Main Menu
User Menu

Strážní prapor XII [1937-1938]

12th Guard Battalion

     
Název:
Name:
Strážní prapor XII
Originální název:
Original Name:
Strážní prapor XII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 273
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1937-01.01.1938 Ženijní skupinové velitelství I
01.01.1938-24.09.1938 Hraničářský pluk 6
Dislokace:
Deployed:
15.09.1937-24.09.1938 Staré Město na Moravě, Hraničářské kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1937-24.09.1938 Čermák, František (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1937-24.09.1938 1. rota strážního praporu XII
15.09.1937-24.09.1938 2. rota strážního praporu XII
15.09.1937-24.09.1938 3. rota strážního praporu XII
15.09.1937-24.09.1938 4. rota /kulometná/ strážního praporu XII

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Strážní prapory
Fidler, J. – Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Strazni-prapor-XII-1937-1938-t50159#589204Verze : 1
MOD