Main Menu
User Menu

Stavěl, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Stavěl
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Stavěl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.02.1874 Bílovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stavel-Alois-t110485#389254Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stavěl
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Stavěl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.07.1893 Slovanské gymnasium, Olomouc
DD.10.1893-DD.03.1896 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1896-DD.07.1899 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1901-DD.08.1901 Vojenská lékařská škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1899 poručík rakousko-uherské branné moci
01.12.1899 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1902 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
06.12.1918 major lékař
01.05.1919 podplukovník lékař
01.11.1919 plukovník zdravotnictva
29.12.1922 podplukovník zdravotnictva
13.07.1933 generál zdravotnictva
01.07.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1896-DD.09.1896 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 99, Olomouc
DD.08.1899-DD.12.1899 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.12.1899-DD.11.1900 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 8, Ljublanja
DD.11.1900-DD.01.1901 mladší lékař Husarského pluku č. 2, Brassó
DD.01.1901-DD.08.1901 vojenské studium, Wien
DD.08.1901-DD.08.1905 praporní lékař Husarského pluku č. 2, Brassó
DD.08.1905-DD.01.1914 praporní lékař Hulánského pluku č. 11, Pardubice
DD.01.1914-DD.08.1914 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 26, Mostar
DD.08.1914-DD.03.1916 velitel Polní nemocnice č. 2/15, balkánské a italské válčiště
DD.03.1916-DD.09.1918 přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 1, italské a západoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.12.1918 zdravotní dovolená
DD.12.1918-DD.01.1919 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 6, Olomouc
DD.01.1919-DD.05.1920 velitel Záložní nemocnice, Krnov
DD.05.1920-DD.10.1920 velitel Vojenského ústavu pro choroby plicní, Moravský Šternberk
DD.10.1920-DD.03.1921 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství Šumperk
DD.03.1921-DD.03.1922 přednosta oddělení Záložní nemocnice č. 2, Opava
DD.03.1922-DD.02.1928 velitel Vojenského ústavu pro choroby plicní, Moravský Šternberk
DD.02.1928-DD.01.1932 přednosta zdravotní služby Divise 10, Banská Bystrica
DD.01.1932-DD.06.1935 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Košicích
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stavel-Alois-t110485#389255Verze : 0
MOD