Main Menu
User Menu

Tīzoc

Tīzoc Chālchiuhtlatona
(náhuatl:chorá alebo poranená noha)


siedmy pán mexicov


*1436
+1487


Vláda (1481-1486)

Bol následníkom svojho brata Axayácatla, bol zvlášť oddaný náboženskému životu a mal slabé vojenské výsledky a jeho impérium skoro nedosiahlo žiadnej expanzie. Vládol relatívne krátke obdobie (1481-1486).


Jeho otcom bol Moctezuma Ilhuicamina a mal bratov Ahuízotl a Axayácatl, on bol najstarším z bratov. A po smrti druhého bol roku 1481 zvolený za vládcu.


Jeho prvou vojenskou kampaňou bol útok na Meztitlan, kde bol porazený, uskutočnil ešte 14 výprav, ale nebol schopný zvečšiť impérium, nebol úspešným vojvodcom, viac sa venoval administrácii a výchove dobitých území ako ich dobíjaniu. Tento pacifizmus však provokoval viaceré revolty.


Dal konštuovať monolit, ktorý je známy ako "Tizocov kameň" ktorý pripomínal dobitia Tamajachco a Miquitlan, Atezcahuacán v Puebla, alebo Otlappan v Guerrero.


Začal s rekonštrukciou veľkého chrámu v Tenochtitlan aby si naklonil bohov, vyvynul systém pošty na území jeho krajiny.


Chcel aby dobité mestá mali rovnaký životný štýl ako mexicovia. Nedostatok úspechov vládnutia sposobili, že skupina z jeho dvora Techoylala a Maztla, páni Tlachca a Iztapalapy sa rozhodli otráviť ho.


Po jeho smrti sa zišiel dvor a zvolil za jeho nástupci jeho mladśieho brata Ahuízotl (1486-1502).


zdroj:
es.wikipedia.org,
www.stuan.org/presidentes

Tīzoc - Tizocov kamen

Tizocov kamen
URL : https://www.valka.cz/T-299-zoc-t84387#310137Verze : 0
MOD