Main Menu
User Menu

Státní bezpečnost [1948-1949]

State Security

     
Název:
Name:
Státní bezpečnost
Originální název:
Original Name:
Státní bezpečnost
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-DD.MM.1949 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-DD.MM.1949 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-DD.MM.1949
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
Sektor BAc
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-1948-1949-t89715#335122Verze : 1
MOD
Organizační struktura- vedoucí: neobsazeno
- zástupce vedoucího: dr. Vojtěch Müller


- 1. oddělení
---- veškerá prověřovací agenda
---- vedoucí: Josef Bouchal
- 2. oddělení
---- retribuce, dohled nad výkonem VI. oddělení KV StB
---- vedoucí: František Svoboda
- 3. oddělení
---- tiskové
---- vedoucí: Antonín Čulík
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-1948-1949-t89715#335281Verze : 0
MOD