Středisko zabezpečení velení Větrušice [1997-2003]

Command Support Centre Vetrusice
     
Název:
Name:
Středisko zabezpečení velení Větrušice Command Support Centre Vetrusice
Originální název:
Original Name:
Středisko zabezpečení velení Větrušice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1997
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor zabezpečení velení Větrušice Command Support Battalion Vetrusice
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2003
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1997-30.09.2000 41. sektor velení, řízení a průzkumu
01.10.2000-31.12.2003 41. sektor průzkumu a uvědomování
01.10.1997-30.09.2000 41st Command, Control and Surveillance Sector
01.10.2000-31.12.2003 41st Surveillance and Warning Sector
Dislokace:
Deployed:
01.10.1997-31.12.2003 Větrušice, velitelské stanoviště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-zabezpeceni-veleni-Vetrusice-1997-2003-t188201#546842 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více