Main Menu
User Menu

Sudánske obranné sily [1925-1956]

Sudan Defence Force

Sudánske obranné sily / Sudan Defence Force


Začiatkom 20. storočia nebol Sudán typickým koloniálnym územím niektorej z veľmocí, miesto toho bol pod spoločným protektorátom Veľkej Británie a Egypta. V armáde, ale aj v štátnej správe Sudánu pôsobili Egyptskí aj Britskí dosojníci a úradníci. Po skončení Prvej svetovej vojny vypukli v Egypte veľké protibritské povstania, po ich potlačení unikla časť vodcov a účastníkov povstania do Sudánu. Aby Británia eliminovala Egyptský vplyv v krajine, rozhodla sa v čo najväčšej miere vytvoriť samostatné sudánskej vojenské jednotky, bez egyptských dôstojníkov, a v podobnom duchu riešiť aj civilné úrady.


V novovytvorených vojenských jednotkách mali mať rozhodujúce funkcie Britskí dôstojníci, ktorých úlohou bolo okrem iného aj cvičiť schopných a loajálnych sudánskych dôstojníkov pre obsadenie funkcií v budujúcej sa armáde. Táto snaha nebola spočiatku úspešná, nakoľko chýbala vhodná politická situácia na zmeny. Až v roku 1924, po Káhirskom atentáte na Ferik Sir Lee Stack Paša, Sirdara Egyptskej Armády a generňalneho guvernéra Sudánu a následným povstaním sudánskych vojenských jednotiek v Chartúne bolo oficiálne rozhodnuté o postupnom znižovaniu Egyptského vplyvu v Sudáne.


Už v januári 1925 vznikli prvé jednotky Sudan Defence Force (SDF). Do vytvorenej armády bolo presunutých 140 britských dôstojníkov z Egyptskej armády, ktorej veliteľom bol v tej dobe Lewa Huddleston Paša, po atentáte na Ferik Sir Lee Stack Paša úradujúci Sirdar Egyptskej armády. Do novovytvorenej armády neboli premiestnení všetci britskí dôstojníci, malá časť zostala slúžiť v dozorných úlohách v Egyptskej armáde až do roku 1936.


Tak ako vznikali nové jednotky SDF dochádzalo postupne k rozpúšťaniu pôvodných sudánskych práporov. Posledný pôvodný prápor (9. prápor) bol rozpustený v roku 1930 (a jeho oficiálny znak, zástava a pod. prevzal škótsky pluk Cameron Highlanders, udržujúci s pôvodnými sudánsko-egyptskými plukmi priateľkú spoluprácu od roku 1880, v s súčasnej dobe sú k dispozícii v múzeu Fort George blízko Inverness).


SDF postupne dosahujú silu cca 6000 príslušníkov mužstav a dôstojníkov.


Zloženie (do WW2):
Ťaví zbor / Camel Corps
Východný arabský zbor / Eastern Arab Corps
Západný arabský zbor / Western Arab Corps
Rovníkový zbor / Equatorial Corps


S výnimkou Ťavieho zboru boli všetky jednotky vytvárané na teritoriálnom princípe. Súčasťou SDF boli aj podporné jednotky - delostrelectva, obrnených vozidiel, guľometné, zdravotnícke, spojovacie a transportné.


Počas WW2 došlo k navýšeniu počtov SDF až na 25000 príslušníkov mužstva a dôstojníkov a SDF hrali dôležitú úlohu pri oslobodzovaní Eritrei a Etiópie (napr. v spolupráci s Gazelle Force) a tiež boli nasadené v bojoch v púštiach severnej Afriky (Líbya, Egypt), napr. v oáze Kufra. Za hrdinstvo v boji bolo veľa príslušníkov SDF vyznamenaných, medzi nimi aj Ferik Ibrahim Abboud, MBE, budúci preziden Sudánskej republiky.


V roku 1956, po vyhlásení nezávislosti opustili britskí dôstojníci SDF a došlo k faktickému zániku SDF. Novovytvorený štát začal s výstavbou vlastných ozbrojených síl - Sudan Armed Forces, v ktorých slúžilo aj veľa bývalých príslušníkov SDF.


Zdroj: https://www.melik.org.uk/sudan_defence_force.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan_Defence_Force
https://weekly.ahram.org.eg/2001/520/chrncls.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Sudanske-obranne-sily-1925-1956-t73301#259896Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sudan-Defence-Force-t73301#259896Version : 0
MOD