Main Menu
User Menu

Symboly Hlinkovej gardy

Symboly Hlinkovej gardy
Symbolmi HG boli:


1. štandarda hlavného veliteľa HG
2. zástavy okresných veliteľov HG
3. vlajky
4. zástavy1. Štandarda hlavného veliteľa HG mala podobu obdĺžnika o rozmeroch 69x88 cm. Na pravej strane bol slovenský štátny znak vysoký 38 cm, nápis „HG“ hore a dátum osamostatnenia Slovenského štátu „14. III. 1939“ dole. V ľavom a pravom dolnom rohu bol gardistický kríž. Na ľavej strane v strede sa nachádzal gardistický kríž v bielom kruhu o priemere 36 cm a nad ním v polkruhu nápis „Naspäť cesta nemožná“. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí! – sú to slová Ľudovíta Štúra. Ako program slovenského národného života ich vyjadril po prvýkrát predseda prvej vlády Slovenskej republiky Jozef Tiso na trenčianskom zjazde 1. októbra 1939.


Druhú časť polkruhu vypĺňal tŕňový polveniec. V ľavom hornom rohu bol dátum založenia HG „11. VI. 1938“, v pravom rohu dátum venovania štandardy „14. III. 1941“, dolu nadpis „HG“. Štandardu lemoval zlatý pás 0,5 cm širokým a zlatý pletenec dlhý 7,5 cm. Pripevnená bola troma obrúčkami ku prírodne leštenej žŕdke. Na hornom konci žŕdky bol kovový orol
s rozpätými krídlami.


2. Zástava okresných veliteľstiev HG bola z pevnej modrej látky o rozmeroch 110x140 cm. Pripevňovali ju siedmimi spinkami ku prírodnej leštenej žŕdke. V strede zástavy bol biely kruh o priemere 80 cm, v kruhu červený dvojkríž, ktorého šírka pásov merala 12 cm a vzájomná vzdialenosť rovnobežných ramien 18 cm. V ľavom rohu hore, len na jednej strane zástavy, sa nachádzal nápis 5 cm vysoký bielej farby v čiernom 9 cm vysokom poli, označujúci meno príslušného okresu. Tyč bola na hornom konci okovaná a zakončená kopijovitým tvarom z hrubého plechu, v strede ktorého boli tri kopce s dvojkrížom. Zástavu olemovali 5 cm dlhými pletencami čiernej farby.


3. Gardistická vlajka mala podobu obdĺžnika, ktorého strany boli v pomere 2:3. Uprostred modrého poľa bola biela kruhová plocha s červeným dvojramenným krížom. Os kríža prebiehala stredom kruhovej plochy a rovnobežne so šírkou vlajky. Vlajku pripevnili k lanu a zariadili na vyťahovanie na stožiar, alebo na žrď. Stožiar alebo žrď mala byť zafarbená točivými pruhmi vo farbách: biela, modrá a červená. Obyčajne veľkosť gardistickej vlajky bola 200x300 cm. Len pre stožiar, alebo žrď menšej veľkosti bolo možné použiť vlajku s rozmermi 100x150 cm.


4. Gardistická zástava sa podobala gardistickej vlajke. Na rozdiel od nej bola pripevnená priamo na žrď a pomer jej dĺžky a šírky sa prispôsoboval okolnostiam (výška domu, šírka ulice). Dĺžka zástavy nemala presahovať jej trojnásobnú šírku.
zdroje:
text bol s miernymi štylistickými úpravami prebratý z diplomovej práce Pavla Šipoša: ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ HLINKOVEJ GARDY V TATRANSKEJ ŽUPE napísanej na Katedre histórie FF KU v roku 2003, s láskavým súhlasom jej autora


Autor vo svojej práci k tejto kapitole použil najmä tieto zdroje:
HRUŠOVSKÝ, František: Slovenské dejiny. Martin : Matica Slovenská, 1939, s. 447.
Kalendár Hlinkova Garda 1943. Bratislava : Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy, 1942 s. 84-85
SNA Ba, archívny fond Hlinkova garda, inventárne číslo 604 – 53 – 6, Smernice pre reorganizáciu Hlinkovej gardy
URL : https://www.valka.cz/Symboly-Hlinkovej-gardy-t48819#189936Verze : 0
MOD