Main Menu
User Menu

Středoevropské válčiště

Central European Theatre of Operations

Středoevropské válčiště
Central European Theatre of OperationsToto válčiště zahrnuje oblast vymezenou německou hranicí s Dánskem, německou hranicí s Nizozemskem, řekou Rýn, hranicí Rakouska s Lichtenštejskem, Itálií a Slovinskem, maďarskou hranicí se Slovinskem a Srbskem, rumunskou hranicí se Srbskem, Karpatským obloukem, řekou San, řekou Visla, linií Varšava-Kaliningrad a polskou částí Baltu.
URL : https://www.valka.cz/Stredoevropske-valciste-t113272#395507Verze : 2
MOD