Main Menu
User Menu

Stan velitelství III. armády [1938-1938]

Support the Headquarters of the 3rd Army

     
Název:
Name:
Stan velitelství III. armády
Originální název:
Original Name:
Stan velitelství III. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 104 - Mobilisovaný útvar 104-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-27.11.1938 Kremnica, ? /
27.11.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Burka, Karel (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 73
27.09.1938-DD.12.1938 Oddíl polního četnictva III. armády
27.09.1938-15.12.1938 Pomocná kancelář velitelství III. armády
27.09.1938-15.12.1938 Štábní automobilní kolona 73
27.09.1938-15.12.1938 Štábní rota 73

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ŠTEFÁNIK 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Štefánik"
URL CZ: https://www.valka.cz/Stan-velitelstvi-III-armady-1938-1938-t208007#588885Verze : 6
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Support-the-Headquarters-of-the-3rd-Army-t208007#588885Version : 0
MOD