Main Menu
User Menu

Stanislav, Ján; Bursa, Stanislav: Siločiary sovietskej pomoci SNP a vzdušný most I.

     
Název knihy:
Name of the book:
Siločiary sovietskej pomoci SNP a vzdušný most, časť I.
Autor:
Author:
Ján Stanislav; Stanislav Bursa
Místo vydaní:
Published in:
Banská Bystrica
Nakladatelství:
Publisher:
Múzeum Slovenského národného povstania
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
240
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89514-69-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvodom (5)
Československá vojenská misia v ZSSR a problémy spojeneckej pomoci (9)
Účasť 2. čs. paradesantnej brigády v Karpatsko-Dukelskej operácii a príčiny jej oneskoreného presunu na letisko Tri Duby (45)
„Predskokani“ leteckého mosta (Z činnosti 1. leteckej transportnej divízie) (69)
Posádky Po-2 208. nočnej Kyjevskej leteckej divízie pri podpore partizánskeho hnutia na východnom Slovensku (129)
Vzdušný most na pomoc SNP (139)
Použité pramene a literatúra (228)
Menný register (231)
Miestny register (237)
Anotace:
Anotation:
Publikácia obsahuje 5 hlavných kapitol zachytávajúcich prípravy, priebeh a výsledky leteckého angažovania sa Sovietskeho zväzu na území Slovenska počas Slovenského národného povstania, či už ide o diplomaticko-vojenské pozadie tejto akcie, cez peripetie Karpatsko-duklianskej operácie až po presun paradesantnej brigády či samotného tzv. leteckého mosta na podporu povstalcov. Jedinečnosť publikácie, okrem kvalitných odborných textov popredných odborníkov na letectvo v rokoch II. svetovej vojny, dotvára najmä obrovské množstvo dobových, málo známych aj úplne neznámych autentických fotografií.


V publikácii nájdete aj cca. 400 autentických leteckých vojnových fotografií.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Stanislav-Jan-Bursa-Stanislav-Silociary-sovietskej-pomoci-SNP-a-vzdusny-most-I-t228728#635570Verze : 0
MOD