Main Menu
User Menu

Svátek, Oleg

     
Příjmení:
Surname:
Svátek
Jméno:
Given Name:
Oleg
Jméno v originále:
Original Name:
Oleg Svátek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.02.1888 Domoradice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.10.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
12. divise, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popraven nacisty
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Svatek-Oleg-t105687#377763Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Svátek
Jméno:
Given Name:
Josef/Oleg
Jméno v originále:
Original Name:
Josef/Oleg Svátek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.06.1903 Státní nižší gymnasium, Vysoké Mýto
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1903-DD.08.1907 Kadetní škola zeměbrany, Wien
DD.10.1917-DD.01.1918 Důstojnický kurs, Pirjatin
DD.09.1922-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1908 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 nadporučík rakousko-uherské branné moci
05.05.1917 podkapitán ruské armády
07.02.1918 podkapitán legií
27.08.1918 podplukovník legií
01.09.1923 podplukovník generálního štábu
23.02.1924 plukovník generálního štábu
16.07.1929 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.10.1918-DD.10.1918 Velitel : 6. československý střelecký pluk
01.10.1925-01.05.1928 Velitel : Pěší pluk 3
00.05.1928-16.07.1929 Velitel : 24. pěší brigáda
16.07.1929-DD.12.1933 Velitel : 24. pěší brigáda
DD.11.1933-DD.10.1935 Velitel : 6. pěší brigáda
15.10.1935-24.09.1938 Velitel : 12. divise
25.09.1938-15.12.1938 Velitel : 42. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1903-DD.08.1907 vojenské studium, Wien
DD.08.1907-DD.05.1909 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 17, Rzeszów
DD.05.1909-DD.11.1913 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 17, Rzeszów
DD.11.1913-DD.09.1914 plukovní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 17, Rzeszów a východoevropské válčiště
02.09.1914-02.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.10.1914 nemocniční ošetřování
DD.10.1914-DD.08.1916 ruské zajatecké tábory
DD.08.1916-DD.05.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.10.1917 důstojník Komise pro výstavbu československých vojenských jednotek, Kijev
DD.10.1917-DD.01.1918 vojenské studium, Pirjatin
DD.01.1918-DD.04.1918 velitel praporu 6. československého střeleckého pluku, přesun
DD.04.1918-DD.09.1918 zástupce velitele 6. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel 6. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1920 velitel Důstojnické školy, Sluďanka a přesun
DD.03.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.09.1922 zástupce velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.09.1922-DD.09.1923 vojenské studium, Praha
DD.09.1923-DD.10.1925 přednosta oddělení štábu Divise 1, Praha
DD.10.1925-DD.05.1928 velitel Pěšího pluku 3, Kroměříž
DD.05.1928-DD.12.1933 velitel Pěší brigády 24, Michalovce
DD.12.1933-DD.10.1935 velitel Pěší brigády 6, Mladá Boleslav
DD.10.1935-DD.09.1938 velitel Divise 12, Užhorod
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Hraniční oblasti 42, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 velitel Divise 12, Svalava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Svatek-Oleg-t105687#377764Verze : 0
MOD