Main Menu
User Menu
Reklama

Stanislav, Ján - Klabník, Viliam

SLOVENSKÉ LETECTVO 1944-1945 (3.zväzok)

     
Název knihy:
Name of the book:
SLOVENSKÉ LETECTVO 1944 – 1945 (3.zväzok)
Autor:
Author:
STANISLAV,Ján – KLABNÍK,Viliam
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
Rok vydání:
Year of Publication:
2003
Počet stran :
Pages:
246 s. + 24 s. kamufláží a vyobrazenia vyznamenaní
ISBN10:
ISBN10:
80-89169-00-7
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvodom
1. Úloha a miesto SVZ vo Východoslovenskej armáde, operačné nasadenie SVZ a jej odlet na sovietsku stranu
2. Ilegálne letecké prípravy na ozbrojené vystúpenie vyúsťujú do SNP
3. Kombinovaná letka v SNP
4. Luftwaffe v SNP
5. Príslušníci leteckej školy v odboji a v povstaní
6. Prvý čs. stíhací letecký pluk v SNP
7. Sovietsky vzdušný most na pomoc SNP
8. Pomoc západných spojencov
9. Od výcviku Kombinovanej perute po boje o Moravskú bránu
Vysvetlivky
Prehľad použitej literatúry a prameňov
Záver
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Stanislav-Jan-Klabnik-Viliam-t87734#325611Verze : 3
Reklama