Main Menu
User Menu

Suverénní řád Maltézských rytířů

Sovereign Military Order of Malta

Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta
Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na MaltěPostavení
Řád je suverénním nestátním subjektem meznárodního práva bez vlastního území. Jejich mezinárodně uznaná státoprávní suverenita je odlišuje od jiných dodnes existujících rytířských řádů. Řád udržuje diplomatické styky s 104 státy světa, oficiální vztahy s 6 zeměmi a s Evropskou komisí. Velvyslanectví Suverénního řádu Maltézských rytířů se nachází i v Praze. V OSN má status pozorovatele. Řád má dvě malá exteritoriální území - jedná se o sídlo v Římě a pevnost St. Angelo na Maltě. Maltézští rytíři vydávají vlastní mince a poštovní známky. Mají též vlastní poznávací značku pro motorová vozidla.Historie
Řád byl založen v roce 1099 v Jeruzalémě během křížových výprav. Měl chránit poutníky, poskytovat špitální péči a starat se o potřebné. Když byl Jeruzalém dobyt sultánem Saladínem, přesídlili johanité do jiných částí Palestiny. Když byla v roce 1291 ztracena i tato území, přestěhovali se špitálníci na Kypr a v roce 1309 na Rhodos. Zde vybudovali suverénní stát, jehož silné vojenské loďstvo bránilo turecké expanzi ve Středomoří. V roce 1522 ovšem osmanské přesile podlehli a ostrov opustili. V roce 1530 jim císař Karel V. a papež Klement VII. udělili lénem Maltu, kterou johanité uhájili proti velké osmanské obléhací akci v roce 1565. Z Malty řád například vedl boj s muslimskými piráty, jež měli základny na severoafrickém pobřeží. Maltu silně opevnili a vybudovali též vyhlášenou nemocnici. Johanity z Malty vypudil až Napoleon. Pomoc jim tehdy nabídl car Pavel I., který se stal jejich protektorem. Napoleonův pád ovšem nepřinesl návrat špitálníků na Maltu, neboť tu obsadili Britové. Maltézští rytíři se nakonec usadili v Římě.Velmistři a místodržitelé, respektive poručíci
1099-1120 - Gérard
1120-1158 - Raymond du Puy
1158-1162 - Auger de Balben
1162-1163 - Arnaud de Comps
1163-1170 - Gilbert d'Assailly
1170-1172 - Gaston de Murols
1172-1177 - Joubert
1177-1178 - Roger de Moulins
1178-1190 - Ermengard d'Asp
1190-1192 - Garnier de Naplous
1193-1202 - Geoffroy de Donjon
1203-1206 - Alphonso de Portugal
1206-1207 - Godfroy Le Rat
1207-1228 - Garin de Montaigu
1228-1231 - Bertrand de Thessy
1231-1236 - Guèrin
1236-1240 - Bertrand de Comps
1240-1242 - Pierre de Vielle-Bride
1242-1258 - Guillaume de Châteauneuf
1258-1277 - Hugues de Revel
1277-1284 - Nicolas de Lorgne
1284-1294 - Jean de Villiers
1294-1296 - Odon de Pins
1296-1305 - Guillaume de Villaret
1305-1319 - Foulques de Villaret
1319-1346 - Hélion de Villeneuve
1346-1353 - Dieudonné de Gozon
1353-1355 - Pierre de Corneillan
1355-1365 - Roger de Pins
1365-1374 - Raymond de Bérenger
1374-1376 - Robert de Julliac
1376-1396 - Fernandez de Heredia
1396-1396 - Riccardo Caracciolo
1396-1421 - Philibert de Naillac
1421-1437 - Antonio Fluvian de la Rivera
1437-1454 - Jean de Lastic
1454-1461 - Jacques de Milly
1461-1467 - Pedro Raimondo Zacosta
1467-1476 - Giovanni Battista Orsini
1476-1503 - Pierre d'Aubusson
1503-1512 - Amaury d'Amboise
1512-1513 - Guy de Blanchefort
1513-1521 - Fabrice del Carreto
1521-1534 - Philippe de Villiers de l'Isle-Adam
1534-1535 - Pietro del Ponte
1535-1536 - Didier de Saint-Jaille
1536-1553 - Juan de Homedes
1553-1557 - Claude de la Sengle
1557-1568 - Jean Parisot de la Vallette
1568-1572 - Pietro del Monte
1572-1581 - Jean l'Evèque de la Cassière
1582-1595 - Hugues Loubenx de Verdale
1595-1601 - Martin Garzez
1601-1622 - Alof de Wignacourt
1622-1623 - Luiz Mendez de Vasconcellos
1623-1636 - Antonie de Paule
1636-1657 - Jean Paul de Lascaris-Castellac
1657-1660 - Martin de Redin
1660-1660 - Annet de Claermont de Chattes Gessant
1660-1663 - Raphael Cotoner
1663-1680 - Nicolas Cotoner
1680-1690 - Gregorio Carafa
1690-1697 - Adrien de Wignacourt
1697-1720 - Ramon Perellos y Roccaful
1720-1722 - Marc Antonio Zondadari
1722-1736 - Antonio Manoel de Vilhena
1736-1741 - Ramon Despuig
1741-1773 - Manoel Pinto de Fonseca
1773-1775 - Francisco Ximenes de Texada
1775-1797 - Emmanuel de Rohan-Polduc
1797-1799 - Ferdinand von Hompesch
1798-1801 - Pavel I.
1803-1805 - Giovanni Battista Tommaso
1805-1814 - Innico maria Guevara-Suaredo
1814-1821 - Andrea Di Giovanni
1821-1834 - Antonio Busca
1834-1845 - Carlo Candida
1845-1864 - Filippo di Colloredo-Mels
1865-1871 - Alessandro Borgia
1871-1879 - Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce
1879-1905 - Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce
1905-1931 - Galeazzo von Thun und Hohenstein
1931-1951 - Ludovico Chigi della Rovere Albani
1951-1955 - Antonio Hercolani-Fava-Simonetti
1955-1962 - Ernesto Paternó-Castello di Caraci
1962-1988 - Angelo de Mojana di Cologna
1988-1988 - John Charles Pallavicini
1988-2008 - Andrew Bertie
2008- Matthew Festing
Zdroje:
HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha 2001.
en.wikipedia.org
www.mzv.cz
http://www.orderofmalta.org/english
URL : https://www.valka.cz/Suverenni-rad-Maltezskych-rytiru-t94847#354346Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


7.10.1571 Porážka tureckého loďstva v bitke pri Lepante. Išlo o poslednú veľkú bitku veslových loďstiev.
URL : https://www.valka.cz/Suverenni-rad-Maltezskych-rytiru-t94847#706854Verze : 0
MOD