StuG III Ausf. G

     
Název:
Name:
StuG III Ausf. G StuG III Ausf. G
Originální název:
Original Name:
StuG III Ausf. G
Kategorie:
Category:
útočné delo assault gun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Mühlenbau und Industrie AG, Braunschweig /
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Norimberk /
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlín /
Období výroby:
Production Period:
DD.12.1942-DD.04.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 8563


Alkett - cca 5837 ks (Fgst.Nr.91651-94250 a Fgst.Nr.105001-cca 108920)
Miag - 2586 ks (Fgst.Nr.95001-97586)
M.A.N. - 84+58 ks (Fgst.Nr.76126-76210 a Fgst.Nr.77351-77408)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1942
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
23900 kg 52690 lb
Celková délka:
Overall Length:
6770 mm 22 ft 2 ½ in
Celková šířka:
Overall Width:
2950 mm 9 ft 8 ⅛ in
Celková výška:
Overall Height:
2160 mm 7 ft 1in
Světlá výška:
Ground Clearance:
390 mm 1 ft 3 ⅜ in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (zážihový vodou chladený 12-valec objemu 11.876 cm3) Maybach HL 120 TRM (12 cyl., water cooled, gasoline, 11.876 ccm)
Výkon:
Power:
220.6 kW při 3000 ot/min 295.8 bhp at 3000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF SSG 77 (6+R) ZF SSG 77 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h 25 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
155 km 96 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
95 km 59 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m 91 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m 31 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5cm kanon StuK 40 L/48 (54 nábojov) 7,5 cm StuK 40 L/48 gun (54 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
1-2x guľomet MG 34
2x samopal MP 38 (384 nábojov)
1-2x machine gun MG 34
2x sub-machine gun MP 38 (384 rounds)
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Pancierovanie:
čelo korby a nadstavby - 80 mm
boky korby a nadstavby - 30 mm
zadok korby a nadstavby - 30 mm
strop - 10 mm
dno - 15 mm


Pásy:
Kgs 61/400/120 (93 článkov v jednom páse)
Armor:
hull & superstructure front - 80 mm
hull & superstructure sides - 30 mm
hull & superstructure rear - 30 mm
top - 10 mm
belly - 15 mm


Tracks:
Kgs 61/400/120 (93 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945, dátum vydania 2011, no ISBN
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.8 - Sturmgeschuetz s.Pak to Sturmmoerser, rok vydania 1999, ISBN 1-892848-04-X
Peter Müller, Wolfgang Zimmermann - Assault Gun III Backbone of German Infantry Volume I, History: Development, Production and Deployment, History Facts, rok vydania 2009, ISBN: 978-3-9522968-4-4
Peter Müller, Wolfgang Zimmermann - Assault Gun III Backbone of German Infantry Volume II, Visual Appearance: Variants, Modifications, Technical drawings, History Facts, rok vydania 2009, ISBN: 978-3-9522968-5-1
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#421330 Verze : 5
Rozpracované (časom doplním ilustračné fotografie jednotlivých konštrukčných zmien)
Základ tejto modifikácie tvorila platforma 8.Z.W. (Pz.Kpfw. III Ausf. J - Pz.Kpfw. III Ausf. N). Hoci v zdroji Müller/Zimmermann autori uvádzajú ďalšie vývojové platformy 9.Z.W. a 10.Z.W., ide o omyl. Žiadne takéto označenie sa nepouživalo. Od vaní určených pre Pz.Kpfw. III sa vane pre Sturmgeschütz III líšili a boli modifikované pre výrobu samohybného dela. Počas výroby však došlo k používaniu tankových vaní, či celých tankových podvozkov alebo dochádzalo ku konverziám z pôvodných tankov. Použitie a konverzie si vynútil nedostatok materiálu (letecké nálety) a zachovanie plynulosti produkcie.
Produkciu StuG 40 Ausf.G bola zahájená vo firme Alkett v 12/1942, neskôr sa začali tieto samohybné delá produkovať i vo firme Miag (2/1943). Obe firmy ich vyrábali až do skončenia vojny. Pancierové plechy prvotne produkovala firma Brandenburger Eisenwerke. V 1/1943 bola započatá produkcia v Deutsche Edelstahlwerke, v roku 1943 vo firme Harkort-Eicken Stahlwerke a v roku 1944 bola zahájená výroba vo firme Bismarkhütte. Výrobu motorov zabezpečovali firmy Maybach vo Friedrichshafen, Nordbau v Berlíne, M.A.N. v Norimbergu a MBA v Nordhausene.


Charakteristické znaky prvej podoby StuG III Ausf.G (povojnové a modelárske označenie "Initial"):
- Použitá bola nadstavba s iným tvarom prednej časti nadstavby (viď.priložená fotografia). Vodič mal k dispozícii bočný priezor. Uvádza sa, že tvar tejto časti bol ovplyvnený tým, že pre prvé verzie Auf.G boli použité korby pôvodne určené pre verzie StuG III Ausf.F8.
- Ventilátor sa nachádzal na strope nadstavby.
- Jednoduchý tvar otvoru pre kanónový zameriavač, bez dodatočnej ochrany.
- Držiaky antén boli uchytené na zadnej stene nadstavby symetricky, u neskorších vozidiel bola pravá anténa posunutá doprava.
- Použtie svetelného indikátora vzdialenosti pre nočný pohyb v kolóne staršieho typu.
- Sochor bol umiestnený na ľavom blatníku vedľa bočnej steny nadstavby.
- Úzke dorazy pre poklopy chladiacich ventilátorov motora.
- Iný tvar pedných častí blatníkov od nadstavby po malý zahnutý blatník.


Počas výroby, ktorá trvala takmer 2,5 roka bola konštrukcia neustále modifikovaná. Úpravy premietnuté do výroby sa prevádzali takmer na mesačnej báze.Opis konštrukčného detailu
Alkett
Miag
Poznámka
Iný typ nadstavby s odlišným tvarom jej prednej časti. Pancier má prudký sklon.
12/1942-2/1943


Na bočnej strane nadstavby má vodič k dispozícii priezor.
12/1942


Ventilátor na strope nadstavby.
12/1942-2/1943


Ventilátor na zadnej strane nadstavby.
2/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Strieľňa na boku nadstavby pre osobnú zbraň na strane vodiča.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945
U prvých vozidiel s pôvodným tvarom nadstavby z produkcie Alkett (12/1942) bol buď pozorovací priezor alebo strieľňa.
Strecha nadstavby bola uchytená skrutkami so zapustenými drážkovanými hlavičkami.
12/1942-6/1944
2/1943-5/1944

Strecha nadstavby bola uchytená skrutkami so šesťhrannými hlavičkami.
5/1944
5/1944

Priskrutkovaný 30 mm čelný prídavný pancier korby.
12/1942-6/1943
2/1943-7/1943
Plus koverzie platforiem Pz.Kpfw.III vo firme Miag (4-11/1943 a 5-6/1944).
Prizváraný 30 mm čelný pancier korby.
-
2/1943-12/1943
Koverzie platforiem Pz.Kpfw.III vyrobených firmou M.A.N. (zo série Fgst.Nr.76101-76400).
Homogénny 80 mm čelný pancier korby.
4/1943-4/1945
7/1943-4/1945

Dvojdielny prídavný pancier nadstavby pred vodičom (binokulár) (50+30 mm).
12/1942-4/1943
2/1943-3/1943

Jednodielny prídavný pancier nadstavby pred vodičom uchytený 7 skrutkami (50+30 mm).

3/1943-5/1943

Jednodielny prídavný pancier nadstavby pred vodičom uchytený 8 skrutkami (50+30 mm).
2/1943-4/1945
3/1943-4/1945

Prídavný pancier nadstavby pred pozíciou nabíjača uchytený 7 skrutkami (50+30 mm).
12/1942-7/1944
2/1943-6/1944

Homogénny pancier (80 mm) pred pozíciou nabíjača.
6/1944-4/1945
6/1944-4/1945

Montáž sklápateľnej podpery hlavne.
7/1944-4/1945
6/1944-4/1945

Vyosený deflektor pred priezorom vodiča.

2/1943-12/19431), 4/1943-11/19432), 5/1944-6/19443)
Použitie podvozkov1), vaní2) pôvodne určených pre Pz.Kpfw.III, resp. išlo o konverzie starších tankov3). Štandardne bol na vaniach vyrobených pre StuG deflektor súosý s priezorom.
Poklopy nad spojkami/brzdami - jednodielne s dvoma veľkými zámkami - odklápateľné vpred.

4/1943-11/19434), 5/1944-6/19445)
Použitie podvozkov4), resp. vaní5) pôvodne určených pre Pz.Kpfw.III, u ktorých to bolo štandardom.
Poklopy nad spojkami/brzdami - jednodielne so štvoricou interných zámkov (v rohoch poklopov).

2/1943-12/19436), 4/1943-11/19437), 5/1944-6/19448)
Použitie podvozkov6), vaní7) pôvodne určených pre Pz.Kpfw.III, resp. išlo o konverzie starších tankov8). Štandardne sa na vaniach vyrobených pre StuG montovali dvojdielne poklopy odklápateľné do strán s dvojicami malých pántov.
Sklápateľný štít guľometu na strope nadstavby.
2/1943-6/1944
2/1943-5/1944

Diaľkovo ovládaný otočný guľomet na strope nadstavby plus zmena konfigurácie poklopov nabíjača.
5/1944-4/1945
5/1944-4/1945
Problémy s dodávkami mechanizmov diaľkového ovládania spôsobili, že do cca 10/1944 boli niektoré stroje bez montáže tohoto guľometu. Guľomet sa prevážal v interiéri vozidla.
Montáž obrannej zbrane Nahverteidigungswaffe na strope nadstavby.
5/1944-4/1945
5/1944-4/1945
Pre nedostatočné zásobovanie týmito zbraňami bol vyhotovený otvor prekrytý pancierovou záslepkou. Záslepka mohla byť interná alebo externá.
Montáž trojice úchytov pre 2-tonový skladací žeriav na strope nadstavby.
7/1944-10/1944
5/1944-10/1944

Montáž pätice úchytov pre 2-tonový skladací žeriav na strope nadstavby.
10/1944-4/1945
10/1944-4/1945

Montáž ochranného deflektora chrániaceho veliteľskú vežičku.
9/1943-4/1945
12/1943-4/1945

Pevná veliteľská vežička.
11/1943-9/1944
11/1943-9/1944
Počas tohoto obdobia bola vežička riešená ako pevná, inak bola otočná. Dôvodom bol akútny nedostatok ložísk a snaha o ich šetrenie.
Poklop veliteľskej vežičky otvárateľný do náklonu 45° a mal montovaný gumený doraz na malej konzole.
12/1942-6/1944
2/1943-5/1944

Poklop veliteľskej vežičky sa otváral až do horizontálnej polohy, drevený doraz bol montovaný priamo na poklop. V mieste uchytenia modifikovaného pántu bol v obežnom kruhu nad periskopmi pre tento pánt malý výrez.
5/1944-4/1945
5/1944-4/1945

Uložiteľná rukoväť na uchopenie drôtenej slučky pre ľahšie zatváranie poklopu zvnútra.
5/1944-4/1945
5/1944-4/1945

Klapka pre vysunutie pozorovacieho binokuláru na veliteľskej vežičke mala separátnu rukoväť.
12/1942-11/1943
2/1943-12/1943

Klapka pre vysunutie pozorovacieho binokuláru na veliteľskej vežičke nemala rukoväť.
11/1943-5/1944


Klapka pre vysunutie pozorovacieho binokuláru na veliteľskej vežičke mala prizváranú rukoväť.
5/1944-4/1945
10/1943-4/1945

Jednoduchý výrez pre kanónový zameriavač.
12/1942-2/1943
-

Montáž ochranného posuvného krytu, ktorý chránil otvor pre kanónový zameriavač.
2/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Výfukové tlmiče pod výstupom vzduchu z motora. Štandardný tvar.
12/1942-3/1944
2/1943-1/1944

Modifikované výfukové tlmiče s dvoma výrezmi v spodnej časti.
3/1944-4/1945
12/1943-4/1945

Výfukový tlmič pri použití platformy z Pz.Kpfw.III Ausf.M.

2/1943-12/1943, 5/1944-6/1944

Montáž polguľovitého krytu servisného otvoru medzi výfukovými tlmičmi (uchytený 4 skrutkami).
12/1942-11/1943
2/1943-10/1943
Mali ich i konverzie podvozkov (Miag 2/1943-12/1943) a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M (Miag 5/1944-6/1944).
Eliminácia polguľovitého krytu servisného otvoru medzi výfukovými tlmičmi.
10-11/1943-4/1945
10/1943-4/1945

Ťažné zariadenie pre ťahanie prívesu - otočné, uchytené na polguľovitom kryte servisného otvoru medzi výfukovými tlmičmi.
12/1942-3/1943
-

Ťažné zariadenie pre ťahanie prívesu - zjednodušené, uchytené na polguľovitom kryte servisného otvoru medzi výfukovými tlmičmi.

2/1943-7/1943
Mali ich i konverzie podvozkov (Miag 2/1943-12/1943) a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M (Miag 5/1944-6/1944).
Príprava na uchytenie širokého ťažného zariadenia, 8 kolíkov (pod výfukovými tlmičmi).
3/1944-12/1944
12/1943-11/1944

Montáž širokého ťažného zariadenia s 8 kolíkmi (v strede navarený držiak horizontálneho vlečného čapu).
12/1944-4/1945
11/1944-4/1945

Montáž kruhového krytu otvoru pre mazanie hnacieho hriadeľa chladiaceho ventilátora (a od 2/1944 tiež pre prístup k ohrievaču chladiacej vody). Montovaný na šikmý pancier medzi dnom a zadným pancierom vane.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Montáž kruhového otvoru pre odvod chladiacej kvapaliny (naľavo od otvoru pre mazanie hnacieho hriadeľa chladiaceho ventilátora).
12/1942-6/1943
2/1943-7/1943
Mali ich i konverzie podvozkov (Miag 2/1943-12/1943), vane použité z výroby Pz.Kpfw.III (Miag 4/1943-11/1943) a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M (Miag 5/1944-6/1944).
Otvor pre odvod chladiacej kvapaliny bol zaslepený a zavarený (naľavo od otvoru pre mazanie hnacieho hriadeľa chladiaceho ventilátora).
5/1943-6/1943
-

Otvor pre odvod chladiacej kvapaliny bol eliminovaný.
4/1943-4/1945
7/1943-4/1945

Montáž konzoly na nesenie náhradných článkov pásov na zadnej strane nadstavby.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Montáž drôtených hákov pre uchytávanie otvorených poklopov motora. Nachádzali sa v priestore ventilátora na zadnej stene nadstavby.
6/1944-4/1945
5/1944-4/1945

Symetrická montáž úchytov antén.
12/1942-2/1943


Asymetrická montáž úchytov antén. Pravý úchyt bol posunutý vpravo a držiak nemal skrutky na jeho uchytenie.
2/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Montáž neštandardného pancierového krytu pravého držiaka antény pre veliteľské stroje.11/1943-1/1944-Pancierový kryt držiaka antény sa u veliteľských vozidiel montoval počas celej doby výroby, no firma Alkett v uvedenom období montovala modifikovaný kryt. Vidieť ho na zachovanom vozidle umiestnenom vo Fort-Knox.
Zadný pancier chrániaci výstup vzduchu od motora - prepážky uchytené 4x3 skrutkami s kužeľovými hlavičkami
12/1942-7/1944
2/1943-4/1944
Existovali dve veľkosti hlavičiek skrutiek. Išlo o skrutky M16 s priemerom hlavičky 27 mm a výškou 15 mm alebo M16 s priemerom hlavičky 34 mm a výškou 17 mm.
Zadný pancier chrániaci výstup vzduchu od motora - prepážky uchytené 2x3 skrutkami s kužeľovými hlavičkami
5/1944-11/1944
4/1944-6/1944
Existovali dve veľkosti hlavičiek skrutiek. Išlo o skrutky M16 s priemerom hlavičky 27 mm a výškou 15 mm alebo M16 s priemerom hlavičky 34 mm a výškou 17 mm.
Zadný pancier chrániaci výstup vzduchu od motora - prepážky uchytené 2x2 skrutkami s kužeľovými hlavičkami
6/1944-4/1945
5/1944-4/1945
Existovali dve veľkosti hlavičiek skrutiek. Išlo o skrutky M16 s priemerom hlavičky 27 mm a výškou 15 mm alebo M16 s priemerom hlavičky 34 mm a výškou 17 mm.
Ozubené hnacie koleso s uzáverom náboja upevneným pomocou stredovej skrutky s hexagónovou hlavou.
12/1942-3/1944
2/1943-11/1943

Ozubené hnacie koleso s eliminovaným uzáverom náboja.
2/1944-4/1945
11/1943-4/1945

Náboj ozubeného hnacieho kolesa s centrálnym závitom (M16) na pripevnenie uzáveru náboja.
12/1942-6/1944
2/1943-11/1943

Náboj ozubeného hnacieho kolesa s centrálnym závitom na pripevnenie uzáveru náboja (iný typ ?).
-
11/1943-1/1944

Eliminovaný centrálny závit na pripevnenie uzáveru náboja na ozubenom hnacom kolese. Namiesto závitu sa v strede nachádzala menší, či väčší odvŕtaný otvor.
3/1944-4/1945
1/1944-4/1945

Podporné kladky s gumovou bandážou (310x70-202).
12/1942-9/1944
2/1943-11/1943

Celokovové podporné kladky (310x40) (6-lúčové).
-
11/1943-4/1945

Celokovové podporné kladky (310x40) (6-lúčové so šiestimi odľahčovacími otvormi).
11/1943-3/1944
-

Celokovové podporné kladky (310x40) (6-odľahčovacích otvorov).
1/1944-4/145
-

Pásy - hladké, vhodné na montáž Mittelstollen, perforované zuby.
12/1942-4/19454
2/1943-4/1945
Modelárske kovové pásy firmy Friul ATL 04/SK 18.
Pásy - hladké, 4 malé výrezy. Duté, no neperforované zuby.
4/1943-4/1945
4/1943-4/1945
Modelárske kovové pásy firmy Friul ATL 05/SK 23.
Pásy - 6 výstupkov pre lepší záber v teréne. Duté, no neperforované zuby.
12/1943-4/1945
12/1943-4/1945
Modelárske kovové pásy firmy Friul ATL 27/SK 17.
Pásy - 4 menej výrazné výstupky, 4 malé výrezy. Duté, no neperforované zuby.
7/1944-4/1945
7/1944-4/1945
Modelárske kovové pásy firmy Friul ATL 28/SK 22.
Zavedenie zimných pásov Winterketten (všetky typy).
1942/43
1942/43

Zavedenie východných pásov Ostkette.
5/1944-4/1945
5/1944-4/1945

Únikové otvory na bokoch vaní (medzi prvou a druhou podpornou kladkou).

5/1944-6/1944
Konverzie z tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J/L.
Deflektor pásov na bočných stranách trupu vľavo a vpravo, v blízkosti napínacieho kolesa.
11/1944-4/1945
?-4/1945

Dvojdielne motorové poklopy s pancierovými krytmi a vetracie otvory ventilátorov á modifikácia Trop.

5/1944-6/1944
Konverzie z tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J/L Trop.
Malé otvory na pancierových krytoch na motorových poklopoch a krytoch vetracích otvorov ventilátorov (tesniace komponenty verzie Pz.Kpfw.III Ausf.M).

2/1943-12/1943, 5/1944-6/1944
Podvozky určené pre Pz.Kpfw.III Ausf.M a konverzie z Pz.Kpfw.III Ausf.M.
Úsťová brzda - dvojkomorová, žaluďovitého tvaru.
12/1942-6/1943
2/1943-6/1943

Úsťová brzda - dvojkomorová, zväčšené plochy pre odvod spalín, predok i zadok oválny (viaceré tvary oválov).
5/1943-7/1944
4/1943-7/1944

Úsťová brzda - dvojkomorová, zväčšené plochy pre odvod spalín, predok oválny, zadná časť kruhová.
6/1944-10/1944
6/1944-9/1944

Úsťová brzda - dvojkomorová, zväčšené plochy pre odvod spalín, predok i zadok oválny.
6/1944-4/1945
6/1944-4/1945

Skrutkovaný štít kanóna.
12/1942-10/1943
2/1943-5/1944

Skrutkovaný štít kanóna s otvorom pre koaxiálny guľomet.
8/1944-4/1945
5/1944-4/1945

Odlievaný štít kanóna (Topfblende).
10/1943-9/1944
-

Odlievaný štít kanóna (Topfblende) s otvorom pre koaxiálny guľomet.
9/1944-4/1945
-

Notek montovaný na prednom šikmom pancieri vane.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Rúrkový indikátor vzdialenosti pri presune v kolónach umiestnený vzadu na ľavom blatníku.
3/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Blatníky - 4-dielne, mierne ohnuté vedľa vodiča, aby prispôsobila prednú časť ochrannej lišty bokom nadstavby.
12/1942-2/1943
-

Blatníky - 4-dielne, ostrým ohnutie v blízkosti vodiča, aby sa ochranné kryty prispôsobili modifikovaným bokom nadstavby.
2/1943-3/1943
2/1943-6/1943

Blatníky - 4-dielne, rovné.
3/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Podperné konzoly blatníkov - 4 podpery. 1. a 4. konzola sú trubkovité, medzi nimi je jedna zaoblená oceľová konzola z oceľového plechu na začiatku a na konci bokov nadstavby.
12/1942-2/1943
-

Podperné konzoly blatníkov - 3 podpery. 1. a 3. konzola sú trubkovité, 2. podpera je zaoblená oceľová konzola z oceľového plechu na koci boku nadstavby.
2/1943-3/1943
-

Podperné konzoly blatníkov - 4 podpery. 1. a 4. konzola sú trubkovité, zvyšné dve sú oceľové konzoly z oceľového plechu, jedna v strede boku nadstavby, druhá na koci boku nadstavby.
3/1943-6/1943
2/1943-6/1943

Podperné konzoly blatníkov - 4 podpery. 1. a 4. konzola sú vyrobená z lisovaného plechu, zvyšné dve sú oceľové konzoly z oceľového plechu, jedna v strede boku nadstavby, druhá na koci boku nadstavby.
5/1943-4/1945
-

Podperné konzoly blatníkov - 4 podpery. 1. a 4. konzola sú trubkovité zosilnené navareným trojuholníkovým plechom, zvyšné dve sú oceľové konzoly z oceľového plechu, jedna v strede boku nadstavby, druhá na koci boku nadstavby.
-
3/1943-4/1945

Predný blatník - veľký, sklápateľný.
-
2/1943-6/1943, 5/1944-6/1944
Mali ich konverzie podvozkov Pz.Kpfw.III a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M.
Predný blatník - malý, nesklápateľný.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Zadný blatník - veľký, sklápateľný.
-
2/1943-6/1943, 5/1944-6/1944
Mali ich konverzie podvozkov Pz.Kpfw.III a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M.
Zadný blatník - malý, nesklápateľný.
3/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Otvor pre pozičné svetlo na ľavom blatníku vzadu - odĺžnikový výrez.
-
2/1943-6/1943, 5/1944-6/1944
Mali ich konverzie podvozkov Pz.Kpfw.III a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M.
Otvor pre pozičné svetlo na pravom blatníku vzadu - kruhový výrez.
-
2/1943-6/1943, 5/1944-6/1944
Mali ich konverzie podvozkov Pz.Kpfw.III a konverzie tankov Pz.Kpfw.III Ausf.J-M.
Zdvihák - uložený vedľa vstupu vzduchu do motora na pravom blatníku.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Dva ťažné "S" háky - uložené jeden na druhom na pravom blatníku. Pozícia tesne za zámkovaním čela a boku nadstavby.12/1942-3/1943-
Dva ťažné "S" háky - uložené jeden na druhom na pravom blatníku. Pozícia tesne za 2.podpernou konzolou.-2/1943-5/1943Podvozky MAN a vane Pz.Kpfw.III (Miag).
Dva ťažné "S" háky - po jednom na oboch blatníkoch. Pozícia tesne za 2.podpernou konzolou - približne v strede dĺžky boku nadstavby.3/1943-5/19432/1942-5/1943
Dva ťažné "C" háky - po jednom na oboch blatníkoch. Pozícia tesne za 2.podpernou konzolou - približne v strede dĺžky boku nadstavby.5/1943-4/19455/1943-4/1945
Hasiaci prístroj Tetra nového prevedenia - uložený na ľavom blatníku pozdĺžne bezprostredne za 4.konzolou.
12/1942-3/1943, 8/1944-4/1945
2/1943-12/19439), 4/1943-11/194310), 5/1944-6/194411), 4/1944-4/1945
Použitie podvozkov9), vaní10) pôvodne určených pre Pz.Kpfw.III, resp. išlo o konverzie starších tankov11).
Hasiaci prístroj Tetra nového prevedenia - uložený na ľavom blatníku diagonálne bezprostredne za 4.konzolou smerom dovnútra.
3/1943-8/1944
-

Hasiaci prístroj Tetra nového prevedenia - uložený na ľavom blatníku diagonálne bezprostredne za 4.konzolou smerom von.
-
2/1943-8/1944

Štartovacia kľuka uchytená na boku pravého pancierového vstupu vzduchu k motoru.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

4-dielna rozkladacia tyč a vyterák na čistenie hlavne kanóna - umiestnená medzi zadnou stenou bojového priestoru a poklopmi na údržbu motora.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Nožnice na drôt - uchytené na boku krytu motorového priestoru za ľavým vstupom vzduchu k motoru.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Krabica s náradím - uložená na kryte motora medzi pancierovými krytmi nad servisnými poklopmi ventilátorov.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Drevená podložka pod zdvihák - umiestnená na pravom blatníku úplne vzadu.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Dve ťažné laná dĺžky 5 metrov - po jednom na každom blatníku, uchytené štvoricou úchytov. Lano preložené na polovicu, oká uchytené na prednej časti blatníkov na úrovni deflektora pred vodičovým priezorom, ohyb lana na úrovni veliteľskej vežičky.
12/1942-2/1943
-

Dve ťažné laná dĺžky 5 metrov - po jednom na každom blatníku, uchytené štvoricou úchytov. Lano preložené na polovicu, jedno oko uchytené na prednej časti blatníku na úrovni deflektora pred vodičovým priezorom, druhé oko uchytené za prvou konzolou držiacou blatník, ohyb lana približne na úrovni ukončenia nadstavby.
2/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Držiaky ok ťažných lán - klipová spona s krídlovou maticou.
12/1942-3/1944
2/1943-4/1945

Držiaky ok ťažných lán - štvorcový držiak s krídlovou maticou.
3/1944-4/1945
-

Sochor - uložený medzi 2. a 3.konzolou držiacou ľavý blatník.
12/1942-3/1943
-

Sochor - uložený medzi 3. a 4.konzolou držiacou ľavý blatník.
3/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Náhradné pojazdové kolesá - uchytenie na pancierových krytoch servisných poklopov prístupu k ventilátorom.
12/1942-4/1945
2/1943-4/1945

Náhradné články pásov - 13 kusov - uchytené držiakom na zadnej strane nadstavby.
12/1942-2/1943
-
Nadstavby s ventilátorom montovaným na strope.
Náhradné články pásov - uchytené držiakom na zadnej strane nadstavby. 6 kusov naľavo od ventilátora, 4 kusy napravo od ventilátora.
2/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Sekera uložená na ľavom blatníku medzi 3. a 4.konzolou vedľa vstupu vzduchu k motoru.
12/1942-3/1943
-

Sekera uložená na pravom blatníku vedľa vstupu vzduchu k motoru.
3/1943-4/1945
2/1943-4/1945

Zimmerit - vaflový vzor.11/1943-9/1944-
Zimmerit - sieťový vzor (malé štvorčeky).
-
9/1943-9/1944

Schürzen - prvá verzia schürzenov (5 mm) s výrezmi, zavesené na profilovaných nosníkoch. Neskôr mal zadný schürzen zrezaný spodný roh. Posádky si ich často poistili drôtmi proti ich strate.
4/1943-3/1944
4/1943-3/1944

Schürzen - modifikované schürzeny (5 mm) a ich uchytenie. Oceľové plechy s konzolami, zavesené na trojuholníkových bodoch na vyprofilovaných zábradliach.
3/1944-4/1945
3/1944-4/1945

Zábradlie okolo motorového priestoru. Slúžilo ako zábrana proti strate prevážaného materiálu.
11/1943-4/1945
5/1944-4/1945

3-valcové odpaľovacie zariadenie montované na pravej a ľavej prednej časti nadstavby. Používané na vystreľovanie dymotvorných a trieštivých granátov.
2/1943-5/1943
2/1943-5/1943
Zrušená montáž z dôvodu ľahkého poškodenia streľbou a následným výbuchom.
Boky motorového krytu - rohové/tupé zvary.
12/1942-6/1943
2/1943-6/1944

Boky motorového krytu - zámkové spoje-zvary.
4/1943-4/1945
3/1944-4/1945

Vaňa - rohové/tupé zvary.
12/1942-6/1943
2/1943-3/1944

Vaňa - zámkové spoje-zvary.
5/1943-4/1945
7/1943-4/1945

Pancier so vstupmi k spojkám/brzdám bol u časti produkcie v zámkovom spojení s bokmi vane.
3/1944-4/1945
3-4/1944-4/1945

Daždová clona pre kanónový zameriavač Sfl.Z.F.1/1a.
1/1944-4/1945
1/1944-4/1945

Montáž vodičovho binokulárneho periskopu KFF2.
12/1942-4/1943
2/1943-3/1943
Modifikované predné ťažné oká
1/1945-4/1945
11/1944-4/1945
Odlievaný kryt kanónu sa často nesprávne označuje ako "Saukopfblende". Je to však omyl, jeho oficiálne pomenovanie znie "Topfblende".
Medzi 4.-7./1944 bolo repasovaných 173 ks tankov Pz.Kpfw.III rôznych verzií a určenia do podoby StuG 40 Ausf.G.
Ak sa na prestavbu použila platforma Pz.Kpfw.III Ausf.M, tak je predpoklad, že nebola montovaná dvojica tesniacich klapiek na výstupe vzduchu od motora.
StuG III/StuH 42 a StuG IV v službách cudzích armád


Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.8 - Sturmgeschuetz s.Pak to Sturmmoerser, rok vydania 1999, ISBN 1-892848-04-X
Peter Müller, Wolfgang Zimmermann - Assault Gun III Backbone of German Infantry Volume I, History: Development, Production and Deployment, History Facts, rok vydania 2009, ISBN: 978-3-9522968-4-4
Peter Müller, Wolfgang Zimmermann - Assault Gun III Backbone of German Infantry Volume II, Visual Appearance: Variants, Modifications, Technical drawings, History Facts, rok vydania 2009, ISBN: 978-3-9522968-5-1
https://www.panoramio.com/photo/59357654
www.razyboard.com

StuG III Ausf. G - Držiaky antén boli uchytené na zadnej stene nadstavby symetricky. U neskorších vozidiel bola pravá anténa posunutá doprava.

Držiaky antén boli uchytené na zadnej stene nadstavby symetricky. U neskorších vozidiel bola pravá anténa posunutá doprava.
StuG III Ausf. G - I na druhej strane má pancier prudký sklon.

I na druhej strane má pancier prudký sklon.
StuG III Ausf. G - Prvá podoba útočného dela StuG III Ausf.G. Najmarkantnejším rozdielom je iný tvar prednej časti nadstavby. Pancier má prudký sklon, na bočnej strane má vodič k dispozícii priezor. Ventilátor sa nachádza na strope nadstavby.

Prvá podoba útočného dela StuG III Ausf.G. Najmarkantnejším rozdielom je iný tvar prednej časti nadstavby. Pancier má prudký sklon, na bočnej strane má vodič k dispozícii priezor. Ventilátor sa nachádza na strope nadstavby.

Web autora : https://www.razyboard.com/system/morethread-wehrtechnikmuseum-saratov-park-pobedy-kaputt80-2280436-6231067-0.html

URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37681 Verze : 99
StuK 40 L/48
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37698 Verze : 0
Na jednom kuse sa testovali celokovové pojazdové kolesá v rámci úspory nedostakovej gumy. Testy prebehli v roku 1943 v Kummersdorfe.
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#103301 Verze : 1
Zopár fotiek prvých strojov kamuflovaných v tankovej sivej farbe. Vozidlo bolo vyrobené firmou Alkett v 2.-3./1943.


www.ebay.de

StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#127356 Verze : 3
www.ebay.com

StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#174800 Verze : 2
Pro doplnění. Předešlá fotka je z E.Bay.com.
Dnešní fota jsou z mé soukromé sbírky.
Jde o stroje StuG40 Ausf.G z Dolní Krupé 1945. Pravděpodobně součást 46.Inf.Div (viz znak skákajícího jelena na dveřích odstaveného náklaďáku),... Nevím jestli patřili přímo této jednotce nebo byly pouze součástí kolony. Další fota ze stejné lokality zobrazují už stoje Hetzer a jinou techniku.
Doplnění:


StuG III na snímku stug_02.jpg má v neořezaném originále několik vítěství na hlavni (bíle)
forum.valka.cz


StuG na snímku stug_1.jpg (je otištěn i v publikaci InAction) má na hlavni namalováno 22 vítězství. (černě)
forum.valka.cz


Série fotografií šedého StuGu výše je nejspíše z StuGAbt 1021 (Lehr)
forum.valka.cz
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G - Zdroj E.Bay.com
Stubner Erhart Lt.der Reserve
Stug.Abt. 1021 (Lehr)
březen 1944

Zdroj E.Bay.com
Stubner Erhart Lt.der Reserve
Stug.Abt. 1021 (Lehr)
březen 1944

URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#196333 Verze : 0
www.ebay.de

StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#64110 Verze : 1
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G - tank.eso Hugo Primozic

tank.eso Hugo Primozic
StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37685 Verze : 0
Poľná údržba.
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37687 Verze : 0
Zimmeritové variácie.
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37689 Verze : 0
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37690 Verze : 0
Zimmeritové variácie...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#37694 Verze : 0
Zdravím, tak prispejem aj ja nejakými fotkami, z mojeho hľadiska zaujímavými. Zaujali ma tieto fotky popri zháňaní akejkoľvek dokumentácie ohľadom StuG 40 Ausf.G a našiel som pár perličiek. Všetky sú zo Slovenska, jar 1944!!!!
StuG III Ausf. G - Zrejme ten istý stroj. Pancierový granátnici na StuG 40 pri prekonávaní vodného toku na Slovensku v roku 1944

Zrejme ten istý stroj. Pancierový granátnici na StuG 40 pri prekonávaní vodného toku na Slovensku v roku 1944
StuG III Ausf. G - Stug 40 ausf. G, stroj z jari 1944 na Slovensku

Stug 40 ausf. G, stroj z jari 1944 na Slovensku
StuG III Ausf. G - Pancierový granátnici behom cvičenia na Slovensku na jar 1944. StuG 40 ausf.G

Pancierový granátnici behom cvičenia na Slovensku na jar 1944. StuG 40 ausf.G
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#249422 Verze : 2
A ešte jedna fotka: Slovensko na jar 1944. Vozidlo predstavuje typickú frontovú skladačku. Na ľavej strane sú namontované tzv. Schurzen a pôvodný štít guľometu MG 34 bol nahradený ochranným štítom z transportéru Sd.Kfz. 251. Kanón 7,5 cm StuK 40 L/48 zo štítom typu Saukopfblende. (obrázok pod kamuflážou, ktorá asi predstavuje stroje z môjho príspevku nad!!!!).
(zdroj: internet, Darius Jedrzejewski a Zbigniew Lalak: Ocelová lavína, vyd.: Intermodel 1995)
StuG III Ausf. G - StuG 40 ausf. G, Slovensko jar 1944

StuG 40 ausf. G, Slovensko jar 1944
StuG III Ausf. G - StuG 40 ausf. G, Slovensko jar 1944

StuG 40 ausf. G, Slovensko jar 1944
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#249423 Verze : 0
...
StuG III Ausf. G - Zaujímavý zimný prívesok.Sane pre pechotu.

Zaujímavý zimný "prívesok".Sane pre pechotu.
StuG III Ausf. G - Pravdepodobne Seelowské výšiny neďaleko Berlína apríl 1945.

Pravdepodobne Seelowské výšiny neďaleko Berlína apríl 1945.
StuG III Ausf. G - Zaujímavý stroj ukoristený US vojskami a s vybetonóvanou zvýšenou ochranou čelnej strany nadstavby.

Zaujímavý stroj ukoristený US vojskami a s vybetonóvanou zvýšenou ochranou čelnej strany nadstavby.
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#41580 Verze : 0
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#41581 Verze : 0
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#41583 Verze : 0
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G - Pohľad na prednú časť posledných sérií StuG 40G.

Pohľad na prednú časť posledných sérií StuG 40G.
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#41584 Verze : 0
www.ebay.de

StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#64109 Verze : 1
...
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#64101 Verze : 0
Několik strojů StuG III G různých výrobních bloků je součástí větší aukce obrněné techniky (celkem 16ks) konané ve dnech 29.2.2008 do 15.3.2008 ve městě Jambol


Foto 1 - pozdější varianta s pancířem 80mm. Velitelská věžička je z tanku Panzer IV a rozhodně není na tomto typu standardem. Jde o bulharskou úpravu. Podle mě je stroj vybaven celoocelovými pojezdy. Kladka je ocelová ( bez gumové bandáže) což by spolu s homogenním pancířem (80mm) mohlo značit pozdější verzi. Přesto stroj nemá na věžičce klínový deflektor a čelní pancíř na pravo od kanonu je šroubovaný - pozdější verze jej měla navařený. Jedná se o zajímavý stroj.
Foto 2 - 4 verze s přídavným šroubovaným pancířem (30mm). Podle mého mínění je i tento konkrétní stroj vybaven celoocelovými pojezdy!! - podobně jako třeba další bulharský stroj Pz IV J. Pravděpodobně další poválečná přestavba z nedostatku náhr.dílů.
Foto 5 - stroj některé z prvních výrobních sérií s navařeným 30mm pancířem


http://img510.imageshack.us / MV via Dolin

StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#246278 Verze : 1
StuG III Ausf.G (bývalý Ps.531-39), Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz, 2005.
StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#379400 Verze : 0
Finský StuG III Ausf.G "Maija" (Ps.531-44), Bovington Tank Museum, 2008. Zobrazené vozidlo má výroní číslo podvozku 105235 a bylo vyrobeno v květnu 1944 u společnosti Alkett. (©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#380592 Verze : 0
Canadian War Museum, Ontario, Ottawa


Foto Wozi via Dolin

StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


StuG III Ausf. G -


URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#218711 Verze : 1
StuG III Ausf. G z dodávok pre Sýriu a ukoristený Izraelom v Šesťdňovej vojne. Podľa tabuľky pri exponáte je z dodávok od Sovietskej armády, aj keď mne sa to nezdá. Skôr sa prikláňam ku Československu. Ale skusim si to ešte overiť.
StuG III Ausf. G - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

StuG III Ausf. G - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

StuG III Ausf. G - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

StuG III Ausf. G - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#261365 Verze : 0
Původně finský StuG III Ausf.G (bývalý Ps.531-39), Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz, 2009. Zobrazené vozidlo má výrobní číslo podvozku 105251 a bylo vyrobeno v květnu 1944 u společnosti Alkett. Tento StuG III Ausf.G restaurován a uveden do podoby stroje Wehrmachtu z roku 1944, vozidlo je v pojízdném stavu.


©Radek HavelkaURL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#379173 Verze : 1
StuG III Ausf.G ("černá 101"), Panzermuseum Munster, 2011. StuGy III Ausf.G byly v podobě vystaveného stroje vyráběny v listopadu a prosinci 1944. Tato vozidla pak sloužila u útvarů Sturmgeschütz-Brigade 905, Sturmgeschütz-Brigade 911 a Fallschirm-Sturmgeschütz-Brigade VII. Zobrazený stroj byl vyroben v prosinci 1944. Američané ho ukořistili v roce 1945, po čemž ho převezli do Aberdeen Proving Ground v USA. Poté putoval do Pattonova tankového muzea ve Fort Knox, odkud byl v září 1979 darován Kampftruppenschule 2. Vozidlo bylo mezi lety 1983 až 1987 restaurováno do provozuschopného stavu.URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#403221 Verze : 1

Diskuse

A zároveň by som chcel požiadať o pomoc ohľadom týchto fotiek, potreboval by som zistiť niečo konkrétnejšie čo sa týka jednotky, miesta pohybu jednotky a nasadenia na Slovensku, chcel by som v budúcnosti jeden z týchto strojov postaviť ako model.....ďakujem vopred!!!
URL : https://www.valka.cz/StuG-III-Ausf-G-t538#249424 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více