Main Menu
User Menu

Stodůlky

místní část Prahy 13, Prahy-Řeporyjí, Hlavní město Praha

     
Název:
Name:
Stodůlky
Originální název:
Original Name:
Stodůlky
Další názvy:
Other Names:
Stodulek
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Praha 13, Praha-Řeporyje, Hlavní město Praha
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°03'01.00"N 14°20'40.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Stodůlky
Jihozápadní město
Západní město
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1159
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel sv. Jakuba Staršího
Kaple Nalezení sv. Kříže
Kostel sv. Prokopa
Hajčí dvůr
Tvrziště Stodůlky
Pomník dukelským hrdinům
Pomník hrdinům z jinonického akcízu
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stod%C5%AFlky
URL : https://www.valka.cz/Stodulky-t255551#702129Verze : 0

Pomník hrdinům z jinonického akcízu
Původní pomník se nacházel na budově původní budově jinonického akcízu, ta ale byla v roce 2001 zdemolována. V této budově vysílala nelegální vysílačka Sparta depeše do Londýna od odbojové organizace ÚVOD. 3. října 1941 zde provedlo zátah Gestapo. Radiotelegrafista Jindřich Klečka si zvolil svůj konec vlastní pistolí a následky zranění zemřel 4. října 1941. Člen finanční stráže Stanislav Medřík, byl zadržen, ale jelikož Gestapu chyběly důkazy a on se na místě nacházel služebně, byl propuštěn. Ovšem znovu byl zatčen za dva týdny a nakonec zemřel 5. dubna 1942 v Matthausenu. Pomocník radistů Antonín Němeček byl popraven 12. února 1942 v Matthausenu. Syn velitele akcízu Miroslav Prokop byl popraven benzínovou injekcí 13. února 1942 v Matthausenu. Manželka velitele akcízu Emilie Prokopová - válku přežila v Ravensbrücku. Veliteli akcízu Karlu Prokopovi se sice podařilo utéct a nějakou dobu skrývat, avšak později byl dopaden a později dne 8. září 1943 popraven ve věznici v Berlíně-Plötzensee.


Pamětní deska byla znovu umístěna na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
mapy.cz

Stodůlky - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Stodulky-t255551#702135Verze : 0

Pomník dukelským hrdinům
Pomník dukelským hrdinům je na tomto místě u stanice metra Nové Butovice umístněn protože původní její název byl Dukelská. Pomník má podobu dvou vysokých pískovcových bloků natočených k sobě. Vznikl roku 1978.Zdroje:
mapy.cz

Stodůlky - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Stodulky-t255551#702137Verze : 0