Main Menu
User Menu

Státní cena Klementa Gottwalda

State Prize of Klement Gottwald

     
Název:
Name:
Státní cena Klementa Gottwalda
Název v originále:
Original Name:
Státní cena Klementa Gottwalda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.10.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Státní cenu uděluje president republiky
udělováno za vynikající práci v oblasti vědy, techniky a umění
nositelé ceny směli nosit stužku a titul Laureáta Státní ceny Klementa Gottwalda
od roku 1975 byly jednotlivcům přidělovány odměny 50 000 Kčs a kolektivům (3 a více spolupracovníků) 70 000 Kčs
stužku navrhl prof. Karel Štipl
Zdroje:
Sources:
Vladivoj Pulec, Československé řády, státní vyznamenání a čestné tituly
URL : https://www.valka.cz/Statni-cena-Klementa-Gottwalda-t196014#564229Verze : 0