Main Menu
User Menu

Strelecký prápor č. 014 [1914-1919]

Jäger-Bataillon Nr. 14

Großherzoglich Mecklenburgisches Jäger-Bataillon Nr.14
Strelecký prápor (veľkovojvodstva meklenburského) č. 14

Dátum vzniku jednotky:
1.6.1821

Garnizóna:
Colmar


Nadriadené jednotky:


XV. Armeekorps – 15. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-prapor-c-014-1914-1919-t72086#254312Verze : 0
MOD