Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

mapování VPM

Diskuse

Nejsme klasický KVH, ale k vojenství máme blízko.


Mapujeme, fotíme a zaměřujeme vojenské pietní místa - vojenské hřbitovy, pomníky, památníky, hroby vojáků i dalších obětí konfliktů a to od dob dávno minulích až po současnost.


VPM utěšeně přibývá a to nejen díky členům spolku, ale i s pomocí přispěvatelů a sympatizantů projektu (a spousta z nich patří mezi válkaře).


Přesto budeme rádi, když se zapojí i další, byť jedinou fotografií, jediným vojenským pietním místem.


Děkujeme


Odkaz na stránky projektu hledejte v mém profilu
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#234512 Verze : 0
Už na loňském nultém ročníku výročního setkání jsme se rozhodli, že se setkání členů a příznivců spolku bude opakovat i další rok v Pardubicích.


Tentokrát pojaté jako Výroční setkání sdružení Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. a 1. ročník semináře na téma vojenská pietní místa.


Základní údaje :


Termín konání : sobota - neděle 1. - 2. prosince 2007 (sobota přednášky s různou tématikou ve vztahu k mapování vojenských pietních míst, neděle pak prohlídka Pardubic, výlety do okolí)


Místo konání : Pardubice, Pivovarská restaurace – salonek, S Palackého třídy, přesně 1 zastávka trolejbusu, autobusu od nádraží ČD


Zahájení : 10 hodin ( plán ukončení – dokud bude kdo chtít pobýt a popít )



Jedná se o otevřené setkání, každý kdo příjde bude vítán.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#234570 Verze : 0
Předpokládaný program semináře a setkání:


SOBOTA 01.12.2007


1000 – zahájení prezentace
1030 - 1130 – organizační prostor, příprava
1130 – 1230 - oběd
1300 – zahájení výroční schůze Spolku pro vojenská pietní místa
- historie, zakládání
- vyhodnocení činnosti
- výroční zpráva spolku, finance
- plány na 2008
- výroční zpráva projektu mapování VPM ( nebude-li společná se spolkovou, což je asi lepší )
1500 – zahájení semináře na téma „VPM a mapování VPM“
- historie
- provoz webu
- GIS, GPS
- fotografování
- kompresní programy
- obecně software použitelné pro projekt
- historické přednášky
- obecný blok ( všemožné )
- metodoloigická diskuse na téma klasifikace VPM ( páteř budoucí metodiky )
1900 – ukončení bloku přednášek a zahájení diskusí a hlasování
večeře individuální
ukončení, dle výdrže osazenstva


Souběžné aktivity :


- výstavka knih s problematikou blízkou našemu zájmu
- ukázka tiskovin pro naši propagaci ( brožury, vizitky )
- ukázka tiskovin k problematice GPS a GIS
- bude-li více Notesů – na jednom ukázka offline verze VPM a dalších dat
- bude-li více Notesů – na jednom ukázka dat ve formátu MS Access jak je sbírá MO
- ukázka metodiky pro mapování VPM ( aktuální vzor )
- vyplnění dotazníku ( bude-li o to zájem ) o životě členstva
- možnost podat si přihlášku do Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.
- tvorba tradičního sborníku
- členská burza knih a ostatního k VPM a historii
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#234631 Verze : 0
K dnešnímu dni se členům Spolku pro vojenská pietní místa, jejich příznivcům a dalším přispěvatelům podařilo publikovat kulatých 10.000 (deset tisíc VPM) a další jsou ve frontě na zařazení.
Přesto čekají další tisíce a desetitisíce na objevení a zmapování. Podívejte se po svém okolí, přispějte k jejich zmapování.
Jsme rádi i za jedinou fotografii, za jediné VPM.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#235591 Verze : 0
Na loňském nultém ročníku konference o vojenských pietních místech jsme si vytyčili několik plánů. Většina je splněna, některé překročeny (opravdu jsme nečekali, že 10.000 VPM zvládnem ještě tento rok).


Jeden úkol jsme, ale ještě nedotáhli do zdárného konce.
Předsevzali jsme si, že do roka budeme mít alespoň jedno VPM z každého okresu, zatím co někde jsou to stovky, u okresů SOKOLOV a VSETÍN stále zůstává nula.


Proto se obracím na Vás, válkaři, zejména z těchto okresů, pomozte nám dotáhnout tento úkol do zdárného konce, podívejte se po okolí, vyfoťte (případně zaměřte souřadnice GPS) a pošlete do databáze Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. nebo mě, já příspěvek upravím (přepíšu text z fotografie do textové podoby) a vložím Vaším jménem na stránky projektu.


Děkujeme


glgacka () centrum.cz
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#236396 Verze : 0

Citace - glgačka :




Proto se obracím na Vás, válkaři, zejména z těchto okresů, pomozte nám dotáhnout tento úkol do zdárného konce, podívejte se po okolí, vyfoťte (případně zaměřte souřadnice GPS) a pošlete do databáze Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. nebo mě, já příspěvek upravím (přepíšu text z fotografie do textové podoby) a vložím Vaším jménem na stránky projektu.



Zdravím Petře.
kouknul jsem na vaše stránky a zjistil, že z mého bydliště (VPM okres Karviná )tam nemáte zhola nic...Abych řekl pravdu tak jsem byl lenivý bádát nad způsoby vložení příspěvku na vaše stránky tak aby vyhovoval pravidlům...
Mám v hledáčku několik pomníků z WW I které bych ti nafotil popsal a ty bys už je mohl vložit (třebas mým jménem Cool ) do vaší databáze. Co ty NATO ?
GPS bohužel nemám.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#236403 Verze : 0
Čau,
mockrát díky.
Pošli (posílejte) já už vše dle pravidel upravím a vložím.
Pokud možno fotku celku (pomníku) + foto (detail na text).
Pokud nemáte možnost zaměřit GPS, prosím uvést lokaci (obec, ulice, na zdi školy, před kostelem....).
VPM bude na stránky vloženo pod Vaším jménem, přzdívkou nebo i anonymně (pokud si to budete přát).
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#236430 Verze : 0
Uplynulí víkend proběhl v Pardubicích první (po loňském nultém) ročník semináře na téma vojenské pietní místa.


Místem setkání byla již tradičně Pivovarská restaurace, respektive její salónek. Organizaci si stejně jako minule vzali na starosti Ivo s Jardou a stejně jako minule bylo vše bez chyby. Prostor dostatečný, dostatek počítačů, projektor, ale i ubytování pro zájemce.


Ani účast nebyla nejhorší : Ivo s potomkem, Petr Tichý, Vladimír s Dianou, Martin se Zdeňkou, Jarda Šváb, Petr Novák, Radek Říha, Standa s Kristinou, Aleš Trávníček s doprovodem a jako host milá návštěva, pan Svatopluk Kučera, pokračovatel v tvorbě seznamu obětí druhé světové války.


Zahájení mírně po desáté se tradičně pojilo s organizováním prostoru a upřesnění programu a před dvanáctou jsme zahájili.


První blok byl věnován více technickým věcem ohledně fungování webu, kdy Martin přítomné seznámil, čí spíše znovu zopakoval pravidla fungování, provozování, vkládání dat a vůbec všeho nezbytného pro www.vets.estranky.cz.
Zde je třeba upozornit na fakt, že zavládla shoda v názoru, že je třeba plně využívat možností Badatelny a nejisté lokality dávat přímo tam. Je to z důvodu, abychom si do budoucna nevysloužili pověst Spolku, co „každý šutr považuje za vojenské pietní místo“. Jelikož tomu tak dosud není, nebude tomu ani do budoucna, právě díky takovýmto upřesněním.


Další přednáškou bylo téma územní členění ČR, respektive administrativní členění a používání dat z registru UIR ADR. Opět se víceméně hlavně zopakovalo, že pro zařazení VPM používáme nejmenší formu lokalit v ČR, tedy tzv. částí obcí. Důvod je prostý, obce se stěhují, dělí, slučují, ale nepřejmenovávají se. Takováto lokace je tedy nejtrvalejší a jednotlivé položky se dají přesouvat v okresech a není nutné rozdělovat stránky s příspěvky. Zároveň je takováto minimální forma dobrým stavebním kamenem pro budoucí databázi.
První blok končilo dnes již tradiční Mapování Soudního okresu Český Brod. Je s podivem, že se od roku 2004 nijak zvlášť nezlepšilo chování některých státem či obcí placených úředníků se vztahem k válečným hrobům, respektive vojenským pietním místům.


Odpolední blok zahájil předseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Standa Kain, kdy bylo předáno ocenění za přínos při mapování vojenských pietních míst. Bylo rozhodnuto, že náš spolek bude vydávat osobám, které se na mapování VPM významně zasloužili pamětní list. Letošní rok byl tedy prvním, kdy bylo toto ocenění uděleno. Část pamětních listů bylo předáno na místě a další budou předány oceněným dodatečně v nejbližších termínech.
Letos byl pamětní list udělen pro : Prof.Ing. Bohuslav Veverka DrSc, Jaroslav Brom, pplk.Ing.Ladislav Sornas, Mgr. Josef Hrůza, MUDr. Daniela Pulgretová, Antonín Nešpor, Ing. Robert Bartek i.m., mjr. Mgr. Ivo Šťastný, Ing. Radek Říha, Bc. Petr Tichý, Stanislav Kain, Oldřich Tetur, Vladimír Štrupl, mjr. Ing. Josef Přerovský, Jaroslav Šváb, Martin Brynych, Bc. Jaroslava Kainová, Bc. David Podzimek, Diana Štruplová. Všem oceněným velké díky za jejich pomoc a práci pro náš projekt.



Dále předseda přítomné seznámil s věcmi okolo Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Předně, za necelý půlrok má náš spolek 12 členů a jednoho sympatizanta, což je velmi příjemné zjištění. Vlastních přispěvatelů do projektu mapování VPM je necelých 150. Dále nás předseda seznámil s financemi spolku, kdy se od jeho založení podařilo vybrat 2200 Kč a stejná částka se nám letos také podařila utratit. Hlavními náklady byl nákup razítek a provoz webu a registrace domény. Zde je třeba zdůraznit pro další rok jednu velmi výraznou změnu. Pro rok 2008 bude členský příspěvek povinný a jeho částka byla řádnou volbou stanovena na 500 Kč pro člena spolku a 250 Kč pro sympatizanty. Z 12 členů bylo přítomno 8 a za jednoho měl předseda plnou moc, všech 9 hlasů bylo pro toto opatření, které má do budoucna zjednodušit naše finance.


Pokračovalo se představení stávající mapové aplikace na vets.cz, kdy Standa popsal i naše plány do budoucna.Následovalo mírné opakování, ale i diskuse pro budoucí metodiku, kdy jsme řešili názvosloví pro jednotlivá VPM a už se dá říci, že zavládla jistá shoda.


Martin v krátkosti představil Zákon o válečných hrobech tak jak je v platnosti, včetně všech práv a povinností vlastníků válečného hrobu, státní správy a i způsobu evidence VH. A taktéž představil historické počty válečných hrobů, kterés louží jako základ čísla, kolik nám toho ještě chybí najít. A že toho ještě pár desítek tisíc zbývá…..


A na závěr hlavních bloků nás pan Kučera seznámil s databází obětí 2. světové války na území Československa. V této databázi pokračuje po zesnulém panu Slávovi Kindlovi, který na ní pracoval více než 14 let. Databáze je to zcela jedinečná a vyvolal velkou vlnu zájmu, v mnoha směrech jsou si naše snahy podobné a určitě bude i náš projekt možným zdrojem dat do takovéto databáze. Velké díky panu Kučerovi za prezentaci a přejeme mu mnoho zdaru i pevné vůle do další práce.


Poté už následovaly jednotlivé diskuse.
První bylo na řadě používání jakéhosi vkládacího formuláře pro přípravu příspěvků na web. Diskuse byla celkem bouřlivá a dlouhá, nicméně výsledkem je, že Standa s Davidem připraví nějaký pilotní projekt na toto téma a pro členy bude beta verze k odzkoušení k dispozici.


Tradičním tématem je druhý a případně i třetí vkladač dat na web. Předně, doufejme, že se Martinovi podařilo jasně a srozumitelně vysvětlit, že od projektu neodchází a ani se mu nehodlá věnovat méně. Jen už není v časových možnostech jednoho člověka souběžně vkládat data jak pro VPM, tak pro ostatní části webu a ještě vést komunikaci s přispěvateli a tazateli. To, že na vlastní hledání už mu moc času nezbývá je zjevné. Je tedy nezbytné vyškolit alespoň jednoho vkladače dat. Vlastní správu dat ( tedy offline a GIS ), povede i nadále Martin. Toto opatření povede nejen k tomu,že projekt webu nebude stát hlavně na jednom člověku což je někdy i riskantní ( úraz, práce v zahraničí ), ale bude i atraktivnější pro čtenáře, neb bude prezentováno rychleji více dat z více našich projektů ( netřeba si nalhávat, že insignie i prostory stagnují ). Sice zavládla shoda, že je nezbytné řadu vkladačů rozšířit, ale konkrétní jméno nepadlo. Zatím to vypadá tak, že se vyškolí více lidí ( Standa, Ivo, .. ), kteří se budou na pozici druhé vkladače střídat. A pochopitelně jak bylo ten den mnohokrát řečeno je třeba věnovat větší pozornost tvorbě příspěvků, aby vkladač neměl moc práce s dohotovením příspěvku.


Třetí téma byla mapa, tedy vytvoření beta verze mapové aplikace, která bude prezentována jako další ukázka možností našeho rozvoje, toto si na bedra naložil Standa s Davidem a jako území, které bude zpracováno byla vybrána Praha 7.


Opět byla na pořadu dne změna titulní stránky našeho webu, kde po vytvoření našeho loga dojde k výměně obrázku a bude ještě více zdůrazněno, že web slouží jen ke sběru dat a tedy opravdu se může stát, že nějaké lokalita ještě není komplet.


A okrajově se hovořilo o obsahu databáze pro třetí fázi projektu, nicméně vzhledem k vzdálenosti tohoto projektu to bylo opravdu jen okrajové.


Souběžně s programem byla k dispozici malá ukázka z naší produkce, tedy zpravodaje Monument a Českobrodský legionář, návrh výroční zprávy pro rok 2007, návrh Metodiky mapování VPM a návrh zpracování Projektu mapování VPM, stejně jako propagační brožura o projektu, přehledové tabulky o práci projektu a již tradiční reklamní předměty na moderní leteckou techniku zařazenou v AČR.


Vladimír se také postaral o pěknou ukázku knih s tématem historie a vojenská pietní místa, kdy zvláště některé staré tituly z produkce ČSPFB, jsou velmi zajímavé. A pochopitelně se tradičně distribuovala offline verze projektu. Zde už to ovšem nebylo tak snadné jako loni, jelikož její velikost je k 7 GB, takže na řadu přišly dvouvrstvé DVD, notebooky a přenosné HDD. Uvidíme s čím vystačíme v dalších letech.



Setkání končilo až po dvaadvacáté hodině a myslím, že bylo vyřešeno nemálo z našich otázek a celkově se jednalo o velmi prospěšný den pro náš projekt. Prostě se z Pardubického semináře stává velmi příjemná tradice našeho projektu i spolku. Příští rok na stejném místě a ve stejný čas ( první víkend v prosinci ) se bude akce opět konat, avšak tentokrát i jako Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. I když tato VH nabude volební, na top máme ještě pár let.
V neděli ještě proběhla více méně individuální prohlídka Pardubic a jejich pamětihodností spojená s návštěvou vánočních trhů.


Všem velké díky za práci i účast a mnoho úspěchů v další práci přeje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#237608 Verze : 0
Pár fotek z pivovarské restaurace, místa konání semináře.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#237609 Verze : 0
První letošní otevřené setkání spolku, jeho podporovatelů, případně nových zájemcu o pomoc se bude konat 19.1.2008 v Praze.


Setkání začíná návštěvou výstavy "122 dní v Afghánistánu", černobílé fotografie Daniela Hlaváče ve Strahovském klášteře. Sraz ve 13.00 na Pohořelci, u tramvajové zastávky, u sochy Keplera a Tycho de Brahe, před gymnáziem.


Samotné otevřené setkání pak v cca 15.00 v restauraci Plzeňka, Truhlářská ulice.


Já přijedu dřív tak chci zajít ještě na výstavu o Valdštejnovy, budu jen rád když se někdo přidá.


Zváni jsou všichni, koho problematika kolem vojenských pietních míst zajímá.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#240304 Verze : 0
Uplynulou sobotu tj 19.1.2008 proběhlo první letošní (celkově už 19-cté)setkání lidí okolo spolku: Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.


Vlastní setkání jsme rozdělili na dvě části. V první jsme společně navštívili výstavu "122 dní v Afghánistánu" ve Strahovském klášteru. A druhá část byla vlastní schůze. Výstava byla celkem zajímavá, snad by mohlo být k vidění více fotografií a i případný popis či katalog by jistě našel užitku. Nicméně je to určitě přínosný počin v málo prošlapané cestě prezentace novodobých misí.


Účast byla po návratu kluků z mise hojná. Na schůzi v restauraci "U Bronců" celkově dorazilo 8 členů spolkum.


Protože jsem do stověžaté matičky dorazil ještě o pár hodin dříve, navštívil jsem také výstavu o Valdštejnovy. Což také stálo za to.


Příští schůzka se bude konat přibližně za měsíc v restauraci "U Bronců". Zváni jsou všichni, koho problematika vojenských pietních míst zajímá.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#242198 Verze : 0
Druhé letošní otevřené setkání spolku, jeho podporovatelů, případně nových zájemcu o pomoc se bude konat v úterý 12.2.2008 v Praze.


Sraz v 17.00 v restauraci " U Bronců".


Zváni jsou všichni, koho problematika kolem vojenských pietních míst zajímá.
_________________
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#243694 Verze : 0

Citace - Zbycho :


Mám v hledáčku několik pomníků z WW I které bych ti nafotil popsal a ty bys už je mohl vložit (třebas mým jménem Cool ) do vaší databáze. Co ty NATO ?
GPS bohužel nemám.

Zbycho, je to jednoduché! Vyfotíš, doma si místo najdeš na www.mapy.cz, zvětšíš na maximum, přepneš do fotomapy, klikneš na "GPS", poté na to VPM a naskočí GPS souřadnice. No a ty spolu s adresou - např. "Vonáskov, náves, před OÚ - GPS Loc:..." přidáš do mailu k té fotce. Na to přece sebou nemusíš tahat Garmin Legend od Mountfielda.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#244043 Verze : 0
Další, letos už třetí otevřené setkání spolku SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, o.s. se koná na obvyklém místě a to v restauraci u Bronců (Praha) dnes od 17.00.


Zváni jsou všichni, které toto téma zajíma.


Čtvrté setkání, pojaté jako malý pracovní seminář se bude pro změnu konat na Moravě a to ve dnech 18 - 20.4.2008 v Hruškách.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#247124 Verze : 0
Osobně proti této kategorii filmů nic nemám Smile a ani ostatní členové spolku nejsou žádní upjatí puritáni, ale výběr lokality byl více než nevhodný.
Už v loňském roce proběhla uvnitř památníků jakási módní přehlídka, s diskotéko.
Již tehdy jsme na to upozorňovali.
Původní hrob "Neznámého vojáka" zničili za okupace Němci, poté desítky let takové místo neexistovalo, věnce se kladli tu na onom tu na jiném místě.
V posledních letech byl vybrán Vítkov. Jistě nemá tak dlouhou historii jako podobná místa v zahraničí, ale snažila se jak armáda (vojenské přísahy), tak jiní (kladení věnců našimy politiky i oficiální návštěvy zahraničních delegací), aby podobné důstojné místo vzniklo i u nás.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#247669 Verze : 0
V dnech 18 - 20. dubna proběhlo pracovní setkání členů spolku na Moravě. Setkání se účastnilo i několik válkařů.


První květnovou sobotu proběhlo další setkání, tentokrát v Praze U Bronců, před tím jsme stačili navštívit výstavu starých fotografií spolupořádanou Dolinem.


V červnu nás (mě teda ne, protože se budu zrovna potit u státnic Sad )čeká ve čtvrtek 19. června návštěva Památníku Pankrác (sekyrárna) a otevřené setkání od 17.00 v restauraci U Bronců, kam jsou zváni případní nový spolupracovníci mapování vojenských pietních míst.


A hned v sobotu 21. června bude setkání v Českém Brodě (Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. + nově založená jednota ČsOL Český Brod). Na tomto setkání budou představeny první dvě publikace, které Spolek plánuje vydat (zatím jen v elektronické podobě, ale snad, časem... se najdou finance i na tištěnou podobu).


I v Českém Brodě rádi uvátáme případné příznivce spolku.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#257216 Verze : 0
Jubilejní 25. setkání se konalo ve čtvrtek 19. června, tradičně v restauraci U Bronců v Praze.


Ještě předtím se část našich členů a příznivců účastnila návštěvy pietního místa v Pankrácké sekyrárně. Naneštěstí je to místo se zákazem focení, takže si odnesli pouze zážitky.


Účast na schůzi nebyla marná : Vladimír, Diana, Martin, Aleš s doprovodem, Standa a Michal Plavec, který vstoupil do Spolku


Témat, která se probírala
- byla provedena registrace naší první skrýše pro hru geocaching, což má sloužit k popularizaci této hry, ale hlavně ke zvýšení zájmu o zapomenuté pomníčky
- na web bylo vloženo naše první knižní dílo, „Vojenská pietní místa města Český Brod“
- byla přijata dohoda s Anletem (Asociace nositelů legionářských tradic) „Pocta hrdinů národa“, která je zaměřena na údržbu pietních míst při příležitosti 90. výročí samostatnosti Československého státu
- byly zahájeny práce na přípravě dalšího ročníku Pardubického semináře o vojenských pietních místech
- rovněž započaly přípravy na oficiální představení našeho projektu odborné veřejnosti na podzim v hotelu Legie v Praze
- proběhlo seznámení s činností Historicko-dokumentační komise ČSOL, která byla před nedávnem seznámena s činností Spolku
- v souvislosti s památníkem na Vítkově byl opakován náš návrh (přednesený už na HD komisi ČSOL), aby po rekonstrukci památníku byla na místě čestná stráž z řad AČR, probíhalo střídání stráží za přítomnosti veřejnosti, jak je to běžné na podobných místech v zahraničí. Tímto by se zvýšila návštěvnost památníku, snížilo vandalstvi a předešlo podobným excesům (diskotéka v panteonu, natáčení porna...)v neposlední řadě, by republika měla konečně (opět) hrob Neznámého bojovníka za který by se nemusela stydět
- další body se týkaly financí, plánů na léto a na sobotní setkání v Českém Brodě
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#259094 Verze : 0
26. setkání Spolku pro mapování VPM bylo zároveň 4. setkáním loni obnovené jednoty ČSOL Český Brod a uskutečnilo se v sobotu 21. června 2008 v Českém Brodě.


V Českém Brodě také proto, aby na schůzy mohly dorazit staří členové Jednoty.


Sraz byl v restauraci U Bedrničků, odkud se šlo na Českobrodský hřbitov, kde byly položeny kytice u pomníků obětí 2. světové války a u hrobu obětí 1. světové války a to nejen z důvodu naší schůze, ale i protože se blíží Den ozbrojených sil České republiky (dříve Den armády, 30.6.). Poté ještě u pomníku obětí povstání v květnu 1945. Kde byla provedena i menší údržbu.


Následovala prohlídka Českého Brodu s výkladem, cesta byla naplánovaná tak, aby účastníci mohli vidět co nejvíce místních VPM, tedy okolo desky B. Nezavdala, Suvorova, pomníku a desky na náměstí, desky na Sokolovně, na gymnáziu.
V průběhu procházky byla založili i jednu skrýš pro hru geocaching.


Po návštěvě Brodského muzea, započala samotná schůze Jednoty ČSOL potažmo Spolku, na které
- došlo k důkladnému seznámení s děním v ČsOL, následovalo předání dalších průkazů a členských odznaků.
- následovala volba revizora jednoty
- probírala se také činnost Historicko-dokumentační komise ČSOL
- následoval křest prvního vydaného svazku z knihovny Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. „Vojenská pietní místa města Český Brod“
- bratr Šíma poté poutavě vyprávěl nejen o sobě, ale i o svém otci, legionáři Antonínu Šímovi
- probírala se také právě projednávaná novela Zákona o válečných veteránech
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#259096 Verze : 0
V sobotu 21.6.2008 bylo pokřtěno první dílko z dlouhé řady, kterou připravujeme.


Toto dílko je věnováno vojenským pietním místům (VPM) města Český Brod.


Brožura je volně ke stažení (a vytištění)zde: www.vets.estranky.cz


Nechť všem zájemcům složí jako případný průvodce či zdroj informací.


Během několika dnů bude jasné, zda se najdou finance i na papírovou verzi.


v plánu je vytvořit celou řadu děl:
- svazek 1-98 "okresní" řada ( okresy + části Prahy 1-22 ), bude otázkou několika Very Happy(desítek Sad )let, než se podaří zpracovat celou sérii, ale už koncem léta, možná i dřív se můžete těšit na první z okresní řady a to: Prahu 7
- svazek 99 metodika mapování (horečně se na metodice pracuje a snad bude hotová co nejdřív)
- svazek 100-199 "městská" řada (VPM větších měst, jako první byl zpracován Český Brod)
- svazek 200-?? "tématická" řada např:


- vojenská pietní místa z války 1866
- vojenská pietní místa obětí válek z řad hasičů
- vojenská pietní místa dětských obětí válek
- vojenská pietní místa vojáků zahynulých v průběhu slůžby, ale mimo války ( od 1900 - současnost, včetně vojska MV, PS, mimo současné mise )
- vojenská pietní místa obětí válek z řad Sokolů
- vojenská pietní místa německých vojáků
- vojenská pietní místa ruských vojáků
- vojenská pietní místa vojáků dalších národností
.....


Přeji všem uživatelům, aby v prvním i ostatních dílech našli to co hledali. Věřím, že se i díky těmto uživatelům rozroste počet zmapovaných VPM a potažmo i knihovna Spolku pro vojenská pietní místa o další díly série.


Omlouvám se za případné chyby, nedostatky či chybějící VPM. Pietní místa vznikají i zanikají (bohužel častější případ), ne všechny se nám bez místních znalostí daří dohledat (zde je výhodou elektronická verze děl, kam lze snadno nově nalezene VPM operativně doplnit).
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#259119 Verze : 0
Na stránkách projektu vloženo další číslo zpravodaje o činnosti Spolku pro vojenská pietní místa o.s. při projektu mapování vojenských pietních míst - Monument 2/2008 www.vets.estranky.cz


Další (všem otevřené) setkání členů a příznivců spolku se bude konat v úterý 15.7.2008 od 17.00 v restauraci U Bronců (Biskupská 1139/4
110 00 Praha-Nové Město). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Připojím malou výzvu: Na svých prázdninových cestách a dovolených foťte pomníky, památníky a další VPM a pomozte tak při mapování vojenských pietních míst.


VPM můžete zasílat přímo na web projektu (po zpracování dle metodiky), nebo na můj mail glgacka(zavináč)centrum.cz případně dalším garantum věnujícím se tomu, kterému regionu. Já či některý z garantů data zpracujeme a Vaším jménem (přezdívkou...) vložíme do databáze.


Díky všem válkařům, kteří už se do projektu mapování VPM zapojili. V neposlední řadě také Adminovy a stránkám valka.cz, za to, že nám umožňují projekt zviditelnit zde, na stránkách valky.cz.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#260644 Verze : 0
Ani o prázdninách členové klubu nezaháleli, pravidelné otevřené setkání proběhly v úterý 15. července, čtvrtek 21. srpna a úterý 9. září vždy od 17 hodin v restauraci U Bronců.


V úterý 2. září navíc proběhlo v salomku hotelu Legie, prezentace činnosti Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a jednoty ČsOL v Českém Brodě.


Účast sice nebyla taková, jak jsme si představovali, přesto naše pozvání přijali zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské a městské části Praha 5.


Diskutovalo se o všem možném. Při té příležitosti byl představen další (druhý) svazek z Knihovny Spolku pro vojenská pietní místa o.s., tentokrát věnovaný VPM na území Prahy 7 (dílko je volně ke stažení zde www.vets.estranky.cz)


Hlavní činností o prázdninách, ale nebylo schůzování, nýbrž shromažďování informací a mapování dalších VPM. (Proto se omlouvám všem válkařům - Bitax, MartIn,... kteří mě poslali podklady a ty se zatím na stránkách projektu ještě neobjevily, pracuju na tom a postupně budou Vaše VPM vložena).


Další schůze se budou v letošním roce konat ještě v úterý 21. října a v sobotu 8. listopadu v Praze. Vrcholem bude už tradičně velké setkání a seminář k problematice mapování vojenských pietních míst v Pardubicích.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#280007 Verze : 0
Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. pořádá první prosincový víkend v Pardubicích:


3.Výroční setkání účastníků Projektu mapování VPM a 2. ročník semináře k VPM



Základní údaje :


Termín konání : sobota - neděle 6. - 7. prosince 2008


Místo konání : Pardubice, Pivovarská restaurace – salonek, S Palackého třídy, přesně 1 zastávka trolejbusu, autobusu


Zahájení : 10 hodin ( plán ukončení – dokud bude kdo chtít pobýt )


Parkování aut : v okolí 3 super a hypermarketů Z a SZ nádraží ČD, vyznačeno na mapě


Doprava z nádraží ČD: zastávky MHD před nádražím, ale jde to lehce zvládnout i pěšky, stačí se vydat od nádraží v prapo, stále po hlavní tepně, po cca 500 metrech je po levé straně pivovar u jehož brány se nachází zmiňovaná pivovarská restaurace.


Program :


Sobota 6.12.
- prezentace (přednášky na téma vojenských pietních míst, GIS, práce s GPS, práce s fotoaparátem, zákony se vztahem k VPM, Geokaching, ......)
- oběd
- blok přednášek
- diskuse
- volná zábava


Neděle 7.12.
- návštěva vybrané lokality
- ukončení

Souběžné aktivity :
- výstavka knih s problematikou blízkou našemu zájmu
- ukázka tiskovin pro naši propagaci ( brožury, vizitky )
- ukázka tiskovin k problematice GPS a GIS
- bude-li více Notesů – na jednom ukázka offline verze VPM a dalších dat
- bude-li více Notesů – na jednom ukázka dat ve formátu MS Access jak je sbírá MO
- ukázka metodiky pro mapování VPM ( aktuální vzor )
- vyplnění dotazníku ( bude-li o to zájem ) o životě členstva
- možnost podat si přihlášku do Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.
- tvorba tradičního sborníku
-členská burza knih a ostatního k VPM a historii



Pravidla účasti :


- jde o otevřené setkání, je ale vhodné oznámit Váš případný zájem se účastnit
- účast členů Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a účastníků projektu mapování je velmi vítaná
- jednotlivých hlasování se mohou účastnit pouze opravnění ( spolkových hlasování členové spolku pro vojenská pietní místa, o.s., projektových hlasování členové spolku pro vojenská pietní místa o.s. a účastníci projektu mapování, návštěvy hlasovat nemohou ! )
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#286987 Verze : 0
O víkendu 6. a 7. prosince 2008 proběhlo v pořadí již třetí výroční setkání účastníků projektu mapování vojenských pietních míst, spojené se seminářem o vojenských pietních místech a shromážděním členů Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.


Na úvod je třeba zmínit velice potěšující účast jak členů tak hostů, včetně jednoho z blízké daleké ciziny. Celkem 20 lidí, což je po mírném nezdaru při prezentaci projektu odborné veřejnosti na podzim v Praze velký úspěch. Všem zúčastněným patří velký dík.


K průběhu akce samotné:


Mezi desátou a třináctou hodinou proběhla příprava sálů, prezentace a první blok přednášek, po obědě následoval druhý blok přednášek a diskusí.


Celé setkání zahájil předseda Spolku, Standa Kain, kdy přivítal přítomné, zvláště pak pana PhDr. Vrábela ze Slovenska, jehož přítomností dostalo naše setkání mezinárodní rozměr. Dále pak vyhlásil a na místě i částečně pamětní listy Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. za spolupráci se spolkem a péči o vojenská pietní místa. V roce 2008 náš spolek udělil pamětní list těnto osobám a subjektů:


Ing. Imrich Vetrák, Asociace nositelů legionářských tradic, KVH Litobratčice, KVH BESKYDY, Mgr. Dašek Zdeněk, pplk. Švídek Stanislav, Mgr. Lenka. Procházková, Jiří Žák, Josef Krupička, Ing. Vlastislav Valda, Alena Osmanová, Ing. Karel Pachovský, Ujfaluši Roman, Radomír Roup, Rozehnal Ivo, Bohumil Toms, Ing. Mundl Stanislav, Ervín Silný, Jitka Silná, Miroslav Kaufner, Svatopluk Kučera. Část pamětních listů byla předána na místě a část bude předána dodatečně.


Na úvod je také zmínit další úspěch spolku, kdy fotografie našeho člena Iva se objevily v knize našeho člena Michala Plavce „Praha v plamenech“, která právě vychází a v úterý 9.12.2008 měla v Praze autogramiádu.


Pepa Přerovský přítomné seznámil s historií jednoty ČsOL v Českém Brodě, jejím obnovení v roce 2007, její současné činnosti a plánech do budoucna. Snad po zajímavost při této příležitosti předal Pepa, coby Brodský předseda členskou legitimaci obce našemu dalšímu členovi Alešovi. Jednota má v současné době 11 aktivních členů a registrovaných dokonce 17, nicméně to větší číslo je stále pozůstatek chaosu v členské evidenci ČsOL a ten se snažíme stále řešit oslovením nám přiřazených členů.


Předseda zdůraznil, že Brodská jednota v žádném případě nenahrazuje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s., jen ho vhodně doplňuje, vypočítal všechny akce jichž jsme se letos účastnili, stejně jako ty, které jsme pořádali.


Podařilo se nám uspořádat několik setkání v Českém Brodě, Kolíně a Praze, být na akcích v Praze, Mladé Boleslavi i ve francouzském Darney. Díky podpoře obce se podařilo zajistit také důstojný průběh mnoha pietních akcí. Z pověření obce jsme připravovali projekt využití hry geocatching pro propagaci ČsOL a podílíme se na plánovaném vydání svazků z edice spolku „Knihovna“.


Na závěr nastínil plán akcí na rok 2009, který je již v hrubých rysech u nás na webu.


Martin Brynych představil obecnou přednášku o spolku, jeho plánech a záměrech, s hlavním důrazem na rozlišení jednotlivých fází projektu mapování, kdy je třeba stále mít na paměti, že 3. fáze, tedy ta poslední, finální prezentace dat je pro nás hudba budoucnosti a není třeba ji uspěchávat, nejprve je třeba poctivě sbírat data a až bude většina pohromadě řešit jejich databázovou prezentaci.


Host a kamarád Pavel J. Kuthan nám představil projekt „Památník Čs. legií Čestná vzpomínka“, který hostuje zde na valce.cz.


Blok zhodnocení činnosti našeho spolku nastartoval Vladimír Štrupl, který vyčerpávajícím způsobem vypočítal všechny akce jenž jsme pořádali a ty jichž jsme se účastnili jako hosté. Tak snad jen pro ukázku:


leden: setkání pořádané Anletem v leteckém salönku v hotelu Duo
únor: bylo zahájeno mapování posledního okresu, tedy Vsetína
březen:podařilo se nám předat poslední pamětní list, vydaný za rok 2007, v tomtéž měsíci se náš spolek ostře ohradil proti opakovanému zneužívání Památníku na Vítkově, tentokrát pro natáčení pornografického filmu
duben:návštěva výstavy vagon a konečně se podařilo uzavřít diskusi na téma spolkové logo
květen: návštěva tryzny v Terezíně
červen: účast na pietním aktu ve francouzském Darney, pietní akt v Pankrácké sekyrárně, založení první spolkové geocache
září: prezentace spolku v hotelu Legie v Praze
říjen: společně s Anletem výzva „Pocta hrdinům národa“, tvorba jednoho panelu na výstavu „Osudové okamžiky“, prezentace v hotelu Duo
listopad: hlavně díky Vladimírovi a Dianě se podařilo znovuvytvořit dvě desky na pietní místa v obci Mělnické Vtelno (ME), které budou slavnostně instalovány v roce 2009 a jež spolufinancoval náš spolek
prosinec: pochopitelně 3. seminář v Pardubicích
k tomu všemu mnoho schůzí a setkání v Praze, zájezd do obce Hrušky, prezentace na Komorním Hrádku, atd., atd.


Na Vladimíra navázal Martin se statistickou přednáškou o počtech navštívených stránek, nejnavštěvovanějších stránkách, přenosu dat, počtech členů, přispěvatelů, atd., atd. Všechna tato data s uzávěrkou 31.12.2008 budou prezentována ve výroční zprávě, která bude dána na web v lednu 2009.


Paní Jaroslava Kainová, dobrá a obětavá duše našeho účetnictví nás seznámila se stavem pokladny.


Honza Kincl nás seznámil s tím jak pokračují práce na projektu jenž si vzal za své a tím jsou vojenské deníky. Dostalo se nám té důvěry, že můžeme zpracovávat deníky z pozůstalosti Františka Záruby a Josefa Waldmana. Tedy zatím, časem jich asi bude ještě více. Tyto podklady Honzin zpracovává, skenuje, přepisuje, doplňuje o poznámky, vysvětlivky, mapky, text převádí do srozumitelné podoby pro dnešního čtenáře a hlavně tím nastavuje postup jak s takovým materiálem pracovat, neb to celé je pro nás novinka. Díky mu za to.


Pepa, jak již bylo výše uvedeno, představil hru geocatching. Objasnil princip hry, jakým způsobem se může pomocí této hry propagovat nejen obec, ale i jednotlivá VPM. K tomu jen malá vysvětlivka. jedním ze smyslů hry je fakt, že dotyčný, který nalezne skrýš např. u daného pietního místa, provede o tom zápis na internet. V případě, že by toto místo bylo např. poškozeno, my se tímto o dané věci rychle dozvíme. Již půl roku to takto funguje na prvním našem místě a můžeme konstatovat, že naprosto dle naších ideálních představ. Tímto velké díky všem hráčům této hry, je vidět, že důslední ctí zásady ohleduplnosti k danému místu a obecně je vidět velká prospěšnost této hry.


K tomuto Pepa ještě zmínil, že ČsOL plánuje vydat putovní minci, právě pro tuto hru. Doufejme, že se jí dočkáme již příští rok. V každém případě bude však ČsOL až druhá, neb první minci se znakem obce vypustila do světa již naše Českobrodská jednota ČsOL.


Po tomto bloku přednášek následovala krátká procházka po Pardubicích. Cestou jsme položili kytici u pomníku TGM na malém náměstí.


Osvěženi svěžím pozdně odpoledním počasím, jsme se mohli vrhnout na další diskusní část. Zahájil ji pan Vrábel, kdy nám představil práci u Lučenci a hlavně velmi zajímavou souvislost mezi tímto slovenským městem a Vysokým Mýtem, respektive zdejším vojenským útvarem. V publikaci nás upozornil i na nepřesnosti v jejím maďarském překladu. Pro nás je však zvláště zajímavý právě onen pomník legionářů z Itálie a vojáků z Vysokého Mýta (tzv. Vrtíškův pomník“).


Připomenul nám také společné dějiny na osobě M. R. Štefánika.


Pak už byla na pořadí jen oddělená část pro členy spolku, kdy se projednávaly změny stanov, zatím co se ostatní přítomní dále věnovali diskusi dle svých zájmů.


Poslední“řádnou“ přednášku měl Martin na téma možného použití programu Google earth pro prohlížení rastrových dat a možnou kontrolu zasílaných souřadnic. Daná aplikace se jeví v některých ohledech lepší než použití webové aplikace Google maps. Nicméně pro prostor ČR si vystačíme dobře s aplikacemi na ww.mapy.cz a podobnými.


V neděli část účastníku navštívila pietní místo v obci Ležáky, kde položila u pomníku kytici.


V průběhu celé soboty se tvořil nespočet diskusních hloučků a měnily se kontakty, informace i zkušenosti. Jsem přesvědčen, že letošní ročních se více než podařil. Více než hojná účast, značné množství přednášek a prezentovaných materiálů jistě potěšily všechny přítomné.


Nezbytné je také poděkovat Ivovi a Jardovi za již tradiční organizační zajištění salónku, projektoru a ubytování. I perfektní a tolerantní obsluha v Pivovarské restauraci si zaslouží díky.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#289021 Verze : 0
Když náš projekt před několika lety začínal, tím, že se vlastně náhodou na internetu našlo pár podobně uvažujících lidí, považovali jsme za vlastně nemožné, že by se někdy mohl rozvinout do podoby „papírového“ vydání. Také jsme si moc nedokázali představit, že by se k projektu mohlo připojit nějaké větší množství lidí. Jak je vidět, obě tyto domněnky byly mylné. K projektu se připojili stovky přispěvatelů, pomocníků a rádců a v nedávné době se podařilo dosáhnout i toho, že první dvě publikace o vojenských pietních místech z připravované řady skončily na „papíru“.
Je to jen pár dnů zpět, kdy se podařilo vydat tiskem první dva pracovní sešity o vojenských pietních místech. A právě nyní se zvolna zahajuje distribuce tohoto počinu. Už nyní vidíme mnoho dalších změn, které je třeba udělat, aby další svazky byly ještě lepší, než první dva (Praha 7 a Český Brod), pevně věříme, že se nám podaří v tomto díle pokračovat.


Tímto bychom rádi poděkovali především Československé obce legionářské za podporu při tisku těchto sešitů, bez ní bychom si na podobnou věc asi ještě chvilku počkali. Nesmíme zapomenout také na členy spolku i řadu náhodných přispěvatelů, kteří udělali obrovský kus práce při mapování vojenských pietních míst a získávání dat nejen pro tyto dva sešity.


Díky všem za splnění tohoto našeho malého snu, tedy tiskoviny o vojenských pietních místech, která je pro čtenáře zdarma.


Distribuci bude dle předběžného plánu zajišťovat ČsOL a Českobrodská jednota ČsOL, pro vážné zájemce z řad čtenářů valka.cz budu mít několik kusů k dispozici.
Pro nedočkavé jsou dokumenty v elektronické podobě k dispozici zde:
www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#299851 Verze : 0
Březnové setkání spolku se uskuteční v sobotu 28. března v Praze. Sraz účastníků v 10.00 v Dejvicích na military burze. Pokračování schůzí od 13 hodin v restauraci U Bronců. Všichni zájemci o vojenská pietní místa jsou srdečně zváni.



První dubnový víkend (tj 3. - 5.4.2009) se uskuteční výjezdní zasedání spolku na jih Moravy.
V sobotu budou na programu návštěvy míst bojů z II. sv. války v okolí a pietní akty při příležitosti výročí osvobození. Návštěva Pohanska. Hledání geokeší souvisejících s vojenskými pietními místy. V podvečer pak i nějaké to schůzování.
V neděli návštěva Ořechova a slavkovského bojiště.
Pokud by se k nám chtěl připojit i někdo z nečlenů spolku, rádi ho mezi náma uvítáme.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#302348 Verze : 0
Výjezdní zasedání Spolku pro vojenská pietní místa MORAVA 2009


Po loňské premiéře, jsem se pod tlakem některých členů spolku rozhodl i v letošním roce uspořádat výjezdní zasedání na Moravě, konkrétně v mé rodné obci, v Hruškách na Břeclavsku.
Termín byl dohodnut už koncem minulého roku na 4. – 6. dubna 2009. V pátek v odpoledních a večerních hodinách se všichni zúčastnění sjeli na místo konání. Po ubytování na zdejším Kulturně společenském centru probíhala neformální část zasedání.
Při sobotní snídani jsem zúčastněné seznámil s programem na zbývající dva dny. Prvním bodem byly dva pietní akty u pomníků v Hruškách. Po desáté hodině jsme se nejprve přemístili k obecnímu úřadu k pomníku rudoarmějce, kde jsem v krátkosti představil události, které se staly před 64 lety. Poté následovalo samotné položení květin a uctění památky padlých Rudoarmějců. Podobný pietní akt obec už dlouho nezažila, jestli kdy vůbec. Dvojice členů spolku, kteří se účastnili misí a mají právo nosit uniformu stáli čestnou stráž u pomníku, další uniformovaný pokládal květiny. Vše proběhlo bez nejmenších problémů, jak už je u vojáků zvykem, celý pietní akt vypadal efektně a zároveň důstojně.
Poté jsme se přesunuli k základní škole, kde proběhl další pietní akt a položení květin u pomníku obětí první světové války. Při té příležitosti jsem vzpomenul, že na stránkách projektu mapování vojenských pietních míst, mají vedle sebe místo voják Rakousko – Uherska s legionářem, Rudoarmějec s příslušníkem Wehrmachtu, zahraniční letci, partyzáni, vězňové koncentračních táborů i oběti náletů, zkrátka všichni, kdo zemřeli v souvislosti s nějakým ozbrojeným konfliktem.
Jediným, zato velkým nedostatkem pietních aktů byla, přesto, že jsem konání akce avizoval v Hrušeckém zpravodaji naprostá absence občanů naší obce, světlou výjimkou byl místostarosta obce ing. Slatinský.
Po skončení pietních aktů nám pan místostarosta poděkoval za naši činnost, společně jsme si postěžovali na nezájem občanů a řešili možnost spolupráce Spolku s obcí při oslavách 65. výročí osvobození obce v příštím roce.
Z Hrušek vyrazila kolona vozidel do Břeclavi, která byla dalším bodem programu. Připravil jsem prohlídku několika zajímavých míst ve městě a jeho okolí, pro příznivce hry geocaching, kterých ve spolku není málo současně i možnost hledání a odlovení několika keší.
První zastávkou byla boží muka o které se zpívá v písničce „Za Starů Breclavů“, následovala návštěva židovského hřbitova, Bořího lesa, kde jsem vzpomněl na dlouholetou historii zbrojního průmyslu v této lokalitě, kratičká návštěva Rakouska a návrat do ČR. Hodně času jsme strávili v Poštorné u farního kostela, který svým vzhledem všechny zaujal.
Z Poštorné jsme se přesunuli na Pohansko. Ten den Klub vojenské historie Břeclav ve spolupráci s městem zahajoval sezónu a poprvé v tomto roce pro veřejnost otevřel bunkry pohraničního opevnění. Při té příležitosti odhalil u Lípy svobody před zámečkem Pohansko pamětní desku k 90. výročí založení naší republiky. U této desky jsme položili při pietním aktu květiny. Následně jsme využili nabídky členů KVH Břeclav a prohlédli si jimi ošetřovaný řopík.
Z Pohanska jsme se přesunuli do Mikulova, prohlédli jsme si město a jeho pamětihodnosti, mezi které mimo jiné patří i hřbitůvek obětí války z roku 1866, z potěšením jsem mohl konstatovat, že i když většina obyvatel Mikulova vůbec netuší o jeho existenci, tak se jeho stav od loňského roku podstatně změnil k lepšímu. Kéž by všechny obce a zainteresované osoby vždy postupovali tak, aby žádné další VPM nezanikla a nechátrala, je to kus naší historie, ať už vzpomínají na jakoukoliv událost.
Sobotní večer už patřil oficialitám. Probírali jsme záležitosti okolo Spolku, plány do budoucna i zážitky z dnešního dne.
Nedělní ráno bylo ve znamení příprav odjezdu k domovům v celé ČR, ale i na Slovensko, protože účastí kolegy a člena spolku Ferdinanda Vrábela PhDr. Se jednalo o setkání vskutku mezinárodní.
Odjezdem z Hrušek však ještě vše neskončilo. První zastávkou byl pomník s tankem T 34 u Staroviček, zde jsem nastínil události, které se zde staly, i něco málo o Bratislavsko – Brněnské operaci.
Ze Staroviček jsme se přesunuli na místo největší tankové bitvy na Moravě a zřejmě také poslední tankové bitvy druhé světové války v Evropě, do Ořechova. Při návštěvě hřbitova padlých Rudoarmějců a pomníků obětí válečných konfliktů z řad obyvatel Ořechova a okolních akcí jsme položili poslední květiny a přesunuli se do nedalekého Army parku.
V bývalé posádce PVO (protovzdušné obrany), která chránila město Brno jsme si prohlédli celý areál, muzeum i vystavenou techniku.
Teprve zde jsme okolo nedělního poledne celé výjezdní zasedání ukončili a rozjeli se všemi směry k domovu.
URL : https://www.valka.cz/Spolek-pro-vojenska-pietni-mista-o-s-t66216#306856 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více