Main Menu
User Menu

Šuľman, Arnoľd Christoforovič

Arnol'd Khristoforovich Shul'man

Арнольд Христофорович Шульман

Generálmajor Arnoľd Christoforovič Šuľman
Генерал-майор Арнольд Христофорович Шульман


A.Ch.Šuľman sa narodil 2. septembra 1855. V roku 1872 nastúpil na 3. Aleksandrovské vojenské učilište, ktoré ukončil v roku 1874 v hodnosti práporčíka. Bol odvelený k 2. delostreleckej brigáde a v rokoch 1877 – 1878 sa zúčastnil rusko-tureckej vojny v rámci XV. armádneho zboru. Vyznamenal sa v bojoch o Plevno a získal vojenský rád svätého Stanislava III. stupňa. V roku 1897 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a poverený velením batérie v 2. delostreleckej brigáde. V júli 1901 bol prevelený k 3. granátnickej delostreleckej brigáde a v decembri 1904 bol povýšený do hodnosti plukovníka. V júli 1907 bol poverený velením 1. delostreleckého oddielu 3. granátnickej delostreleckej brigády. V apríli 1913 bol povýšený do hodnosti generálmajora a poverený velením 48. delostreleckej brigády.


Táto brigáda ako súčasť 48. pešej divízie bola od augusta 1914 nasadená na fronte. A.Ch.Šuľman padol do rakúsko-uhorského zajatia 23.4.1915 v okolí Duklianskeho priesmyku. V dôsledku vážnej choroby bol v roku 1917 prepustený zo zajatia a cez neutrálnu krajinu bol odoslaný do vlasti. Zomrel 8. augusta 1917 v Petrohrade a bol pochovaný v Moskve na Vvedenskom cintoríne.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Sulman-Arnold-Christoforovic-t70475#248232Verze : 0