Main Menu
User Menu

Středisko zabezpečení velení Větrušice [1997-2003]

Command Support Centre Vetrusice

     
Název:
Name:
Středisko zabezpečení velení Větrušice
Originální název:
Original Name:
Středisko zabezpečení velení Větrušice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1997
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor zabezpečení velení Větrušice
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2003
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1997-30.09.2000 41. sektor velení, řízení a průzkumu
01.10.2000-31.12.2003 41. sektor průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
01.10.1997-31.12.2003 Větrušice, velitelské stanoviště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-zabezpeceni-veleni-Vetrusice-1997-2003-t188201#546842Verze : 3