Main Menu
User Menu

T43

T 43


V roce 1946 vyhlásilo ministerstvo obrany program War Department Equipment Review Board vedený Josephem W. Stilwellerem, přezbrojení US Army novými tanky. Bylo vydáno rozhodnutí na vývoj lehkých tanků T 41, středních tanků T41 a těžkých tanků na základě T29, T30, T32, T 34. Dále bylo rozhodnuto i o pozastavení vývoje stíhačů tanků.
O dva roky později byla situace přehodnocena zejména v oblasti těžkých tanků. Po zkouškách prototypů těžkých tanků na polygonu v Aberdeen Proving Ground a Fort Knox byl jako nejperspektivnější vyhodnocen těžký tank T 34 vyzbrojený kanónem ráže 120mm. Tank byl, ale moc těžký, proti požadavkům byl o 10 tuntěžší.
Ordnance Committee Minutes (OCM) 32530 z roku 1948 roku zadal nové technické požadavky na těžký tank a přidělili mu označení T43. Posádka tanku měla mít jen čtyři členy - velitel, řídič, střelec, nabíječ.


Původně se počítalo s použitím motoru V-12 Continental AV-1790, uvažovalo se i o verzi tototo motoru s turbodmychadlem o výkonu 1041Hp.
Kanón ráže 120 mm byl osazený do společné lafety T140 společně s kulometem ráže 12,7 mm. Do této lafetace patřilo o tříválcové brzdovratné zařízení.


Mířidla měly skládat z dálkoměru, panoramatického peryskopu, teleskopu střelce a mechanického balistického počítače.


Pancéřování mělo být nejsilnější na předních deskách korby o tloušťce 127 mm a skloněné od osy 58°. Na předku věže měl být sklon 60°.
Při projekčních pracích v Detroit Tank Arsenal došlo k změně tvaru a některých parametrů, ale označení tanku zůstalo.
Balistické zkoušky prokázali, že odlévané pancéřové desky o eliptickém průřezu snižují hmotnost při stejném balistické odolnosti. Maketa byla představena v prosinci 1949. Změna zadání projektu byla specifikována v Ordnance Committee Minutes 33333 z 24 dubna 1950 roku. Společně s odlévaným pancířem byl zvětšen prstenec věže na 2159mm. Posádka byla zvýšena na 5 členů. Dále bylo rozhodnuto o změně brzdovratného zařízení. Dále byl z projektu vyškrtnut dálkoměr, balistický počítač, panoramatický periskop. Těmito kroky se předpokládalo, že hmotnost nebude vyšší než 55 tun.


7. listopadu 1950 došlo ke změně označování amerických tanků. Od tohoto momentu to byl pásový tank 102mm T43 (OCM 33476).


První prototyp byl zkoušen v prosinci 1951 na polygonu Aberdeen Proving Ground. Chrysler převzal 3 rozestavěný tank v Detroit Tank Arsenal. Chrysler vnesl do projektu mnoho změn což si opět vysloužilo změnu názvu tanku na 120mm T43E1 (OCM 34359 z roku 1951 roku).


První prototyp byl vyzbrojen kanónem ráže 120 mm T 122, v dalších prototypech byla nahrazena kanónem ráže 120mm T123. Kanón měl stejné balistické výkony jako kanón T53W. U kanón T 123 byl zvětšen pracovní tlak na 48 000 psi ( 3375 kg/cm2). Uložení bylo provedeno do lafety T 140 ale nové brzdovratné zařízení bylo neučíné proto na konci projektu bylo dělo vybaveno poměrně malými čtyřmi brzdovratnými válci. Nové lože dostalo označení T 154 (OCM 22834 z 10 lipca 1951). Kanón pro tuto lafetaci dostal označení T123 E1.


Prototypy tanku jsou snadně rozeznatelné díky starému typu velitelské věžičky s pěti průzory a jedním pevným periskopem. Ty samé věžičky byla montované na tancích M 47.
Sériové tanky dostávali věžičky od Chrysleru z tanku M48 na které byl připevněn kulomet ráže 12,7mm, s možností ovládání zevnitř věže.
Řidič měl v prototypech 3 periskopy T 36. Sériové tanky měli periskopy T 25, tanky v.č. 5 až 60 měli peryskop M26. Na konci výroby měli řidiči k dispozici periskopy M 27.
Pro noční vidění bylo možné u řidiče namontovat noktovizor T41 ( M24)


Výroba 300 tanků T 43E1 dávala Chrysleru v Nevarku práci pro léta 1953-1954. Pro testy v Fort Knox byly vybrány tanky 6 prototyp a seriový vůz č.8. testy probíhalo v roce 1954. Tanky dohromady ujeli 7 028 km a vystřelili 176 střel. Testy odhalily nekompabilitu systému řízení optických mířidel a věže dle specifikací CONRAC,dále přehřívání bojového prostoru při střelbě a špatné odvětrávání spalin, to znamenalo, že tank byl neschopný služby v jednotkách US Army.


Prototypy byly zakonzervované v srpnu 1955 a čekalo se na vyřešení zadaných studií. Problém byl vyřešen dodáním dalšího těsnícího kroužku na náboje.
V listopadu Material Requirements Review Board (Komise pro výzbrojní materiál národní obrany) navrhla 98 změn, aby tank splnil CONARC. Kromě instalace nové věže a systému řízení palby. Změny byly akceptovány
A usnesením OCM 36 177 bylo tanku přiděleno označení 120 mm M103.


M 103 byl vyzbrojen kanónem ráže 120mm T123E1 v uložení M89 společně s kulomety ráže 7,62 mm Browning M1919A4E1. Velitel měl k dispozici věžičku M4 na, kterou byl namontovaný dálkově ovládaný kulomet ráže 12,7 mm.


Pohon obstarával motor AV 1790-5B (v jiných verzích AV-1790-7, -7B, -7C ) a převodovka CD-850-4A
(nebo CD-850-4B). Po potvrzení financí byla potvrzena přestavba 74 tanků z 80 pro US Army dle standartu M 103. Zbylých 6 tanků bylo ponecháno v původním stavu pro různé experimenty.
V lednu 1958 byly první tanky M 103 přiděleny 899-tankovému pluky, který byl umístěný v NSR.


Ještě než měl CONRAC přijmout tank T43E1 do služby, bylo jasné, že nesplní požadavky úřadu pro vyzbrojování, byl zadán projekt celkové přestavby a modernizaci konstrukce, aby splnila požadované normy.
K přestavbě byly určeny 3 prototypy, ale nakonec byl předělávány pouze dva ( Dle OMC 35 247 22.4.1954)
Označení projektu bylo " pásový tank 120 mm T43E2.
První prototyp dorazil na polygonu Aberdeen Proving Ground v únoru 1956, druhý na polygon v Fort Knox v červenu 1956.
Hlavní změny byly oproti předchůdcům v přestavbě věže a systému řízení palby. Věž byla navíc vybavena košem a pozice střelce (mířiče) byla přesunuta hodně dopředu na pravou stranu od kanónu. Hydraulický pohon věže byl nahrazen elektrickým. Pravý koaxialní kulomet byl nahrazen teleskopickými záložními mířidly.
Velitel dostal nový sterooptický dálkoměr T 52. Byl elektricky spojený s balistickým počítačem střelce T33 a společně s novým periskopem T44E1 tvořily tyto zařízení systém řízení palby.


Při cvičných střelbách v Aberdeen Proving Ground byla zpozorována koroze hlavně zejména částí a otvorů sloužících k odvodu spalin (neplést s úsťovou brzdou) a částečně i u systému profuku hlavně. Různé experimenty vedly nakonec k tomu, že rozprašovače spalin byly odstraněny.


Celkově testy dopadly dobře vzhledem k požadavkům CONRAC, po odstranění drobných závad a následné standardizaci byl tank schopný služby v US Army. V tomto období, ale bylo rozhodnuto o tom, že se již nebudou vytvářet nové jednotky vyzbrojení těžkými tanky. Projekt byl označen za uzavřený s možností okamžité výroby v případě potřeby armády. Jednotky námořní pěchoty se, ale rozhodli o přestavbě 219 tanků T43E1 z 220 dle standartu E2. Proto bylo vydáno OCM 36 540 z 13.červena 1957 ve kterém modernizovaný tank dostal oficiální jméno M 103 A1. Přestavba byla ukončena v roce 1959.
Přestože US Army nejevila zájem o přestavbu svých 74 tanků M 103, v únoru 1959 ale vyvíjela snahu o vypůjčení 72 tanků M 103 A1. K zápůjčce nakonec došlo a tanky byli dislokovány v západním Německu.


O něco dříve hlavní štáb vydal doktrínu "Doctrinal and Organizational Concepts for Atomic-Nonatomic Army During the Period 1960-1970" (ve zkratce PENTANA) a dále byly vyhodnoceny izraelské války a srovnání s tanky IS-3 došlo k vzniku projektu ROCAD (Reorganization of Current Armored Division) a náhle začali chybět
těžké tanky. Nová tanková divize se měla skládat z 360 tanků z toho mělo být 306 vyzbrojených kanónem ráže 90 mm a 54 kanónem ráže 76mm.
Vypůjčená tanky se později vrátily zpět k USMC. Evropská příhoda, ale poukázala na to, že pokud má být tank dále ve službě je nutné zlepšit pohon a vylepšit efektivnost přenosu. Takže, když byl do výzbroje zaveden tank M 60, rozhodla se námořní pěchota pro evoluci pohonné jednotky a systému řízení palby. V půlce léta 1961 byly 3 tanky odeslány k přestavbě a bylo pro ně rezervováno označení M103A1E1. V březnu 1962 byl modernizovaný tank zkoušen opět v Aberdeen Proving Ground, druhý přestavěný tank testovaly ve Fort Knox .
Třetí tank zůstal v továrně v Detroitu, kde se uskutečnily testy pro určení minimálního počtu servisních prací.
Největší změna byla ve výměně motoru za typ Continental AVDS-1790-2A a nového převodového bloku s převodovkou typu cross-drive CD-850-6 a zvětšení palivových nádrží na 440 US galonů. Tím tank získal daleko lepší dojezd z původních 80 mil na skoro 300mil.
Dále byla zlepšená tepelná izolace, což zmenšilo tepelné emise do okolí. Velitel dostal nový dálkoměr XM24 (M24).Nový balistický počítač M14E1 dovolil používat munici typu HEAT.
Dále byly zamontovány hliníkové kladky používané i v tanku M60, dále byly použité i hliníkové pojezdové kola.
V srpnu 1962 bylo rozhodnuto o přestavbě 153 tanků námořní pěchoty na nový standart + hliníkové kladky.
V únoru 1963 bylo modernizovanému tanku přiděleno označení M 103 A2.
V roce 1968 bylo přestavěno 52 zbývajících tanků. Což je celkem 205 tanků této verze (některé zdroje 218ks).
V ledtech 1972 -74 byly tanky vyzařovány z prvolinijových jednotek.


Na podvozku M 103 byl postaven i ženijní vyprošťovací tank M 51TTD První prototyp T43:
Hmotnost: 54 431 kg
Osádka - 5
Délka s kanónem dopředu: 11394,4 mm
Délka korby: 6992,6 mm
Šířka: 3749 mm
Výška po strop věžičky velitele: 3218,2 mm
Průměr prstence věže: 2159 mm
Tlak na půdu: 0,871 kg/cm2 (12,4 psi)


Pancéřování:
Korba
Čelní pancíř: spodek 102 mm, vršek 127 mm
Boky: 76 mm
Záď: spodek 25 mm, vršek 38 mm
Strop 25 mm
Podvozek: předek 38 mm,střed 25 mm, záď 13 mm
Pancéřování čela kanónu
Čelo od 267 mm do 102 mm
Věž tanku : čelo - 127 mm, bok 83-70 m, záď - 51 mm, strop - 38 mm


Výzbroj:
120mm Kanón ráže 120 mm typ T122 v lůžku T140
2x kulomet ráže 12,7mm HB M2E1 v lůžku T140 s alternativní výzbrojí kulomety 7,62mm M1919A4E1
1x PL kulomet ráže 12,7mm HB M2 na stropě věže
Munice: 34 nábojů ráže 120mm
6800 nábojů ráže 12,7mm
5225 nábojů ráže 7.62mm pro M1919A4E1


Mířidla:
Střelec : dálkoměr T42, periskop T35
Velitel: průřezy v kopuli, periskop T35
Řidič: periskopy T36
Pomocný řidič: periskop M13


Pohon:
Vidlicový 12 válec (90°), Continental AV-1790-5C o výkony 810 Hp při 2800 ot/min
Převodovka CD-850-4 s dvěmi rychlostmi pro pohyb vpřed a jednu zpět
Zavěšení na torzních tyčích
Pásy o šířce 711 mm typu T96 l nebo T97


Komunikace:
Vysílačky: SCR 508 nebo SCR 528, v 3 do 8 série AN/GRC
Interkom: 4x AN/VIA-1


Max. rychlost na silnici: 40,2 km/h
Stěna: 660 mm
Brod: 1 219,2 mm
Příkop: 2 286 mm
Stoupání: 60%
Dojezd: 127 km (80 mil)


TTD M103:


Hmotnost: 56 699 kg
Posádka 5
Délka s kanónem dopředu: 11394,4 mm
Délka korby: 6992,6 mm
Šířka: 3749 mm
Výška po strop věžičky velitele: 3 558,5 mm
Průměr prstence věže: 2159 mm
Tlak na půdu: 0,906 kg/cm2


Pancéřování:
Korba
Čelní pancíř: spodek 114 mm, vršek 127 mm
Boky: vrch 51 mm, spodek 44 mm
Záď: spodek 25 mm, vršek 38 mm
Strop: 25 mm
Podvozek: předek 38 mm,střed 25 mm, záď 13 mm
Pancéřování čela kanónu
Čelo od 267 mm do 102 mm
Věž tanku : čelo - 127 mm, bok 137-70 m, záď - 51 mm, strop - 38 mm


Výzbroj:
120mm Kanón ráže 120mm M58 (T123E1) v lůžku M 89 (T154)
2x kulomet ráže 7,62mm M1919A4E1
1x PL kulomet ráže 12,7mm HB M2 na stropě věže
1x M2 s granátometem


Munice: 33 nábojů ráže 120mm
900 nábojů ráže 12,7mm
8150 nábojů ráže 7,62mm pro M1919A4E1
90 nábojů ráže 7,62mm pro M2
8 ručních granátů


Mířidla:
Střelec : dálkoměr M14, periskop M20A1
Velitel: vizitýry v kopuli, periskop M 17
Řidič periskop T26 nebo M27 + noční periskop M 24
Pomocný řidič: periskop M13


Pohon:
Vidlicový 12 válec (90°), Continental AV-1790-5B,AV- -1790-7, AV-1790-7B nebo AV-1790-7C o výkonu 810 Hp při 2800 ot/min
Převodovka CD-850-4A nebo CD-850-4B s dvěmi rychlostmi pro pohyb vpřed a jednu zpět
Zavěšení na torzních tyčích
Pásy o šířce 711 mm typu T96 l nebo T97, T97E1, T97E2


Komunikace:
Vysílačky: v 3 do 8 série AN/GRC, AN/ARC-3 nebo AN/ARC-27
Interkom: 4x AN/VIA-1


Max. rychlost na silnici: 33,8 km/h
Stěna: 914,4 mm
Brod: 1 219,2 mm
Příkop: 2 286 mm
Stoupání: 60%
Dojezd: 127 km (80 mil)


TTD M103A1:


Hmotnost: 56 699 kg
Posádka: 5
Délka s kanónem dopředu: 11394,4 mm
Délka korby: 6992,6 mm
Šířka: 3749 mm
Výška po strop věžičky velitele: 3 558,5 mm
Průměr prstence věže: 2159 mm
Tlak na půdu: 0,906 kg/cm2


Pancéřování:
Korba
Čelní pancíř: spodek 114 mm, vršek 127 mm
Boky: vrch 51 mm, spodek 44 mm
Záď: spodek 25 mm, vršek 38 mm
Strop: 25 mm
Podvozek: předek 38 mm,střed 25 mm, záď 13 mm
Pancéřování čela kanónu: čelo od 254 mm do 102 mm
Věž tanku : čelo - 127 mm, bok 137-70 m, záď - 51 mm, strop - 38 mm


Výzbroj:
120mm Kanón ráže 120mm M58 (T123E1) v lůžku M89A1
1x kulomet ráže 7,62mm M37
1x PL kulomet ráže 12,7mm HB M2 na stropě věže
1x M2 s granátometem


Munice: 38 nábojů ráže 120mm
1 000 nábojů ráže 12,7mm M37
5 250 nábojů ráže 7,62mm pro
90 nábojů ráže 7,62mm pro M2
8 ručních granátů


Mířidla:
Střelec : dálkoměr M14, periskop M20A1
Velitel: 4x M 17, dálkoměr M 15
Řidič: 3x periskop T26 + noční periskop M 24
Pomocný řidič: periskop M13


Pohon:
Vidlicový 12 válec (90°), Continental AV-1790-5B,AV- -1790-7, AV-1790-7B nebo AV-1790-7C o výkonu 810 Hp při 2800 ot/min
Převodovka CD-850-4A nebo CD-850-4B s dvěmi rychlostmi pro pohyb vpřed a jednu zpět
Zavěšení na torzních tyčích
Pásy o šířce 711 mm typu T96 nebo T97, T97E1, T97E2


Komunikace:
Vysílačky: v 3 do 8 série AN/GRC, AN/ARC-3 nebo AN/ARC-27
Interkom: 4x AN/VIA-1


Max. rychlost na silnici: 33,8 km/h
Stěna: 914,4 mm
Brod: 1 219,2 mm
Příkop: 2 286 mm
Stoupání: 60%
Dojezd: 127 km (80 mil)TTD M103A2:


Hmotnost: 58060 kg
Posádka: 5
Délka s kanónem dopředu: 11231,9mm
Délka korby: 6992,6 mm
Šířka: 3749 mm
Výška po strop věžičky velitele: 3 558,5 mm
Průměr prstence věže: 2159 mm
Tlak na půdu: 0,928 kg/cm2


Pancéřování:
Korba
Čelní pancíř: spodek 114 mm, vršek 127 mm
Boky: vrch 51 mm, spodek 44 mm
Záď: spodek 25 mm, vršek 38 mm
Strop: 25 mm
Podvozek: předek 38 mm,střed 25 mm, záď 13 mm
Pancéřování čela kanónu: čelo od 254 mm do 102 mm
Věž tanku : čelo - 127 mm, bok 137-70 m, záď - 51 mm, strop - 38 mmVýzbroj:
120mm Kanón ráže 120mm M58 (T123E1) v lůžku M89A1
1x kulomet ráže 7,62mm M37
1x PL kulomet ráže 12,7mm HB M2 na stropě věže
1x M2 s granátometem


Munice: 38 nábojů ráže 120mm
1 000 nábojů ráže 12,7mm M37
5 250 nábojů ráže 7,62mm pro
90 nábojů ráže 7,62mm pro M2
8 ručních granátů


Mířidla:
Střelec : periskop M 29, balistický počítač M14A1
Velitel: 4x M 17, dálkoměr M 24
Řidič: 3x periskop M27 + noční periskop M 24
Pomocný řidič: periskop M13


Pohon:
Vidlicový 12 válec (90°), Continental AVDS- - 1790-2A o výkonu 750 Hp při 2400 ot/min
Převodovka CD-850-6 nebo CD-850-6A s dvěmi rychlostmi pro pohyb vpřed a jednu zpět
Zavěšení na torzních tyčích
Pásy typu T 101

Komunikace:

Vysílačky: v 3 do 8 série AN/GRC, AN/ARC-3 nebo AN/ARC-27 (která umožňovalo komunikaci s letectvem)
Interkom: 4x AN/VIA-1


Max. rychlost na silnici: 37 km/h
Stěna: 914,4 mm
Brod: 1 219,2 mm
Příkop: 2 590 mm
Stoupání: 60%
Dojezd: 483 km (300 mil)Zdroj+ fotky:
Modern Amrican Armor - Combat Vehicles of the United States Army Today - Steven J. Zaloga i Lt.-Col. James W. Loop - Arms And Armor Press, 1982,
M103 Heavy Tank - AFV Weapons Profile #41 - Col. Robert J.Icks - Profile Publication, 1972
Standard Catalog Catalog of U.S. Military Vehicles - Second Edition" - David Doyle - Kruse Publicaton, 2003
Archiv autora

T43 - Odlitek korby tanku T43

Odlitek korby tanku T43
T43 -


T43 -


URL : https://www.valka.cz/T43-t1381#241545Verze : 1