Süß, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Süß Süß
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Süß
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
vrchní šikovatel Senior Field Sergeant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1916 Lindenau /
24.12.1916 Lindenau /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.03.1945 Kurónsko
DD.03.1945 Kurland
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ čaty v 273. granátnickom pluku Platoon leader of Grenadier-Regiment 273
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami.
Padol v boji.
Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Killed in action.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_S%C3%BC%C3%9F
URL : https://www.valka.cz/Suess-Walter-t123921#421830 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Süß Süß
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Süß
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 vojín
DD.MM.1938 svobodník
DD.MM.1939 nadsvobodník
DD.MM.1941 poddůstojník
DD.MM.1943 šikovatel v záloze
DD.MM.1944 vrchní šikovatel v záloze
DD.MM.1937 Soldat
DD.MM.1938 Gefreiter
DD.MM.1939 Obergefreiter
DD.MM.1941 Unteroffizier
DD.MM.1943 Feldwebel der Reserve
DD.MM.1944 Oberfeldwebel der Reserve
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_S%C3%BC%C3%9F
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Suess-Walter-t123921#435896 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více