Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Zbiorowej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Combined Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Zbiorowej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Podolské jezdecké brigády, Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:

23.09.1939-29.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-29.09.1939 Olszewski, Jerzy (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
3)
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona vznikla při reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham po jejím průniku do obklíčené Varšavy. Byla složena ze zbytků spojovací eskadrona Podolské a Velkopolské jezdecké brigády.
2) Eskadrona zanikla při kapitulaci Varšavy. Kapitulace byla podepsána 28.09.1939, avšak jednotky složily zbraně a zanikly 29.09.1939.
3) Stavy a druhy výzbroje nejsou známy. Eskadrona disponovala jednou radiostanicí typu N1/T a v příloze k organizačnímu rozkazu o organizaci hospodářské správy je uvedeno, že eskadrona bude mít jednu polní kuchyni s jedním vozem (pravděpodobně proviantním).
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III str. 263, 332
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 394, 395

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Sloucene-jezdecke-brigady-1939-1939-t198934#570310Verze : 1
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Sloučené jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 23.09.1939-29.09.1939 poručík spojovacího vojska Jerzy Olszewski 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)
výkonný poddůstojník eskadrony (szef szwadronu) - 23.09.1939-29.09.1939 ???, ??? 2)


Poznámky:
1) (10.05.1910-DD.MM.RRRR). Před reorganizací Jezdecké operační skupiny Abraham byl velitelem Spojovací eskadrony Podolské jezdecké brigády. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
2) Není známo, jestli jednotka byla ve složení eskadrony. Velitel není ve zdrojích uveden.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.szwadron-lacznosci.pun.pl
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III str. 263, 332
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 394
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Sloucene-jezdecke-brigady-1939-1939-t198934#570311Verze : 0
MOD