Strugnell, William Victor

     
Příjmení:
Surname:
Strugnell Strugnell
Jméno:
Given Name:
William Victor William Victor
Jméno v originále:
Original Name:
William Victor "Struggy" Strugnell
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Group Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.07.1892 Southampton /
23.07.1892 Southampton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1977 Dorset /
DD.MM.1977 Dorset /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 9. perutě RAF
- velitel 1. roty obrněných automobilů RAF
- velitel RAF Manston
- commander of No. 9 Squadron RAF
- commander of No. 1 Armoured Car Company RAF
- commander of RAF Manston
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 6 sestřely [3 sražené do neřízeného pádu (sám), 2 zničené (1 sám, 1 sdílel) a 1 zničený v plamenech (sdílel)]
- byl třetím poddůstojníkem britské armády, který získal pilotní licenci
- english flying ace of WW1 with 6 claims [3 driven ouf of control (solo), 2 destroyed (1 solo, 1 shared) and 1 destroyed in flames (shared)]
- the third non-commissioned officer in the British military to receive a pilot's license
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Strugnell
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Strugnell-William-Victor-t239469#661746 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Strugnell Strugnell
Jméno:
Given Name:
William Victor William Victor
Jméno v originále:
Original Name:
William Victor "Struggy" Strugnell
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
23.09.1919-01.11.1919 škola vojenské administrativy, Chiseldon
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR School of Military Administration, Chiseldon
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1915 poručík
12.02.1916 kapitán (výk.)
01.09.1917 major (výk.)
01.08.1919 major
01.07.1928 podplukovník
03.07.1934 plukovník
12.02.1951 kapitán v záloze
12.02.1959 plukovník
27.06.1915 2nd Lieutenant
12.02.1916 Captain (act.)
01.09.1917 Major (act.)
01.08.1919 Squadron Leader
01.07.1928 Wing Commander
03.07.1934 Group Captain
12.02.1951 Flight Lieutenant in reserves
12.02.1959 Group Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR Královský ženijní sbor (trubač)
DD.MM.RRRR-DD.04.1912 Hampshirský pluk (sapér)
DD.04.1912-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
13.05.1912-DD.MM.1912 3. peruť RFC (letecký mechanik)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. peruť RFC
DD.MM.RRRR-12.02.1916 1. peruť RFC (pilot)
12.02.1916-15.04.1916 1. peruť RFC (velitel letky)
15.04.1916-DD.MM.1916 43. peruť RFC (velitel letky)
DD.MM.1916-DD.MM.1917 instruktor
DD.MM.1917-01.09.1917 54. peruť RFC (velitel letky A)
01.09.1917-DD.MM.RRRR 54. peruť RFC (velitel)
DD.MM.1919-23.09.1919 1. letecká výcvikový škola
01.11.1919-14.09.1922 RAF Depot (nadpočetný důstojník)
14.09.1922-18.10.1924 letecký depot RAF, Irák
18.10.1924-09.05.1926 depot opravy motorů, Egypt
09.05.1926-01.09.1926 depot RAF, Uxbridge
01.09.1926-01.09.1928 21. (výcviková) skupina RAF, West Drayton
01.09.1928-10.01.1931 9. peruť RAF (velitel)
10.01.1931-DD.MM.1934 domácí letecký depot, RAF Henlow (administrativa)
DD.MM.1934-19.02.1935 1. rota obrněných automobiků, RAF Hinaidi (velitel)
03.04.1935-10.08.1935 příjmový depot, West Drayton (velitel)
10.08.1935-DD.MM.RRRR RAF Manston (velitel)
DD.MM.1943-07.06.1945 Alžírsko (velitel stanice)
07.06.1945-DD.MM.RRRR odchod do výslužby
12.02.1951-12.02.1959 důstojnické zálohy RAF
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR Corps of Royal Engineers (bugler)
DD.MM.RRRR-DD.04.1912 Hampshire Regiment (sapper)
DD.04.1912-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
13.05.1912-DD.MM.1912 No. 3 Squadron RFC (air mechanic)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 5 Squadron RFC
DD.MM.RRRR-12.02.1916 No. 1 Squadron RFC (pilot)
12.02.1916-15.04.1916 No. 1 Squadron RFC (flight commander)
15.04.1916-DD.MM.1916 No. 43 Squadron RFC (flight commander)
DD.MM.1916-DD.MM.1917 instructor
DD.MM.1917-01.09.1917 No. 54 Squadron RFC (flight A commander)
01.09.1917-DD.MM.RRRR No. 54 Squadron RFC (commander)
DD.MM.1919-23.09.1919 No. 1 Flying Training School
01.11.1919-14.09.1922 RAF Depot (supernumarery officer)
14.09.1922-18.10.1924 RAF Aircraft Depot, Iraq
18.10.1924-09.05.1926 Engine Repair Depot, Egypt
09.05.1926-01.09.1926 RAF Depot, Uxbridge
01.09.1926-01.09.1928 No. 21 (Training) Group RAF, West Drayton
01.09.1928-10.01.1931 No. 9 Squadron RAF (commander)
10.01.1931-DD.MM.1934 Home Aircraft Depot, RAF Henlow (administrative)
DD.MM.1934-19.02.1935 No. 1 Armoured Car Company, RAF Hinaidi (commander)
03.04.1935-10.08.1935 Reception Depot, West Drayton (commander)
10.08.1935-DD.MM.RRRR RAF Manston (commander)
DD.MM.1943-07.06.1945 Algeria (station commander)
07.06.1945-DD.MM.RRRR retired
12.02.1951-12.02.1959 RAF Reserve of Officers
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 253 (27.07.1912) - Royal Aero Club Aviators' Certificate No. 253 (24.07.1912)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Strugnell
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Strugnell-William-Victor-t239469#661751 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více