Main Menu
User Menu

Starý hrad (ruina hradu)

Starhrad, Varín

Ruiny hradu Varín (Varínsky hrad, v súčasnej dobe známy skôr ako Starý hrad, Starhrad) sa vypínajú na pravom brehu Váhu v Strečnianskej úžine vo výške cca 400 m n.m., v katastri obce Nezbudská Lúčka, Žilinský kraj, Slovenská republika.


Úloha hradu, postaveného v 13. storočí bola ochrana považskej cesty a vyberanie mýtneho (v blízkosti hradu je brod cez rieku Váh). Základom hradu na najvyššom bode hradného kopca tvorila pravdepodobne veža s nepravidelným pôdorysom.


Prvá písomná zmienka o hradnom panstve Varín s hradom Varín pochádza z roku 1267, keď k nemu patrili zeme Varín, Teplička a Žilina. Po vybudovaní hradu Strečno sa mu začalo hovoriť Starý hrad (písomnosti z roku 1384). V písomnostiach sa vyskytujú aj ďalšie mená hradu, napr. z roku 1235 castrum Warna, 1365 Varna, 1384 Owar, 1429 Owaar, 1442 castrum Starigrad.


Hrad bol pôvodne kráľovským majetkom, neskôr sa jeho majiteľmi stala rodina Balašovcov. Koncom 13. storočia sa hrad stáva majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti získal panstvo spolu s hradom zvolenský župan magister Donč. Hrad spolu s panstvom ešte niekoľkokrát zmenili majiteľa, kým ho v roku 1443 definitívne nezískal rod Pongrácovcov z Liptova (okrem krátkych období, keď hrad ovládali rôzne povstalecké jednotky, alebo oňho Pongrácovci bojovali so svojimi susedmi).


Pôvodný hrad z 13. storčia pozostával z hradnej veže podkovitého tvaru a z niekoľkých budov na neveľkom nádvorí. V 15. storočí bol hrad doplnený neskorogotickým palácom, zdokonaleným opevnením a predhradím s budovami pre hradnú posádku. Posádka bola na hrade trvalo až do 18. storočia, aj keď vlastníci na hrade už od začiatku 17. storočia nebývali (pršli do opevnenej renesnčnej kúrie a potom do kaštieľa v Krasňanoch).


V 18. storočí stratil hrad svoj praktický význam a pomaly sa z neho stával ruina.


V súčasnej dobe sa hrad nachádza v blízkosti červenej turistickej značky vedúcej hrebeňom Kriváňskej Fatry. Z hradu je výhľad na Domašínsky meander - prielom Váhu Malou Fatrou. Kratšiu trasu je možné začať na železničnej zastávke Strečno a po už spomínanej značke vyjsť na hrad. Po návšteve hradu možno pokračovať po červenej alebo modrej značke na chatu pod Suchým. Stade sa dá zísť do Varína, alebo vystúpiť až na Suchý a stade po čiernej značke do Turčianskych Kľačian.
Zdroj: Štefan Pisoň: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Osveta n.p. Martin 1977, http://www.hrady.sk/stary-hrad.php


Edit: Janko PALIGA: linkovanie, oprava obce
URL : https://www.valka.cz/Stary-hrad-ruina-hradu-t72997#258958Verze : 0
MOD