Main Menu
User Menu

Stehlík, Eduard

     
Příjmení:
Surname:
Stehlík
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Stehlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.03.1864 Ivančice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.03.1946 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stehlik-Eduard-t110484#389252Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stehlík
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Stehlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.07.1882 Státní reálka, Brno
DD.10.1882-DD.03.1884 Státní universita, lékařská fakulta, Wien
DD.10.1884-DD.07.1896 Státní universita, lékařská fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1886 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1890 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 vrchní štábní lékař 2. stupně rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 vrchní štábní lékař 1. stupně rakousko-uherské branné moci
15.12.1918 plukovník lékař
01.11.1919 plukovník zdravotnictva
16.12.1921 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
20.02.1924 generál zdravotnictva IV. hodnostní třídy
01.03.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1884-DD.09.1884 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 4, Wien
DD.10.1886-DD.03.1887 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.05.1890-DD.10.1890 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.10.1890-DD.05.1893 mladší lékař Husarského pluku č. 16, Wien
DD.05.1893-DD.10.1895 praporní lékař Husarského pluku č. 16, Wien
DD.10.1895-DD.11.1899 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 26, Mostar
DD.11.1899-DD.11.1904 hlavní lékař Pěšího pluku č. 88, Jindřichův Hradec
DD.11.1904-DD.05.1913 přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 5, Olomouc
DD.05.1913-DD.08.1914 velitel Posádkové nemocnice č. 13, Opava
DD.08.1914-DD.06.1915 zdravotnický referent štábu 3. armády, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.09.1915 zdravotnický referent štábu 1. armády, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.09.1917 přednosta zdravotní služby VII. sboru, italské válčiště
DD.09.1917-DD.01.1918 přednosta zdravotní služby německé Bellowovy armádní skupiny, italské válčiště
DD.01.1918-DD.09.1918 přednosta zdravotní služby 6. armády, italské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel Záložní nemocnice č. 2, Opava
DD.11.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.10.1919 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství na Moravě, Brno
DD.10.1919-DD.02.1925 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stehlik-Eduard-t110484#389253Verze : 0
MOD