Main Menu
User Menu

Stuha za účast ve Druhé Libanonské Válce

Second Lebanon War Ribbon

STUHA ZA ÚČAST VE DRUHÉ LIBANONSKÉ VÁLCE


SECOND LEBANON WAR RIBBON


Udělována


Každému příslušníkům izraelské armády (IDF), který aktivně sloužil působicil v průběhu konfliktu, v době mezi 12. červencem a 14. srpnem 2006 a stejně tak členům záchranné služby (Emergency Service) a dobrovolníkům z řad občanů.


Barevně se stuha skládá z červeno-zelené, symbolizující vlajku Libanonu, dále z modro-bílé, symbolizující vlajku Izraele, a nakonec z oranžové, symbolizující barvu domácí fronty.


Udělování stuhy začalo 2. září, v době kdy probíhalo udělování vyznamenání za stejnojmenný konflikt. Jako první stuhu obdrželi právě vyznamenaní. Od října 2007 do března 2008 budou stuhy udělovány nebo zásílány poštou dalším účastníkům konfliktu, kteří jsou oprávněni je nosit.
Stuha se nosí na levé polovině uniformy, nad náprsní kapsou.


V případě, že osoba zemřela, rodinní příslušníci (vdova, vdovec, rodiče, bratr, sestra, děti) mohou požadat o obdržení stuhy nebo o nahrazení zracené nebo obnošené stuhy.
Informace (jakož i níže uvedené obrázky) byly (jsou) čerpány z - https://www.yairmalachi.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ;
URL : https://www.valka.cz/Stuha-za-ucast-ve-Druhe-Libanonske-Valce-t65101#231994Verze : 0
MOD
Stuha za účast ve Druhé Libanonské Válce
Stuha za účast ve Druhé Libanonské Válce - Stuha za účast ve Druhé Libanonské Válce

Stuha za účast ve Druhé Libanonské Válce
URL : https://www.valka.cz/Stuha-za-ucast-ve-Druhe-Libanonske-Valce-t65101#231995Verze : 0
MOD