pro střelbu na vzdálenost 300 metrů a velký plátek byl stavitelný pro střelbu na vzdálenost 400 až 1600 metrů.


Technické údaje
Ráže - 9,5 mm
Náboj - 9,5x60R
Délka - 1250 mm
Prázdná hmotnost - 4,25 kg
Délka hlavně - 760 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 500 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,14 mm
Šířka drážek - 3,50 mm
Úsťová rychlost -
Kapacita nábojové schránky - 8 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Výroba
Výroba probíhala od roku 1887 ve firmě Waffenwerke Mauser, Oberndorf am Neckar a v malé míře i ve zbrojovce Ludwig Löwe & Co, Berlín. Celkem bylo vyrobeno objednaných 220 tisíc pušek a nezjištěný karabin.


Značení
První zbraně byly na levé straně pouzdra závěru značeny „Waffenfabrik Mauser, Oberndorf a/Neckar, Deutsches Reich“. Sériové zbraně měly popis stejný, ale v turečtině arabským písmem.
URL : https://www.valka.cz/TUR-Mauser-1887-t29104#103101Verze : 0
MOD
Ahoj,
koupím náboje, kdyby někdo měl, pište prosím. rafek1@gmail.com
Laďa
URL : https://www.valka.cz/TUR-Mauser-1887-t29104#600779Verze : 0
Diskuse
Ahoj,
koupím náboje, kdyby někdo měl, pište prosím. rafek1@gmail.com
Laďa
URL : https://www.valka.cz/TUR-Mauser-1887-t29104#600780Verze : 0