Main Menu
User Menu

Szabadczapatok

Rongyos Gárda

Szabadcsapatók,známé též jako Rongyos Gárda.


polovojenské zvláštní oddíly cvičené v Maďarsku.


účastnily se 10.10.1938 obsazování Podkarpatské Rusi a čísti Slovenska v souvislosti s Mnichovskou dohodou. Některé byly v bojích zničeny, ostatní pokračovaly v přestřelkách a záškodnické činnosti.
URL : https://www.valka.cz/Szabadczapatok-t19293#72112Verze : 0
MOD
Od jara 1938 probíhal v severním pohraničí Maďarska nábor do dobrovoleckých gard Szabadczapatok – známé též jako Rongyos Gárda (Garda v hadrech). Celkový počet se pohyboval kolem 4 tisíc mužů.
Akce: Počátkem října bylo rozhodnuto přikročit k akci a vyvolat tak dojem že Podkarpatská Rus je nespokojená a chce se připojit k Maďarsku. 9.10.1038 se na železniční stanici Boržava, jihovýchodně od Berehova zmocnilo přibližně devadesát gardistů osobního vlaku, zabili českého průvodčího a poškodili železniční zařízení. Poté skupina postupovala na Mukačevo. Tato skupina byla 11. října obklíčena u obce Dercen (Drisina) 12 km na jih od Mukačeva. K menším srážkám došlo též u obce Goronda, západně od Mukačeva. Boje s gardami vyvrcholily 1.11.1938 po jejich nočním překročení hranice u obce Kosino. Šlo o nejsilnější skupinu a československá strana do boje nasadila i obrněná auta a tančíky. Terpve v ranních hodinách se podařilo vyčistit částečně zničenou obec Dercen a zajmout na čtyřicet gardistů. Takřka denně se bojovalo u obce Svoboda ležící na železniční trati východně od Čopu. Další střet proběhl na Slovensku u železniční zastávky Královský Chlumec. Časté byly přepady železniční trati Košice-Čop_Berehovo, vedoucí podél státní hranice s Maďarskem.
Celekm bylo v bojích zajato 305 maďarských gardistů z toho 24 důstojníků a 62 poddůstojníků v záloze. Přesný počet padlých není znám, ale byl mezi nimi i jeden z velitelů M. Prém. Zajatci byli uvěznění na mukačevském hradu Palanok, odtud byli přemístěni na Slovensko do věznice Ilava a po okupaci jižního Slovenska byli předání zpět do Maďarska.
Jejich protivníkem byly mimo útvarů SOS, četníků a financů útvary československé 46. pěší divize.


Zdroj: Stanislav A.Auský – Dobrovolníci a druhá světová válka
URL : https://www.valka.cz/Szabadczapatok-t19293#243691Verze : 0
MOD