Main Menu
User Menu

Suda, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Suda
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Suda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.12.1875 Písek /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Suda-Karel-t110493#389271Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Suda
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Suda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.07.1894 Státní gymnasium, Písek
DD.10.1894-DD.03.1898 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1898-DD.12.1901 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1902-DD.07.1902 Vojenská lékařská škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1902 poručík rakousko-uherské branné moci
01.07.1902 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.12.1902 korvetní lékař rakousko-uherské branné moci
01.01.1905 fregatní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 lékař řadové lodi rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 námořní štábní lékař rakousko-uherské branné moci
20.12.1918 major lékař
01.05.1919 podplukovník lékař
01.11.1919 podplukovník zdravotnictva
21.02.1929 plukovník zdravotnictva
16.02.1935 generál zdravotnictva
01.01.1936 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1898-DD.09.1898 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Písek
DD.01.1902-DD.07.1902 vojenské studium, Wien
DD.07.1902-DD.12.1902 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.12.1902-DD.04.1909 mladší lékař Námořní nemocnice, Pulja
DD.04.1909-DD.08.1914 hlavní lékař Námořní nemocnice, Pulja
DD.08.1914-DD.09.1916 hlavní lékař velitelství II. loďstva, Pulja
DD.09.1916-DD.09.1917 velitel Záložní námořní nemocnice, Sibenik
DD.09.1917-DD.11.1918 hlavní lékař velitelství Válečné základny, Pulja
DD.11.1918-DD.12.1918 velitel transportu českých námořníků, přesun
DD.12.1918-DD.01.1920 velitel Vojenského lázeňského ústavu, Teplice-Šanov
DD.01.1920-DD.02.1920 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 18, Komárno
DD.02.1920-DD.07.1920 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 20, Košice
DD.07.1920-DD.11.1920 velitel Záložní nemocnice, Lučenec
DD.11.1920-DD.05.1928 hlavní lékař Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.05.1928-DD.10.1929 velitel Divisní nemocnice 11, Košice
DD.10.1929-DD.01.1932 velitel Vojenského ústavu pro choroby plicní, Matliare
DD.01.1932-DD.12.1935 přednosta zdravotní služby Divise 2, Plzeň
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1913

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1913

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Suda-Karel-t110493#389272Verze : 0
MOD