Main Menu
User Menu
Reklama

Spona za boj zblízka

Close Combat Clasp

Nahkampfspange

     
Název:
Name:
Spona za boj zblízka
Název v originále:
Original Name:
Nahkampfspange
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Struktura:
Structure:
1. stupeň - bronzová
2. stupeň - stříbrná
3. stupeň - zlatá
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#418284Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Spona za boj zblízka bronzová
Název v originále:
Original Name:
Nahkampfspange in Bronze
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#418285Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Spona za boj zblízka stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Nahkampfspange in Silber
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#418286Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Spona za boj zblízka zlatá
Název v originále:
Original Name:
Nahkampfspange in Gold
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#418287Verze : 0
MOD
Odznak za boj zblízka
Nahkampfspange


Německé, vojenské vyznamenání zavedené 25.11.1942 bylo určené pro důstojníky a mužstvo, kteří prošli bojem muže proti muži, bez podpory obrněných jednotek.
Odznak za boj z blízka byl dělen do tří stupňů :


bronzový 15 dní v bojů muže proti muži nebo přímých střetů
stříbrný 30 dní v bojů muže proti muži nebo přímých střetů
zlatý 50 dní v bojů muže proti muži nebo přímých střetůPokud byl voják v boji zraněn tak byla kritéria pro udělení snížená na 10, 20 a 40 dnů. Kvóta bojové účasti se stanovila od června 1941 na 5 bojových dní, což se rovnalo 8 měsícům, 10 bojových dní 12 měsícům, 15 bojových dní 15 měsícům.
Nahkampfspange – tvořily vějíře dubových ratolesti se státním znakem III. Říše nad zkříženým bajonetem a ručním granátem. Vyráběly se z bronzu, bílého kovu a žlutého kovu.
Hitler shledal, že spona ve zlatě se svým charakterem blíží Rytířskému kříži Železného kříže, a proto si vyhradil právo ji udílet osobně.
Spona se nosila nad levou kapsou.
U německé armády byla táto spona velmi vážená. Během války bylo uděleno 36400 bronzových, 9500 stříbrných a 631 zlatých vyznamenání.


související článek


Zdroj:
SS reálie
ISBN 80-7181-172-6
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#237591Verze : 0
MOD
Spona Za boj zblízka ( zlatá )
Nahkampfspange in Gold
Dovolíme si s kolegou Faleristika doplnit a upřesnit několik detailů, které jsou dosti důležité pro pochopení vzácnosti této mimořádné dekorace. V textové části kolegy Zbycha je spona popsána velmi dobře, ale obrázek originálu zde chybí.
Jen pro upřesnění :
Spona Za boj z blízka ve zlatě je opravdu nejvyšším a nejcennějším vyznamenáním německého vojáka, které ve svém významu se vyrovná Rytířskému kříži Železného kříže 1939.
Autorem výtvarného návrhu byl berlínský umělec malíř a grafik Wilhelm Ernst Peekhaus, tedy nám známý umělec, který je autorem i dalších bojových odznaku německé armády .
Opakovaně se v literatuře uvádí, že nositel „Zlaté spony „, odmítal opustit bojiště a kamarády. Je to však pravda částečná a vychází z válečné propagandy III. říše. Pravděpodobnější je, že tito vojáci jako instruktoři velmi rádi z frontového nasazení odcházeli na klidná místa učitelů, cvičitelů a školitelů wehrmachtu i jednotek „ SS „. Mimořádná dovolená spojená s udělením zlaté spony byla radostným doplněním válečného ocenění. Jistě i to je důvod, že procento přeživších nositelů „Zlaté spony „ je relativně velké. Zde popsaná a vyobrazení spona je z majetku právě takového instruktora .
Při udělení této spony byl zároveň jmenovanému předám Železný kříž I. třídy 1939 ( EK. I. Klase 1939 ). Toto bylo formální nařízení neb téměř všichni dekorovaní byli již nositeli EK I. Kl. 1939. I když nikde není popsáno, že nositel „ Stříbrné spony „ musí být i nositelem EK I. Kl. 1939 v tomto případě němečtí velitelé přísně dbali na to, aby byl voják nositelem obou tak ceněných bojových vyznamenání .
Vídeňský falerista a badatel pan Tusek k etuji uvádí následovně :
„ Osobně jsem ještě neviděl žádnou sponu bez označení výrobce i když jedna je popsaná J. Nimmergutem. Podle textu, který uvádí by to měla být spona opravdu z konce války. Nimmergut ve své knize popisuje 11 výrobních firem a mezi nimi je také takový exemplář. Znakem originality by byla i větší etuje, která je však podložena bíle. „ Pan Tusek dále uvádí, že každý z uvedených výrobců vyráběl všechny stupně této spony ( bronzová, stříbrná, zlatá )
Závěr :
Pro porovnání originality jsme použili větší množství obrázku, děkujeme panu Oskaru R ., který nám tyto obrázky poskytl. Zároveň prosíme každého, kdo může upřesnit další detaily o pomoc, o další obrázky a rozhodně by velmi pomohl obrázek původní originální etuje .
Literatura:
Karl Schlange : Rytířský kříž ( www.valka.cz)
Günter K. Koschorrek : Nezapomeň na zlé časy ( Jota -2010)
Kurt G. Klietmann : Auszeichnungen des Deutschen Reich 1936 – 1939
Friedrich Tusek : Originalita řádů a vyznamenání III. Říše ( 1. část ( SIGNUM- Zpravodaj klubu faleristů v Brně, číslo 9 V. řada březen 2010 )
Poznámka :
G.K. Koschorrek byl sám nositelem EK I.Kl. 1939 a Stříbrné spony Za boj z blízka. Některé praktiky vztahující se k udílení těchto spon jsou mimořádně zajímavé. Koschorrek sám popisuje např. udělení Rytířského kříže 1939 Železného kříže 1939 prostému frontovému vojákovi a jeho následnou smrt .
Dodatek :
Je dobré pochybovat ,ale je také dobré pátrat a shromždovat fakta. S kolegou O.R.
jen vložíme obrázky etuje z odborné publikace. Každý falerista musí sám pracovat s fakty, věřit, ale prověřovat .
Spona za boj zblízka - Tato spona je nabízená jako originál zlatá spona  , ale ani zde osobně není možno zcela veřit .

Tato spona je nabízená jako originál zlatá spona , ale ani zde osobně není možno zcela veřit .
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#358528Verze : 1
Název
Name
Spona za boj zblízka bronzová
Close Combat Clasp Bronze
Nahkampfspange in Bronze
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#431051Verze : 0
MOD
Název
Name
Spona za boj zblízka stříbrná
Close Combat Clasp Silver
Nahkampfspange in Silber
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#431052Verze : 0
MOD
Název
Name
Spona za boj zblízka zlatá
Close Combat Clasp Gold
Nahkampfspange in Gold
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#431053Verze : 0
MOD
Diskuse
Myslím, že by tento vykopnutý exemplář ze dne 30. 10. 2010 kolem 17. té hodiny u obce Načeradec v místě útoku sovětských vojsk na ustupující německou kolonu 9. května odpoledne mohl být originál zlaté spony za boj zblízka.
URL : https://www.valka.cz/Spona-za-boj-zblizka-t67195#375996Verze : 0