Main Menu
User Menu

Společné bojové a výcvikové centrum [2006-RRRR ]

Joint Combat and Training Centre

Spoločné bojové a výcvikové centrum

     
Název:
Name:
Společné bojové a výcvikové centrum
Originální název:
Original Name:
Spoločné bojové a výcvikové centrum
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
Odbor simulačních technológií
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-30.06.2008 Velitelství výcviku
30.06.2008-DD.MM.RRRR Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Lešť, Lešť

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Totkovič, Róbert (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ročenka MO SR 2006; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 2007; ISBN 978–80–89261–08–6
www.mosr.sk
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Spolecne-bojove-a-vycvikove-centrum-2006-RRRR-t234137#646900Verze : 0
MOD