Struktura malých jednotek ČSA/ČSLA/AČR

Diskuse

Tímto se táži slovutného fóra, jestli by mne někdo nemohl nasměrovat na nějaké zdroje týkající se organizace a vybavení (tabulkových a pokud možno i prakticky používaných) jednotek na stupni rota a níže v ČS. armádě a AČR.
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#259748 Verze : 0
O tom, že by něco takového bylo "online" dost pochybuju - takže zbývá jediné: poshánět cvičební resp. bojové řády (předpisy) pro nejnižší stupeň (družstvo, četa, rota), což zpravidla bylo v jedné "knížečce" - předpisu...
Tam byla vždy organizace rozpitvána do vojáka vto.
Z toho vyčteš složení (z lidí, jednotlivých funkcí) a výzbroj (jednotlivce, družstva, ..), bojovou a jinou (přepravní) techniku.
Bohužel, dál Tě zklamu - vybavení tam (s výjimkou materiálu jednotlivce, možná) vypsané nebude, tabulky se totiž na rozdíl od předpisů "šily" na každý útvar a dost se lišily - mírově i válečně...
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#259756 Verze : 0
Dík za doporučení, zkusím pohledat.
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#259792 Verze : 0
Neviem či to ešte niekoho zaujíma ale v 80- tych rokoch(éra ČSLA) sme sa na vojenskej katedre učili trojkový systém organizácie, presnejšie 3+-1(mierový stav):
čata - 2 alebo 3 družstvá
rota - 3 čaty (+ podporná čata)
napr. tanková čata (tč) - 3 tanky (niekedy 4, napr,+tank-vyorávač mín)
tanková rota - 3 tč + tank veliteľa roty = 10-12 tankov
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#290348 Verze : 0
Môžem odporúčať :


Všeob-R-3 (Všeob-Ř-3) Bojový poriadok pozemného vojska (čata, družstvo, osádka)


Všeob-R-2 (Všeob-Ř-2)Bojový poriadok pozemného vojska (prápor, rota)
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#290355 Verze : 0
zdroje jsem uvedl ve vlákně "Organizace ČSLA"
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#328643 Verze : 0
pokud se dobře pamatuji tak družstvo má 10 vojáků? Je to tak ?
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#329055 Verze : 0
Závisí na tom o aké družstvo ide....
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#329075 Verze : 0
Přesně, jak píše kolega buko1: je třeba vzít v úvahu, o jaké družstvo se jedná (motostřelecké na OT, BVP, ..., mechanizované, průzkumné atd.) a také v jakém období se vyskytuje v typové organizaci.
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#329081 Verze : 0
Vyzbrojení transportérů OT-64 koncem 60. let střeleckou věží s velkorážním kulometem 14,5 mm a spřaženým kulometem 7,62 mm ovlivnilo počty a vnitřního složení motostřeleckých družstev. Četu nadále tvořila pouze dvě družstva po 12 příslušnících. Družstvo zahrnovalo velitele, osádku obrněného transportéru a tzv. roj. Osádku tvořili řidič obrněného transportéru, střelec z lafetovaných zbraní (tzv. kulometník OT) a pomocník střelce z lafetovaných zbraní (tzv. nabíječ OT). Roj, který byl po svém sesednutí z vozidla určen k vedení boje pěšky, představovali dva kulometčíci s 7,62 mm universálními kulomety vz. 59, dva nabíječi kulometčíka se samopaly vz. 58, dva samopalníci vyzbrojení samopaly 7,62 mm vz. 58, střelec z pancéřovky RPG-7 a pomocník pancéřovníka, který kromě samopalu vz. 58 nesl munici pro RPG-7. Celkem motostřeleckou četu na OT včetně jejího velitele představovalo 25 osob. Složení motostřelecké roty dotvářeli velitel roty, výkonný praporčík, pomocník výkonného praporčíka – motocyklista, zdravotnický instruktor, starší automechanik, řidič OT a kulometník OT, takže celkem čítala 82 osob.


Vyzbrojení transportérů OT-64 koncem 60. let střeleckou věží s kulomety 14,5 mm a 7,62 mm a motostřeleckých družstev pancéřovkou RPG-7 vedlo ke zrušení čety doprovodných zbraní a motostřelecká rota se nadále skládala pouze ze tří motostřeleckých čet. Toto složení se nezměnilo ani po zavedení BVP-1/BVP-2.


Po zavedení bojových vozidel pěchoty od poloviny 70. let motostřeleckou četu i nadále tvořily tři družstva, ovšem v částečně změněném složení. Motostřelecké družstvo vybavené OT-64 se nadále skládalo z 9 osob, tj. velitel družstva, KOT, NOT, řidič, dva kulometčíci, pancéřovník, pomocník pancéřovníka a střelec. Motostřelecká četa na OT měla celkem 28 osob. Družstvo vyzbrojené BVP-1 opustili kulometník OT a nabíječ OT, které nahradil další samopalník a tzv. střelec-operátor lafetovaných zbraní BVP, tj. 73 mm kanonu, 7,62 mm spřaženého kulometu a PTŘS Maljutka. Kromě toho v motostřelecké četě na BVP-1 vznikla funkce zástupce velitele čety, který měl velet vozidlům po sesednutí tzv. rojů a řídit jejich skryté přesunování terénem. Celkem motostřeleckou četu na BVP tvořilo 29 osob. Velitelství roty bez ohledu na výzbroj tvořil velitele roty, ZVP, technik, výkonný praporčík, zdravotnický instruktor, řidič a KOT (u OT-64) nebo střelec operátor (u BVP-1). Motostřelecká rota na OT-64 měla 91 osob, v letech 1978 – 1979 byl zaveden 30 mm granátomet AGS-17 PLAMJA, zařazený po dvou kusech u granátometného družstva motostřeleckých rot na OT-64. Byla-li msr vyzbrojena BVP-1 čítala 94 osob.


Zdroje :
Vojenské dějiny Československa V. díl, Naše vojsko 1988 .
časopisy Střelecká revue, ATOM, ATM, ATMilitaria, Bojová příprava
Československé vojenství, Pavel Minařík
URL : https://www.valka.cz/Struktura-malych-jednotek-CSA-CSLA-ACR-t73256#329820 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více