Main Menu
User Menu

Spurling, John Michael Kane

     
Příjmení:
Surname:
Spurling
Jméno:
Given Name:
John Michael Kane
Jméno v originále:
Original Name:
John Michael Kane Spurling
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.05.1906 Oundle, Northamptonshire
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.01.1980 Sturminster Newton, Dorset
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu Severného velitelstva
náčelník štábu západnej Afriky
velitel 131 brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 69. brogády
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.royalleicestershireregiment.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Spurling-John-Michael-Kane-t165247#498843Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Spurling
Jméno:
Given Name:
John Michael Kane
Jméno v originále:
Original Name:
John Michael Kane Spurling
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1927 Královská vojenská akadémia, Sandhurst
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR štábne kolégium, Camberley
DD.07.1941-DD.04.1942 škola starších dôstojníkov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.09.1930 poručík
08.05.1937 kapitán
DD.MM.194R major
DD.MM.1942 podplukovník
DD.MM.194R plukovník
DD.MM.1944 Brigádní Generál
DD.06.1955 Generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.192R-DD.MM.RRRR 4. prapor Northamptonshireského pluku teritoriálnej armády
03.09.1927-DD.02.1936 1. prapor, Leicestershireský pluk
DD.02.1936-DD.MM.RRRR 2. prapor, Leicestershireský pluk
DD.11.1939-DD.02.1940 štábny dôstojník, 51. horalská divízia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábny dôstojník, 1. divízie domácich síl
DD.07.1941-DD.MM.1942 štábny dôstojník, 3. divízie
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR štábny dôstojník, vojenských operácii Ministerstva vojny
DD.04.1943-DD.01.1944 velitel 7. Wiltshireskéhopluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu, Inšpektoriátu vojenského výcviku, Ministertva vojny
DD.MM.1944-DD.06.1944 rezervný veliaci dôstojník
DD.06.1944-DD.08.1944 velitel 2/5. praporu Lancashireskích strecov
DD.08.1944-DD.10.1944 velitel 69. pešej brigády
DD.10.1944-DD.11.1945 velitel 131. pešej brigády
DD.12.1945-DD.MM.RRRR zástupca riaditeľa pre vojenský výcvik, Ministertva vojny
DD.MM.1948-DD.MM.1950 velitel 4. Parašutistickej brigády, teritoriálnej armády
DD.05.1950-DD.11.1953 velitel Školy starších dôstojníkov
DD.11.1953-DD.MM.RRRR náčelník štábu Západoafrického pobrežia
DD.06.1955-DD.MM.RRRR náčelník štábu Severného velitelstva, York
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR výslužba
01.08.1965-01.01.1971 zástupca plukovníka Královského Anglianského pluku (Leicestershire and Rutland)
Vyznamenání:
Awards:

12.07.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

01.06.1953

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

13.06.1957

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.1957

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.royalleicestershireregiment.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Spurling-John-Michael-Kane-t165247#498845Verze : 0
MOD
Narodil sa v 1906. Vyštudoval všeobecné školy v Oundle.


Je pridelený k 4. praporu Northamptonshireského pluku teritoriálnej armády (4th Bn The Northamptonshire Regiment (TA)) s ktorým sa ako podôstojník účastní výcviku v rokoch 1925-1927 v RMC Sandhurst. Následne, 3.9.1927 je pridelený k Leicestershireskému pluku (The Leicestershire Regiment).S počiatku slúži u 1. praporu tohto pluku v Indii a stáva sa poručíkom 3.9.1930, následne od februára 1936 u 2. praporu v Londonderry, Aldershot , pričom 8.5.1937 sa stáva kapitánom a ako adjutand slúži v Palestíne v rokoch 1938-1939.


Po štúdiách na štábnom kolégiu, Camberley v 1939,slúži ako štábny dôstojník u 51. horalskej divízie (51st Highland Division) od novembra 1939 do februára 1940, následne štábny dôstojník u 1. divízie domácich síl (1st Division, Home Forces) a od júla 1941 u 3. divízie.


Od júla 1941 do apríla 1942 absolvuje školu pre starších dôstojníkov.
Po 3 mesiacoch ako člen štábu vojenských operácii Ministerstva vojny sa stáva podplukovníkom a slúži na blízkom a ďalekom východe ako štábny dôstojník pre tieto dve oblasti.


Od Apríla 1943 do januára 1944 velí 7. Wiltshireskému pluku (7th Wiltshires) a následne je náčelníkom štábu Inšpektoriátu vojenského výcviku Ministertva vojny.


Pre kampaň v severozápadnej Europe je rezervným veliacim dôstojníkom, ktorý mal za úlohu náhrady za padlého veliaceho dôstojníka. V júny 1944 preberá velenia 2/5. praporu Lancashireskích strecov (2/5th Battalion The Lancashire Fusiliers (in 197 Bde of 59 Div)),a stouto jednotkou sa účastní bojov v blízkosti Caen až do jej rozpustenia v auguste 1944.


Od Augusta 1944 do októbra 1944 velí 69. pešej brigade a následne od októbra 1944 do novembra 1945 131. pešej brigade (131 Lorried Infantry Brigade (of 7 Armd Div)).


Počas tohto obdobia je mu udelený D.S.O. za jeho odvahu a velitelské schopnosti preukázané počas akcie 6-8.4.1945 na kanáli Dortmund-Ems u Ibbenburen.


3.5.1945 príjma kapituláciu mesta Hamburg and a v júni 1945 vedie svoju brigade do Berlínu, pričom je prvou Britskou formáciou ktorá vstupuje do tohto mesta. Následne je zodpovedný za organizáciu a prevedenie Britskej prehliadky výťazstva v Berline 21.7.1945.


V decembri 1945 je pridelený ako zástupca riaditeľa pre vojenský výcvik, Ministertva vojny a v rokoch 1948-1950 velí 4. parašutistickej brigády, teritoriálnej armády (4th Parachute Brigade (TA)) a stáva sa v máji 1950 velitel školy starších dôstojníkov a v roku 1953 je mu udelený C.B.E.


V novembri 1953 sa stáva náčelníkom štábu Západoafrického pobrežia. V júni 1955 sa stáva generálmajorom a náčelníkom štábu Severného velitelstva v Yorku a v 1957 sa stáva C.B. V 1958 odchádza do výslužby.


V čase výslužby sa stáva guvernérom Milton Abbey School, Dorset a v rokoch 1965-1971 je zástupcom plukovníka Královského Anglianského pluku (Leicestershire and Rutland) (The Royal Anglian Regiment (Leicestershire and Rutland)).


Umiera v 1980.
www.generals.dk
www.royalleicestershireregiment.org.uk

URL : https://www.valka.cz/Spurling-John-Michael-Kane-t165247#498852Verze : 0
MOD