Správa inženýrské letecké služby [1976-1990]

Engineering Aviation Services Directorate of the Air Force Command
     
Název:
Name:
Správa inženýrské letecké služby Engineering Aviation Services Directorate
Originální název:
Original Name:
Správa inženýrské letecké služby velitelství letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1976
Předchůdce:
Predecessor:
Inženýrská letecká služba Engineering Aviation Services
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1990
Nástupce:
Successor:
Správa inženýrské letecké služby Engineering Aviation Services Directorate
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství letectva
01.01.1976-01.05.1990 Air Force Command
Dislokace:
Deployed:
01.01.1976-01.05.1990 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1976-DD.MM.1976 Cvačka, Karel1) (Generálmajor)
DD.MM.1976-01.01.1977 ?, ? ( )
01.01.1977-DD.MM.1977 Muras, Vladimír2) (Plukovník)
DD.MM.1977-01.05.1980 Muras, Vladimír3) (Plukovník)
01.05.1980-DD.12.1989 Muras, Vladimír (Generálmajor)
DD.12.1989-01.05.1990 Hryzák, Jaroslav4) (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupce velitele letectva pro inženýrskou leteckou službu (ZVL ILS) - hlavní inženýr letectva (HIL)
2) pověřen velením, zástupce velitele letectva pro inženýrskou leteckou službu - náčelník inženýrské letecké služby (NILS)
- hlavní inženýr letectva
3) ustanoven do funkce
4) zástupce velitele letectva pro Inženýrskou leteckou službu - hlavní inženýr letectva
1) Deputy Air Force Commander for
Engineering Aviation Services (ZVL ILS) - Chief Aviation Engineer (HIL)
2) entrusted with command, Deputy Commander of the Air Force for
Engineering Aviation Services - Chief of Engineering Aviation Services (NILS)
- Chief Aviation Engineer
3) appointed to office
4) Deputy Commander of the Air Force for
Engineering Aviation Services - Chief Aviation Engineer
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ing. Augustin Vladovič
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1976-1990-t239643#662615 Verze : 3
.
Správa inženýrské letecké služby [1976-1990] - Technici ILS během přípravy letounu na letovou akci

Technici ILS během přípravy letounu na letovou akci
Správa inženýrské letecké služby [1976-1990] - Pohledna pracoviště Technického oddělení ILS

Pohledna pracoviště Technického oddělení ILS
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1976-1990-t239643#663175 Verze : 0
PROSÍM DOPLNIT:
Předchůdce: Inženýrské letecká služba

EDIT JP: Hotovo
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1976-1990-t239643#663429 Verze : 4
PROSÍM OPRAVIT a DOPLNIT:

Správa inženýrské letecké služby
Velitel:
01.01.1976-DD.MM.1976 Cvačka, Karel (*1*) (generálmajor) Ing.
DD.MM.1976-01.01.1977 ?
01.01.1977-DD.MM.1977 Muras, Vladimír (*2*) (plukovník) Ing
DD.MM.1977-01.05.1980 Muras, Vladimír (*3*) (plukovník) Ing.
01.05.1980-DD.12.1989 Muras, Vladimír (generálmajor) Ing.
DD.12.1989-01.05.1990 Hryzák, Jaroslav (*4*) (plukovník) Ing.

Poznámka:
(*1*) zástupce velitele letectva pro inženýrskou leteckou službu (ZVL ILS) - hlavní inženýr letectva (HIL)
(*2*) pověřen: zástupce velitele letectva pro inženýrskou leteckou službu - náčelník inženýrské letecké služby (NILS)
- hlavní inženýr letectva
(*3*) ustanoven:
(*4*) Zástupce velitele letectva pro Inženýrskou leteckou službu - hlavní inženýr letectva

Zdroj: Ing. Augustin Vladovič
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1976-1990-t239643#663541 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více