Main Menu
User Menu

Správa vojenských lesů a statků [1956-1963]

Military Forests and Estates Directorate

     
Název:
Name:
Správa vojenských lesů a statků
Originální název:
Original Name:
Správa vojenských lesů a statků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1956
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní správa vojenských lesů a statků
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1956-01.09.1963 Ministerstvo národní obrany
01.07.1958-01.09.1963 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
01.11.1956-01.09.1963 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1956-01.09.1963
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenskych-lesu-a-statku-1956-1963-t239295#661373Verze : 1
MOD