Main Menu
User Menu

Státní vyznamenání a státní čestná uznání za zásluhy v oblasti školství

State Distinctions and State Honour Recognitions for Merits in School

     
Název:
Name:
Státní vyznamenání a státní čestná uznání za zásluhy v oblasti školství
Název v originále:
Original Name:
Státní vyznamenání a státní čestná uznání za zásluhy v oblasti školství
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Medaile Jana Ámose Komenského
Čestný titul Zasloužilý učitel (zvláště verze pro Českou SR a Slovenskou SR)
čestný titul Zasloužilý školský pracovník (zvláště verze pro Českou SR a Slovenskou SR)
Čestný titul Vzorný učitel (zvláště verze pro Českou SR a Slovenskou SR)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564192Verze : 2
     
Název:
Name:
Čestný titul Zasloužilý učitel - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Zasloužilý učitel - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564194Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestný titul Zasloužilý učitel - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Zasloužilý učitel - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564195Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestný titul Zasloužilý školský pracovník - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Zasloužilý školský pracovník - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564196Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestný titul Zasloužilý školský pracovník - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Zasloužilý školský pracovník - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564197Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestný titul Vzorný učitel - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Vzorný učitel - verze pro Českou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564198Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestný titul Vzorný učitel - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Název v originále:
Original Name:
Čestný titul Vzorný učitel - verze pro Slovenskou Socialistickou Republiku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1953
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
výtvarný návrh - akademický sochař Jiří Prádler
Zdroje:
Sources:
Krubl Zdeněk, Českosloveské a české vojenské odznaky (1922-97), Naše vojsko, 1999
ISBN 80-206-0561-4
URL : https://www.valka.cz/Statni-vyznamenani-a-statni-cestna-uznani-za-zasluhy-v-oblasti-skolstvi-t196009#564199Verze : 0