Main Menu
User Menu

Strážní prapor XVI [1938-1938]

16th Guard Battalion

     
Název:
Name:
Strážní prapor XVI
Originální název:
Original Name:
Strážní prapor XVI
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.02.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.02.1938-01.06.1938 Pěší pluk 35
01.06.1938-24.09.1938 Hraničářsky prapor 6
Dislokace:
Deployed:
28.02.1938-24.09.1938 Vlkýš, kasárny /

Velitel:
Commander:
28.02.1938-24.09.1938 Dostal, Artur (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Strazni-prapor-XVI-1938-1938-t50163#576119Verze : 0
MOD
Strážní prapor XVI [1938]
Velitelství praporu vzniklo 28. února 1938. Nacházelo se ve Vlkýši, podléhalo velitelství Pěšího pluku 35 [1920-1938] a od června 1938 velitelství Hraničářského praporu 6 [1920-1938]. Prapor střežil vybudované objekty lehkého opevnění v oblasti jižně od Stříbra.
Součástí praporu bylo:
velitelství praporu s pomocnou četou,
Strážní rota 1/XVI [1938] (od února 1938),
Strážní rota 2/XVI [1938] (od února 1938),
Strážní rota 3/XVI [1938] (od února 1938),
Strážní rota 4/XVI /kulometná/ [1938] (od února 1938).


Velitelem praporu byl:
major pěchoty Artur Dostal (od února 1938).


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Strazni-prapor-XVI-1938-1938-t50163#193240Verze : 0
MOD