Main Menu
User Menu

Správa chemického vojska [1966-1992]

Department of Chemical Troops

     
Název:
Name:
Správa chemického vojska
Originální název:
Original Name:
Správa ženijního vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství chemického vojska
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Správa chemického vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1969-31.12.1988 Federální ministerstvo národní obrany
31.12.1988-31.12.1992 Hlavní správa pozemních vojsk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1966-01.05.1967 Ondrůj, Ludvík (Plukovník)
01.05.1967-DD.07.1968 Ondrůj, Ludvík (Generálmajor)
DD.07.1968-02.05.1972 Franko, Ján (Plukovník)
02.05.1972-DD.10.1981 Franko, Ján (Generálmajor)
DD.10.1981-DD.MM.1983 Ľahký, Ervín (Generálmajor)
DD.02.1983-DD.10.1986 Budský, Miroslav (Generálmajor)
DD.10.1986-DD.09.1992 Černý, Josef (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.07.1967-04.10.1967 Brčka, Vojtech (Podplukovník)
04.10.1967-DD.09.1969 Brčka, Vojtech (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1967-01.09.1972 Ústřední chemický opravárenský závod
01.12.1967-31.12.1992 Radiační středisko
01.09.1972-01.07.1989 Vojenský opravárenský závod 071
01.09.1972-31.12.1992 Vojenský opravárenský závod 072

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Sprava-chemickeho-vojska-1966-1992-t123576#420888Verze : 2
MOD