Main Menu
User Menu

Správa vojenských soudů [1961-1992]

Main Court Directorate

     
Název:
Name:
Správa vojenských soudů
Originální název:
Original Name:
Správa vojenských soudů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní soudní správa
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Správa vojenských soudů
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1961-01.01.1981 Ministerstvo spravedlnosti
01.01.1981-30.06.1990 Federální ministerstvo národní obrany
30.06.1990-31.12.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-31.12.1992 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.04.1968-01.05.1969 Borguľa, Ján (Podplukovník)
01.05.1969-01.05.1983 Borguľa, Ján (Plukovník)
01.05.1983-DD.02.1990 Borguľa, Ján (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
www.vsas.fvs.upjs.sk
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenskych-soudu-1961-1992-t231950#642962Verze : 0
MOD