Main Menu
User Menu

Styčný integrační tým NATO pro Slovensko [2016- ]

NATO Force Integration Unit (NFIU) / Styčný integračný tím NATO pre Slovensko

     
Název:
Name:
Styčný integrační tým NATO pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Styčný integračný tím NATO pre Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2016
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.2016-DD.MM.RRRR Mnohonárodní sbor NATO Severovýchod
Dislokace:
Deployed:
01.09.2016-DD.MM.RRRR Bratislava, Kasárny Vajnory
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.2016-21.02.2018 Zekucia, Jozef (Plukovník)
21.02.2018-19.03.2019 Acsai, Štefan (Plukovník)
20.03.2019-DD.MM.RRRR Brauner, Peter (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Skratka NFIU Slovakia
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
domov.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Stycny-integracni-tym-NATO-pro-Slovensko-2016-t194886#561266Verze : 0
MOD
K 01.01.2017 dosiahol Styčný integračný tím NATO pre Slovensko počiatočnú spôsobolosť, čo znamneá že dosiahol požadované organizačné, administratívne a technické kritériá pre daný typ organizácie. V ďalšom období budú plnenéúlohy súvisiace s dosiahnutím plne spôsobilosti k 01.06.2017. Hlavnou úlphou Styčného tímu je podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese, asistencia pri výcviku a spoločných cvičeniach a v prípade potreby zabezpečenie a koordinácia prijatia spojeneckých síl v regióne.Zdroj: e-bulletin MO SR 1/2017
URL : https://www.valka.cz/Stycny-integracni-tym-NATO-pro-Slovensko-2016-t194886#565427Verze : 1
MOD
Oficiálne odovzdanie velenia medzi odchádzajúcim veliteľom Štefanom Acsaiom a novým veliteľom Petrom Braunerom sa uskutočnilo dňa 20.03.2019 v kasárňach vo Vajnoroch za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany (MO) Róberta Ondrejcsáka, zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Josefa Pokorného a zástupcu veliteľa Mnohonárodného zboru Sever-Východ Štetín Ulricha Hellebjerga.


Zdroj: domov.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Stycny-integracni-tym-NATO-pro-Slovensko-2016-t194886#618479Verze : 0
MOD