Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Wielkopolska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28(?).08.1939 Poznaň/kasárny ul. Taborowa /
28(?).08.1939-28(?).08.1939 Poznaň-Śrem/přesun /
28(?).08.1939-04.09.1939 Śrem/? /
04.09.1939-05.09.1939 Śrem-???-Winna Góra-???-Młodojewo/přesun / 3)
05.09.1939-06.09.1939 Młodojewo/? / 3)
06.09.1939 Młodojewo-Słupca-Golina-Konin-Tuliszków-Turek/přesun / 3)
07.09.1939 Turek-Uniejów-Dąbie-Daszyna/přesun / 3)
08.09.1939 Daszyna-Strzegocin-Plecka Dąbrowa/přesun / 3)
09.09.1939 Plecka Dąbrowa-Dębowa Góra/noční přesun /
10.09.1939 Dębowa Góra-Sobota-Bielawy-Rulice-prostor Psary Polesie/přesun / 3)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Psary Polesie/statek (folwark) /
12.09.1939-13.09.1939 Psary Polesie-Zgoda-???-Łaźniki/noční přesun / 3)
13.09.1939-14.09.1939 Łaźniki-Błędów-Rybno-Młodzieszyn/přesun /
15.09.1939 Młodzieszyn-Radziwiłka B/přesun / 3)
16.09.1939 Radziwiłka B/Aleksandrówko / 3)
16.09.1939-17.09.1939 Radziwiłka B/Aleksandrówko-Famułki Królewskie-prostor Cisowe/noční přesun / 3)
17.09.1939-18.09.1939 prostor Cisowe-Dąbrówka-Sowia Wola-prostor Janówek/Adamówek-prostor Palmiry/přesun / 3)
18.09.1939 prostor Palmiry-prostor Pociecha/přesun / 3)
19.09.1939 prostor Pociecha-prostor Sieraków-prostor Smolarnia/přesun / 3)
19.09.1939-20.09.1939 prostor Smolarnia-Varšava/Bielany/přesun / 3)
20.09.1939-23.09.1939 Varšava/? / 3)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-23.09.1939 Merkisz, Leonard Antoni (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
02.09.1939 byly eskadroně přiděleny navíc 2 dodávkové automobily pro urychlení výstavby a likvidace telefonní sítě.
12.09.1939 byla skadrona v prostoru Psary Polesie ostřelována dělostřelectvem a měla ztráty.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 7 (szwadron łączności nr 7; 7th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Wielkopolska Cavalry Brigade).
2) Eskadrona zanikla při reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham po jejím příchodu do obklíčené Varšavy. Při této reorganizaci byly z jejího zbytku a zbytků Spojovací eskadrony Podolské jezdecké brigády utvořena Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády.
3) Při ústupu se většina eskadrony pohybovala společně s velitelstvím brigády. Protože přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena, uvádím dislokaci velitelství brigády.
Zdroje:
Sources:

www.szwadron-lacznosci.pun.pl
Děkuji Kolegům výše uvedeného fora za informace o historii eskadrony.


Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969, str. 53, 103, 104, 116, 130, 308, 346, 349
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Nonas, Henryk: Wspomnienia dowódcy plutonu, in: Przegłąd Łączności i Informatyki, Nr 1, R 1999, Łączność w kampanii wrześniowej, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Zegrze 1999, str. 100-102

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Velkopolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t198896#570198Verze : 1
MOD

Velitelská sestava spojovací eskadrony Velkopolské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-23.09.1939 poručík spojovacího vojska Leonard Antoni Merkisz 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24.08.1939-23.09.1939 poručík spojovacího vojska v záloze Franciszek Alfons Bota 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 24.08.1939-23.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Henryk Nonas 3)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24.08.1939-23.09.1939 poručík spojovacího vojska Szymon Tadeusz Kopczyński 4)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-DD.09.1939 četař (plutonowy) Stanisław Mikulski 5)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-DD.09.1939 praporčík (chorąży) Stanisław Kwaśniewski ? 6)


Ostatní funkcionáři eskadrony


výkonný poddůstojník eskadrony (szef szwadronu) - 24.08.1939-DD.09.1939 rotmistr jezdectva (starszy wachmistrz) Andrzej Mendyka 5)
proviantní poddůstojník (podoficer żywnościowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 četař (plutonowy) Antoni Hodowany 5)
futrážní poddůstojník (podoficer furażowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 desátník (kapral) Józef Walczak 5)
zdravotní poddůstojník (podoficer sanitarny) - 24.08.1939-DD.09.1939 desátník (kapral) Marian Klimczak 5)
podkovář (podkuwacz) - 24.08.1939-DD.09.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) Jan Rybacki 5)


Poznámky:
1) (13.06.1912-31.08.1995). Od DD.MM.1939 v německém zajetí, po osvobození sloužil na Západě v polské exilové armádě. Po demobilizaci se vrátil do Polska.
2) (10.10.1900-DD.MM.RRRR). Ve většině zdrojů (včetně Abrahama) chybně uveden jako por. Bolta. Od DD.09.1939 v německém zajetí, ze kterého byl 06.12.1939 propuštěn do vlasti. Po propuštění se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády (Armia Krajowa). Za konspirační činnost byl 08.08.1944 zatčen a uvězněn. 30.08.1944 byl přemístěn do koncentračního tábora Neuengamme (č. vězně 70487). Jiný zdroj uvádí tábor v Inowroclawi. Hughesův telegrafní přístroj byl dovezen až do Varšavy, kde byl předán velitelství města. V jeho obsluze byly po celou dobu ženy – m.j. Teresa Łuczak-Kossowska, Pelagia Jujówna, Maria Tobolska.
3) (DD.MM.1913-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci Varšavy od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození sloužil na Západě v polské exilové armádě. Jeho zpráva z účasti v zářijovém tažení sepsaná v listopadu 1945 je uvedena v níže uvedeném zdroji.
4) (23.08.1910-DD.MM.RRRR). V internetovém zdroji č. 1 uveden rok narození 1911. Po kapitulaci Varšavy padl do německém zajetí. Velitelem brigády byl navržen na udělení Stříbrného kříže Řádu Virtuti Militari. Válku přežil.
5) Další podrobnosti nejsou ve zdrojích uvedeny. Desátníci, četaři, rotní, rotmistři a praporčíci náleželi do hodnostního sboru poddůstojníků.
6) (DD.MM.RRRR-DD.MM.1943). Jako velitel hospodářské č e t y (sic!) je uveden v internetovém zdroji č. 2. Vyhnul se zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách ZWZ (později Armia Krajowa). V roce 1943 byl v Poznani zavražděn Němci.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.szwadron-lacznosci.pun.pl

Děkuji Kolegům z výše uvedeného fora za informace o historii eskadrony.


Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969, str. 349, 378
Nonas, Henryk: Wspomnienia dowódcy plutonu, in: Przegłąd Łączności i Informatyki, Nr 1, R 1999, Łączność w kampanii wrześniowej, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Zegrze 1999, str. 100-102
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Velkopolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t198896#570199Verze : 0
MOD