Main Menu
User Menu

Šunychl

místní část Bohumína, okr. Karviná

     
Název:
Name:
Šunychl
Originální název:
Original Name:
Šunychl
Další názvy:
Other Names:
Schönichel
Szonychel
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Bohumín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°55'41.00"N 18°21'25.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1480
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kaple Jména Panny Marie
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0unychl
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sunychl-t82230#631970Verze : 1

Název:
Name:
Šunychl
Další názvy:
Other Names:
Schönichel, Šunichel, Šunichl, Szonychel
Kraj:
District:
Moravskoslezský
Okres:
Region:
Karviná
GPS:N 49°55'20.096"
E 18°21'34.739"
Status: místní část města Bohumín
Místní části: Kopytov
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Počet obyvatel:
Number of Inhabitants:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
-
Památky :
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodáci / Native :
-
Obyvatelé / Settled Incomers:
-
Literatura:
Literature:
-
Poznámky:
Notes:
-Zdroje:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Sunychl-t82230#301311Verze : 0
Významná data z historie:

Šunychl Poznámka
Datum
?.1482 První písemná zmínka o obci
?.1820 V obci se nacházelo 52 usedlostí
po 1847 Po vzniku nádraží v šunychelském lese byla tato část osady Šunychl (Schönichel) pojmenována Bohumín-nádraží (Oderberg-Bahnhof)
?.1912 V obci registrováno 62 domovních čísel
30.09.1918 Správu převzal Polský národní výbor knížectví těšínského
05.11.1918 Obec se ocitla na základě prozatímní dohody mezi Zemským národním výborem pro Slezsko a Polským národním výborem knížectví těšínského po polské straně demarkační čáry.
23.01.1919 Obec byla obsazena československým vojskem
?.1920 K obci byla připojena osada Kopytov
28.07.1920 V důsledku rozdělení Těšínska se obec stala s konečnou platností součástí Československé republiky
02.06.1924 Změna názvu obce Šunychl a její místní částí Bohumín-nádraží na obec Nový Bohumín
16.10.1924 Obci Nový Bohumín přiznán statut města a Šunychl se stal jeho městskou částí
1936 ? Pro výstavbu opevnění byly v prostoru městské části Šunychl zřízeny kasárny
1936 Na území městské části Šunychl postaveny Pěchotní srub MO-S2 "U Školy" a Pěchotní srub MO-S3 "U Mlýna"
1937-1938 Na území městské části Šunychl postaveny objekty lehkého opevnění č. 1-4 (1. sled) a 199-202 (2. sled) úseku XVI-Bohumín opevnění IV. Sboru
11.10.1938 Obsazení města polským vojskem. Změna názvu na Bogumin Nowy - Szonychel
01.09.1939 Obsazení města německou armádou
29.08.1944 Nálet spojeneckého letectva
01.05.1945 Osvobození Rudou armádou
1945-01.10.1973 Místní část města Nový Bohumín
01.10.1973-2009 Místní část města Bohumín
Literatura Rucki, Miloslav, Durčák, Josef, Hejda, Martin: Opevnění IV sboru část 1 Záchytný hák na řece Olši, KVH Bohumín 2007
www www.mesto-bohumin.cz

Státní okresní archiv Karviná, Archiv města Bohumín 1572-1938 (1947), Archiv města Nový Bohumín (1787)1820-1945(1947), Uvod č. 1.
URL : https://www.valka.cz/Sunychl-t82230#302258Verze : 0
MOD
Poloha bývalých kasáren v Šunychlu.
Šunychl - Poloha bývalých kasáren v Šunychlu - vystíňováno žlutě

Poloha bývalých kasáren v Šunychlu - vystíňováno žlutě
URL : https://www.valka.cz/Sunychl-t82230#302260Verze : 0
MOD
Kaple Jména Panny Marie


Kaple podobná na hřbitovní kapli Všech svatých, je vystavěna z režného zdiva (cihel), vnější stěny nejsou záměrně omítnuty. Jedna se o nevelkou jednolodní stavbu o lodi obdélného půdorysu s polygonálním závěrem. V ose průčelí se nachází vysoká věž a při severní straně pak sakristie. Je názorným příkladem doznívajícího pozdního historismu na Slezsku.


Zdroj:
www.mesto-bohumin.cz
URL : https://www.valka.cz/Sunychl-t82230#532903Verze : 0