Main Menu
User Menu
Reklama

Státní svazový závod č. 37 S. Ordžonikidze [1936-1941]

State Union Factory No. 37 named after S. Ordzhonikidze

Государственный союзный завод № 37 им. С. Орджоникидзе

     
Název:
Name:
Státní svazový závod č. 37 S. Ordžonikidze
Originální název:
Original Name:
Государственный союзный завод № 37 им. С. Орджоникидзе
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1917-DD.MM.1918 Moskevské vojenské autodílny
DD.MM.1918-DD.MM.1920 Závod na opravu automobilů
DD.MM.1920-DD.04.1922 4. státní závod na opravu automobilů
DD.04.1922-26.10.1927 2. závod na opravu obrněných vozidel
26.10.1927-DD.MM.1929 Automobilový závod č. 2
DD.MM.1929-DD.MM.1933 2. závod na montáž automobilů
DD.MM.1933-DD.MM.1936 Státní svazový závod č. 37
DD.MM.1936-DD.MM.1936 Státní svazový závod č. 327
DD.MM.1936-DD.11.1941 Státní svazový závod č. 37 S. Ordžonikidze
Obory výroby:
Production Subjects:
oprava vojenské techniky, obrněná vozidla
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1917-DD.10.1941 Moskva /
DD.10.1941-DD.11.1941 Sverdlovsk /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1917
Zánik:
Cancelled:
DD.11.1941
Produkty:
Products:
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Prombron-24/45
DD.MM.1930-DD.MM.1930 BA-27 ?
DD.MM.1930-DD.MM.1930 T-23
DD.MM.1931-DD.MM.1934 T-27
DD.MM.1932-DD.MM.1934 ChT-27
DD.MM.1932-DD.MM.1933 T-41
DD.MM.1933-DD.MM.1936 T-37A
DD.MM.1934-DD.MM.1934 T-43
DD.MM.1935-DD.MM.1935 SU-37
DD.MM.1936-DD.MM.1939 T-38
DD.MM.1936-DD.MM.1936 SU-45
DD.MM.1937-DD.MM.1941 T-20 Komsomolec
DD.MM.1938-DD.MM.1938 T-18M
DD.MM.1939-DD.MM.19RR T-38M
DD.MM.1940-DD.MM.1941 T-40
DD.MM.1941-DD.MM.1941 T-30
Poznámka:
Note:
1917 vznik jako vojenské dílny
1918 znárodnění bolševiky
1922 sloučení s Opravnou obrněných vozidel na Matroskoj tišině
1941 evakuace do prostor Sverdlovska, kde byl závod sloučen s dalšími do Sverdlovského závodu č. 37
1941 v prostorách původní továrny v moskevské Preobraženské zastavě vznikl Závod na opravu automobilů č. 6, dnes výrobce radarů NIIDAR
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
https://www.niidar.ru/about/history/
https://vpk-news.ru/articles/17148
oboron-prom.ru
http://bastion-opk.ru/niidar/
URL : https://www.valka.cz/Statni-svazovy-zavod-c-37-S-Ordzonikidze-1936-1941-t237211#655679Verze : 0
MOD

Původní názvy:


DD.MM.1917-DD.MM.1918 Московские военные авторемонтные мастерские
(Moskovskije vojennye avtoremontnye mastěrskije / Moskovskie voennye avtoremontnye masterskie)
DD.MM.1918-DD.MM.1920 Авторемонтный завод
(Avtoremontnyj zavod / Avtoremontnyy zavod)
DD.MM.1920-DD.04.1922 4-й Государственный авторемонтный завод
(4-j Gosudarstvennyj avtoremontnyj zavod / 4-y Gosudarstvennyy avtoremontnyy zavod)
DD.04.1922-26.10.1927 2-й автобронетанковый ремонтный завод
(2-j avtobronětankovyj remontnyj zavod / 2-y avtobronetankovyy remontnyy zavod)
26.10.1927-DD.MM.1929 Автомобильный завод № 2
(Avtomobil'nyj zavod № 2 / Avtomobil'nyy zavod № 2)
DD.MM.1929-DD.MM.1933 2-й автосборочный завод
(2-j avtosboročnyj zavod / 2-y avtosborotchnyy zavod)
DD.MM.1933-DD.MM.1936 Государственный союзный завод № 37
(Gosudarstvennyj sojuznyj zavod № 37 / Gosudarstvennyy soyuznyy zavod № 37)
DD.MM.1936-DD.MM.1936 Государственный союзный завод № 327
(Gosudarstvennyj sojuznyj zavod № 327 / Gosudarstvennyy soyuznyy zavod № 327)
DD.MM.1936-DD.11.1941 Государственный союзный завод № 37 им. С. Орджоникидзе
(Gosudarstvennyj sojuznyj zavod № 37 im. S. Ordžonikidze / Gosudarstvennyy soyuznyy zavod № 37 im. S. Ordzhonikidze)
URL : https://www.valka.cz/Statni-svazovy-zavod-c-37-S-Ordzonikidze-1936-1941-t237211#655702Verze : 0
MOD