Strange, Gilbert John

     
Příjmení:
Surname:
Strange Strange
Jméno:
Given Name:
Gilbert John Gilbert John
Jméno v originále:
Original Name:
Gilbert John "Ben" Strange
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.02.1899 Tarrant Keynston, Dorset /
21.02.1899 Tarrant Keynston, Dorset /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.09.1918 poblíž Cambrai /
24.09.1918 near Cambrai /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 7 sestřely [5 zničených (3 sám, 2 sdílel) a 2 sražené do neřízeného pádu (1 sám, 1 sdílel)], z toho 1 balón [zničen (sdílel)]
- první 3 sestřely (včetně balónu) sdílel s Georgem McElroyem a pár dalšími piloty
- byl sestřelen Martinem Dehmischem (10. z 10), který byl krátce nato sám sestřelen a zemřel následujícího dne
- British flying ace and balloon buster of WW1 with 7 claims [5 destroyed (3 solo, 2 shared) and 2 driven out of control (1 solo, 1 shared)], thereof 1 balloon [destroyed (shared)]
- first 3 claims (inclouding balloon) shared with George McElroy and few other pilots
- was shot down by Martin Dehmisch (10th of 10), who was shortly after shot down himself and dies following day
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
www.geni.com
URL : https://www.valka.cz/Strange-Gilbert-John-t238947#660578 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Strange Strange
Jméno:
Given Name:
Gilbert John Gilbert John
Jméno v originále:
Original Name:
Gilbert John "Ben" Strange
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1918-24.09.1918 40. peruť RAF (pilot)
DD.MM.1918-24.09.1918 No. 40 Squadron RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Strange-Gilbert-John-t238947#660580 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více