Main Menu
User Menu

Švališéři

Chevauxlegers

Švališéři


V průběhu sedmileté války byla tzv. německá část císařského jezdectva rozšířena o lehké jezdce podobné uherských husarům. Tak vznikli švališéři. Ti byli vyzbrojeni palašem, karabinou a pistolemi. Sedla a postroj používali stejný jako husaři. S formováním prvního pluku se začalo v roce 1758, kdy bylo v rámci dragounského pluku Löwensteinova zřízeno prvních dvanáct setnin. V roce 1759 byly tyto setniny vyjmuty ze stavu kmenového pluku a na jejich základě došlo ke zřízení švališérského pluku Löwensteinova.


Na začátku roku 1760 bylo pět dragounských pluků změněno na pluky švališérské. Těch tak nyní bylo celkem šest. Tento stav se ale změnil již v prosinci téhož roku, kdy se pluky Sachsen-Gothův a Württembergům přeměnily opět na dragounské. V roce 1763 prošly stejným procesem i pluky Zweibrückenův a Modenův mladší. Když se v roce 1765 k dragounům vrátil i pluk St. Ignonův, zůstal pouze jeden švališérský pluk. Ve stejném roce byl ale dragounský pluk císařův reorganizován na pluk švališérský. Nyní tedy existovaly dva pluky tohoto druhu jezdectva. V sedmdesátých letech opět došlo k rozhojnění počtu švališérů. Jako první byly v této vlně v roce 1773 na švališérské změněny dragounské pluky č. 19 a č. 13. O dva roky později je následoval dragounský pluk č. 7 a v roce 1779 dragounský pluk č. 37. Nyní tedy bylo švališérských pluků opět šest. V roce 1791 pak přibyl ještě jeden, když byl na švališérský změněn dosavadní dragounský pluk č. 31.


Avšak švališéři se tehdy nenacházeli jen v těchto sedmi plucích. V obou karabinýrských plucích existoval švališérský divizion. V roce 1789 byl za války proti Turkům zřízen švališérský divizion i u dragounských pluků. Tyto diviziony byly zrušeny již v roce 1791. V roce 1785 byly naopak do stavu tří švališérských pluků rozděleny tři diviziony haličského hulánského sboru. V roce 1786 předal každý z těchto tří pluků jednu hulánskou eskadronu jednomu ze tří zbývajících švališérských pluků. Všech šest pluků pak nově naverbovalo další hulánskou eskadronu, a všech šest švališérských pluků teď mělo v sestavě hulánský divizion. Švališérští huláni měli ve výzbroji lehkou šavli, jezdecké kopí a pistole. Tyto hulánské diviziony byly v roce 1791 ze švališérských pluků vyčleněny, aby z nich následně byl vytvořen hulánský pluk č. 1.


V rámci reorganizace jezdectva byly švališérské pluky v roce 1798 přejmenovány na lehké dragounské pluky. V roce 1802 bylo na základě reskriptu z předchozího roku pět původně švališérských a nyní dragounských pluků změněno opět na pluky švališérské. Doplnil je šestý švališérský pluk zřízený z relativně nového dragounského pluku. I teď švališéři tvořili součást lehkého jezdectva. Pluky sestávaly ze čtyř divizionů. Po přivtělení italských provincií byl v roce 1814 zřízen sedmý švališérský pluk. Po takřka padesáti letech od svého obnovení byli švališérské pluky na základě nejvyššího rozhodnutí z 6. května 1851 změněny na pluky hulánské. Výjimkou byl švališérský pluk č. 4, ze kterého se stal pluk dragounský.
Zdroje:
Wrede, Alphons - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts, III. band, 1. Hälfte, Wien 1901
http://de.wikipedia.org/wiki/Chevauleger
URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497912Verze : 0
MOD
Švališér z roku 1763
Švališéři - Zdroj / Source:
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125991&imageID=90154&total=10&num=0&word=Chevauxlegers&s=1word=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=8&e=r

Zdroj / Source:
digitalgallery.nypl.org

URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497922Verze : 0
MOD
Příslušník švališérského pluku císařova č. 1.
Švališéři - Zdroj / Source:
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125823&imageID=90285&total=10&num=0&word=Chevauxlegers&s=1&notword=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=6&e=r

Zdroj / Source:
digitalgallery.nypl.org

URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497924Verze : 0
MOD
Štábní důstojník a trumpetista.
Švališéři - Zdroj / Source:
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125328&imageID=91101&total=10&num=0&word=Chevauxlegers&s=1&notword=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=5&e=r

Zdroj / Source:
digitalgallery.nypl.org

URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497925Verze : 0
MOD
Švališér z švališérského pluku Latourova č. 31 a hulán z Haličského hulánského sboru.
Švališéři - Zdroj / Source:
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125796&imageID=90319&total=10&num=0&word=Chevauxlegers&s=1&notword=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=1&e=r

Zdroj / Source:
digitalgallery.nypl.org

URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497927Verze : 0
MOD
Švališér v uniformě s bílým kabátcem a modrými pantalony.
Švališéři - Zdroj / Source:
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125330&imageID=91103&total=10&num=0&word=Chevauxlegers&s=1&notword=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=4&e=r

Zdroj / Source:
digitalgallery.nypl.org

URL : https://www.valka.cz/Svaliseri-t164735#497928Verze : 0
MOD