Main Menu
User Menu

Srbská říše [1346-1371]

Serbian Empire / Српско царство / Srpsko carstvo

     
Název:
Name:
Srbská říše
Originální název:
Original Name:
Српско царство / Srpsko carstvo
Hlavní město:
Capital:
Prizren, Skopje
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
250000 km2
Geografická poloha:
Location:
Balkánsky poloostrov
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Uherské království, Bulharské království, Byzantská říše, Aténske vojvodství, Achájske knížectví, Neapolské království, Benátska republika, Republika Dubrovník
Vznik:
Independence:
13.04.1346 Srbské království
Zánik:
Dissolution:
03.12.1371 rozpad ríše, jednotliví miestni panovníci sa stávajú vazalmi Osmanov
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
srbi
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.worldstatesmen.org/Serbia.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Empire
URL : https://www.valka.cz/Srbska-rise-1346-1371-t206858#586405Verze : 0
MOD