Main Menu
User Menu

Středisko lodní dopravy NATO [?- ]

NATO Shipping Centre

     
Název:
Name:
Středisko lodní dopravy NATO
Originální název:
Original Name:
NATO Shipping Centre
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spojenecké námořní velitelství
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.shipping.nato.int/nsc.aspx
https://www.mc.nato.int/default.aspx
https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-lodni-dopravy-NATO-t209681#592420Verze : 0
MOD