Main Menu
User Menu
Reklama

Svaz ozbrojeného boje

Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)

Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)
(Svaz ozbrojeného boje)


Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) – označení Polských ozbrojených sil v okupovaném Polsku v období 2. světové války od 13.11 1939 do 14.2. 1942.


ZWZ vznikl reorganizaci svého předchůdce, jež byla Služba vítězství Polska (Służba Zwycięstwu Polski SZP). ZWZ měl být celonárodní nadstranický, striktně apolitický a na rozdíl od SZP měl organizovat bojové a sabotážní akce.


Územní organizace ZWZ se dělila na dvě oblasti:
- území Polska pod německou okupaci – velitel Stefan Rowecki se sídlem ve Varšavě.
- území Polska pod sovětskou okupaci – velitel Michał Tokarzewski-Karaszewicz se sídlem ve Lvově.


V roce 1942 se ZWZ spojil s dalšími odbojovými organizacemi a vznikla tak Zemská armáda (AK).


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Svaz-ozbrojeneho-boje-t77415#284935Verze : 0
MOD
Reklama